Nhớt Công Nghiệp, Dầu Máy Công Nghiệp | Caltex Vietnam

Dầu Nhớt Cho Đoàn Xe Doanh nghiệp

Dầu nhớt thượng hạng của chúng tôi được lên công thức nhằm đạt và vượt các tiêu chuẩn của Nhà Chế Tạo, cung cấp sự bảo vệ mà bạn thực sự cần để có một hiệu năng tối ưu và tối đa hóa tuổi thọ của thiết bị.

Vận Tải Thương Mại

Khi nhắc đến việc quản lý các đoàn xe vận tải thương mại, dầu nhớt Caltex cung cấp tất cả những gì bạn cần để giúp việc vận hành đoàn xe của bạn suôn sẻ.

Tìm hiểu thêm

Vận Tải Hàng Hải

Các loại dầu hàng hải của Caltexi có thể mang đến sự bảo vệ đáng tin cậy, giúp đội tàu của bạn giảm chi phí vận hành và thời gian đình trệ công việc.

Tìm hiểu thêm

Khai Thác Mỏ

Dầu nhớt Caltex cung cấp cho các hoạt động khai thác mỏ lộ thiên với hiệu năng và sự bảo vệ tin cậy để giảm thiểu hóa chi phí vận hành và tối đa hóa lợi nhuận.

Tìm hiểu thêm

Sản Xuất

Các sản phẩm dầu nhớt và các chương trình Caltex cho sản xuất công nghiệp giúp bạn tăng hiệu suất, vì thế bạn có thể vận hành một cách đáng tin cậy, giảm chi phí và tăng thời gian làm việc.

Tìm hiểu thêm

Dầu Khí

Dầu nhớt Caltex cung cấp cho các hoạt động Dầu Nhớt cho Ngành Khai Thác Và Khoan Dầu Khí Ngoài Khơi lộ thiên với hiệu năng và sự bảo vệ tin cậy để giảm thiểu hóa chi phí vận hành và tối đa hóa lợi nhuận.

Tìm hiểu thêm

Khai Thác Và Khoan Dầu Khí Ngoài Khơi

Dầu nhớt Caltex cung cấp cho các hoạt động Dầu Nhớt cho Ngành Khai Thác Và Khoan Dầu Khí Ngoài Khơi lộ thiên với hiệu năng và sự bảo vệ tin cậy để giảm thiểu hóa chi phí vận hành và tối đa hóa lợi nhuận.

Tìm hiểu thêm

Sản Xuất Điện

Dầu nhớt Caltex cung cấp cho các hoạt động Dầu Nhớt cho Ngành Sản Xuất Điện lộ thiên với hiệu năng và sự bảo vệ tin cậy để giảm thiểu hóa chi phí vận hành và tối đa hóa lợi nhuận.

Tìm hiểu thêm

Các Chương Trình Dành Cho Doanh Nghiệp Của Caltex

 • Giải Pháp Bôi Trơn Tin Cậy (RBL)

  Giúp thiết bị và sự vận hành của bạn trở nên tin cậy, hiệu quả và có lợi nhuận nhiều hơn với chương trình RbL của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy cách giảm chi phí với một tích hợp các sản phẩm, dịch vụ và kiến thức.

  Tìm hiểu thêm

 • LubeWatch®: Sự phân tích chặt chẽ giúp nâng cao hiệu quả bảo dưỡng thiết bị

  Khi bạn tối ưu hóa chương trình bôi trơn của mình nhằm đạt đến hiệu quả bảo vệ và hiệu năng cao nhất, việc giám sát chặt chẽ giúp bạn tiếp tục đạt thêm nhiều lợi ích. Chương trình Lube® Watch giúp bạn phát hiện ra các vấn đề để tinh chỉnh chế độ bảo dưỡng của mình nhằm kéo dài định kỳ thay nhớt, giảm thiểu sự cố và giảm chi phí vận hành.

  Tìm hiểu thêm

 • Đội Đặc Trách Về Ngành Khai Thác Mỏ Châu Á - Thái Bình Dương: Nhóm các chuyên gia dầu nhớt ở các lĩnh vực khác nhau

  Chúng tôi lập Đội Đặc Trách Về Ngành Khai Thác Mỏ Châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Mining Task Force - APMTF) để phục vụ nhu cầu dầu nhớt và các thách thức vận hành lớn mà Ngành Khai Thác Mỏ đang  phải đối mặt.

  Tìm hiểu thêm

Liên hệ Caltex Việt Nam hoặc Mua sản phẩm của chúng tôi từ các nhà phân phối