Dầu Havoline cho xe tay ga

Nhớt cho xe tay ga

Với Công Nghệ C.O.R.E+ vượt trội mới và các sản phẩm nâng cấp đạt API SN (*), dầu nhớt Havoline sẵn sàng cùng bạn vượt qua những điều kiện lái xe khác nghiệt nhất. 

Vì Sao Xe Tay Ga cần Nhớt Chuyên Dụng

     

Danh mục sản phẩm

Havoline® SuperMatic 4T Semi-Synthetic SAE 10W-40

Là dầu gốc bán tổng hợp với Công nghệ C.O.R.E., sản phẩm đã được chứng minh đáp ứng yêu cầu của các tay lái thành thị, những người thường yêu cầu một loại dầu khỏe và tin cậy cho chiếc xe quý giá của họ, trên nhiều cung đường khác nhau.

Chi tiết sản phẩm

Havoline® SuperMatic 4T SAE 10W-40

Là dầu gốc khoáng với Công nghệ C.O.R.E., sản phẩm đã được chứng minh đáp ứng yêu cầu của các tay lái thành thị, những người thường yêu cầu một loại dầu khỏe và tin cậy cho chiếc xe quý giá của họ, trên nhiều cung đường khác nhau.

Chi tiết sản phẩmShare this pageTop