Dầu Havoline cho xe tay ga

Nhớt cho xe tay ga

Với Công nghệ C.O.R.E., thế hệ nhớt xe tay ga Havoline SuperMatic 4T đã được chứng minh đáp ứng yêu cầu của các tay lái xe ga, những người thường yêu cầu một loại dầu khỏe và tin cậy cho chiếc xe quý giá của họ, trên nhiều cung đường khác nhau.

Tối ưu hóa hiệu năng động cơ với các loại nhớt động cơ tiên tiến của chúng tôi

Xe tay ga được thiết kế với ly hợp (côn) khô  và do đó, yêu cầu chế độ bôi trơn đặc biệt
khác với  xe số thông thường. Công thức pha chế đặc biệt của chúng tôi được phát triển để đáp ứng cho sự khác biệt này và đảm bảo sự bảo vệ tối đa cho xe tay ga của bạn.

Khám phá dãy sản phẩm nhớt cho xe tay ga của chúng tôi.

Danh mục sản phẩm

Havoline® SuperMatic 4T Semi-Synthetic SAE 10W-40

Là dầu gốc bán tổng hợp với Công nghệ C.O.R.E., sản phẩm đã được chứng minh đáp ứng yêu cầu của các tay lái thành thị, những người thường yêu cầu một loại dầu khỏe và tin cậy cho chiếc xe quý giá của họ, trên nhiều cung đường khác nhau.

Chi tiết sản phẩm

Havoline® SuperMatic 4T Fully Synthetic SAE 5W-40

Là dầu gốc tổng hợp toàn phần được pha chế với Công nghệ C.O.R.E. để đáp ứng yêu cầu của các xe máy tay ga cao cấp đời mới.

Chi tiết sản phẩm

Havoline® SuperMatic 4T SAE 10W-40

Là dầu gốc khoáng với Công nghệ C.O.R.E., sản phẩm đã được chứng minh đáp ứng yêu cầu của các tay lái thành thị, những người thường yêu cầu một loại dầu khỏe và tin cậy cho chiếc xe quý giá của họ, trên nhiều cung đường khác nhau.

Chi tiết sản phẩmShare this pageTop