Nhớt Động Cơ Havoline của Caltex cho Xe Hơi

Havoline Cho Xe Hơi

Bảo vệ các động cơ tân tiến hơn một thế kỷ, giúp tăng hiệu năng và tối đa hóa hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Mang lại cho xe bạn sự bảo vệ xứng đáng.

Lợi ích của nhớt động cơ ô tô tổng hợp toàn phần

Các động cơ tân tiến ngày nay được tạo ra để làm được nhiều hơn với ít chi phí hơn. Chúng nhỏ hơn, nhẹ hơn, và được yêu cầu vận hành sạch hơn, tạo ra nhiều năng lượng hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn và ít phải thay nhớt hơn.

Tìm hiểu thêm

Lịch Sử của Havoline

Từ năm 1904, Havoline đồng nghĩa với hiệu năng vượt trội để bảo vệ những gì quý giá trong cuộc đời bạn.

Tìm hiểu thêm

Vì sao phải là nhớt tổng hợp toàn phẩn

Ngày nay các động cơ tân tiến phải làm nhiều hơn với ít nguồn lực hơn. Chúng nhỏ hơn, nhẹ hơn và được yêu cầu hoạt động sạch hơn, tạo ra sức mạnh lớn hơn, tiết iệm nhiên liệu hơn và ít phải thay dầu hơn. 

Xem các loại dầu nhớt của chúng tôi

Có sẵn tại tất cả điểm bán dầu nhớt Caltex và các trung tâm dịch vụ được lựa chọn.

Dãy Sản Phẩm Của Chúng Tôi

NHỚT ĐỘNG CƠ

Đảm bảo hiệu năng động cơ mượt mà ngay cả ở nhiệt độ cao.

TÌM HIỂU THÊM

DẦU TRUYỀN ĐỘNG

Bảo vệ các bộ phận chuyển động trong truyền động của bạn.

TÌM HIỂU THÊM

NƯỚC LÀM MÁT

Giữ động cơ của bạn vận hành tại nhiệt độ tối ưu.

TÌM HIỂU THÊM

CÁC LOẠI DẦU PHANH (THẮNG) VÀ LY HỢP (CÔN)

Duy trì hiệu năng của các hệ thống phanh và ly hợp thủy lực truyền thống.

TÌM HIỂU THÊM

Product Recommendation Guide for Your Car

It's important to use the right product for optimal performance. That's why we offer a range for your vehicle’s unique needs. Whether it’s Caltex's Havoline engine oils, brake and clutch fluids, transmission and power steering fluids, or coolants, we’ll help protect your engine and your family wherever you go.
*Always follow the motor oil grade and oil change intervals recommended in your vehicle owner’s manual.

Top