Các Chương trình Của Chúng Tôi

Các Chương Trình Chuyên Biệt

Các loại dầu nhớt thượng hạng cùng chuyên môn ngành của chúng tôi giúp bạn tăng hiệu năng của thiết bị. Các chương trình của chúng tôi giúp bạn đạt kết quả thậm chí còn cao hơn. Chúng cho phép bạn chủ động duy trì chế độ bôi trơn nhất quán, giúp bạn phòng ngừa sự cố và tối ưu hóa tuổi thọ thiết bị.

Các Chương Trình Của Chúng Tôi

 • Giải Pháp Bôi Trơn Tin Cậy (RBL)

  Giúp thiết bị và sự vận hành của bạn trở nên tin cậy, hiệu quả và có lợi nhuận nhiều hơn với chương trình RbL của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy cách giảm chi phí với một tích hợp các sản phẩm, dịch vụ và kiến thức.

  TÌM HIỂU THÊM

 • LubeWatch®: Sự phân tích chặt chẽ giúp nâng cao hiệu quả bảo dưỡng thiết bị

  Khi bạn tối ưu hóa chương trình bôi trơn của mình nhằm đạt đến hiệu quả bảo vệ và hiệu năng cao nhất, việc giám sát chặt chẽ giúp bạn tiếp tục đạt thêm nhiều lợi ích. Chương trình Lube® Watch giúp bạn phát hiện ra các vấn đề để tinh chỉnh chế độ bảo dưỡng của mình nhằm kéo dài định kỳ thay nhớt, giảm thiểu sự cố và giảm chi phí vận hành.

  TÌM HIỂU THÊM

 • Đội Đặc Trách Về Ngành Khai Thác Mỏ Châu Á - Thái Bình Dương: Nhóm các chuyên gia dầu nhớt ở các lĩnh vực khác nhau

  Chúng tôi lập Đội Đặc Trách Về Ngành Khai Thác Mỏ Châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Mining Task Force - APMTF) để phục vụ nhu cầu dầu nhớt và các thách thức vận hành lớn mà Ngành Khai Thác Mỏ đang  phải đối mặt.

  TÌM HIỂU THÊM