Giải Pháp Bôi Trơn Tin Cậy

Các Chương Trình Của Chúng TôiRbL- Giải Pháp Bôi Trơn Tin Cậy

Giúp thiết bị và công việc vận hành của bạn trở nên tin cậy, hiệu quả và có lợi hơn với chương trình RbL. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy cách tiết kiệm chi phí với sản phẩm, dịch vụ và kiến thức thích hợp. 

Phát triển Chương trình RBL phù hợp cho nhu cầu của bạn

Việc thực hiện Chương trình RBL của Chevron có thể giúp xe thương mại, máy móc trong nhà máy và thiết bị trên công trường của bạn vận hành theo các tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới. Kiến thức về dầu nhớt sâu rộng, các sản phẩm mục tiêu, và các dịch vụ được tùy biến của chúng tôi vận hành như một chương trình hoàn toàn để tối ưu hóa hiệu năng thiết bị trong khi thúc đẩy tư duy về độ an toàn và tin cậy. Chương trình RBL được thiết kế để hỗ trợ thiết bị, đội ngũ lao động và lợi nhuận của bạn.

Với sự giúp đỡ từ các chuyên gia Caltex của chúng tôi, bạn có thể trông chờ một chương trình dầu nhớt được tùy biến nhằm:

Kéo dài tuổi thọ thiết bị

Cải thiện độ bền trang thiết bị

Giảm chi phí vận hành

Tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu

Tải tài liệu quảng cáo (0.39MB)

Chương trình RbL vận hành như thế nào

Hiểu về việc kinh doanh của bạn

Đánh giá các quy trình hiện tại và đánh giá tính hiệu quả vận hành

Phát triển chương trình thích hợp

Nhận biết sản phẩm tốt nhất và các dịch vụ để giải quyết các thách thức vận hành

Tích hợp các hoạt động hiện tại vào chương trình

Soạn thảo và ghi chép kế hoạch chuyển tiếp cho tích hợp chương trình một cách suôn sẻ

Thực hiện chương trình RbL đầy đủ

Thực thi chương trình với toàn bộ dòng sản phẩm, dịch vụ và trang thiết bị được giới thiệu

Giám sát và ghi chép tiến độ

Theo dõi và xem xét các kết quả thường xuyên để liên tục tối ưu hóa các hoạt động

Liên hệ chúng tôi để nhận ngay lợi ích từ chương trình RbL