Tuyên Bố Quyền Riêng Tư

Tuyên Bố Quyền Riêng Tư

Tổng Quan Về Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư

Công Ty TNHH Dầu Nhờn Chevron Việt Nam (Chevron hoặc chúng tôi), cùng với Tập đoàn Chevron và các công ty thành viên do Tập đoàn Chevron sở hữu toàn phần đều cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Tuyên bố miêu tả quy trình chúng tôi thực hiện để bảo vệ dữ liệu cá nhân được thu thập bởi chúng tôi, dù là thông qua trang web của chúng tôi hay bất kỳ phương tiện nào khác. Tuyên bố cũng miêu tả các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, mục đích mà các dữ liệu này được sử dụng, sự lựa chọn của bạn về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, các biện pháp bảo mật của chúng tôi, và làm thế nào bạn có thể xem lại và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thu thập dữ liệu qua trang web

Dữ liệu được thu thập trực tiếp từ bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể truy cập các trang web của chúng tôi mà không cần cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Tuy nhiên, trên một số trang web, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân từ bạn nhằm mục đích cung cấp dịch vụ hoặc hoàn thành một giao dịch mà bạn yêu cầu. Dữ liệu cá nhân được thu thập bởi chúng tôi có thể bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm:

  • thông tin liên lạc như tên, chức vụ, tên công ty/tổ chức, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số fax và địa chỉ cư trú
  • thông tin về công ty và vị trí công việc của bạn
  • sự quan tâm của bạn đối với thư tiếp thị điện tử
  •  thông tin tài chính, bao gồm số thẻ tín dụng, thông tin ngân hàng hoặc tài khoản khách hàng, các yêu cầu tín dụng, số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân, hoặc mã số thuế cá nhân
  • các thông tin như quốc tịch và quốc gia cư trú cho phép chúng tôi xác định sự phù hợp của bạn để nhận thông tin về một số công nghệ nhất định theo quy định quản lý truy xuất thông tin
  • yêu cầu cung cấp báo giá và đơn đặt hàng cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cũng như thông tin giúp chúng tôi xác định các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho bạn
  • thông tin về việc đăng ký và tham gia sự kiện
  • phản hồi của bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm trang web của chúng tôi

Bạn không bắt buộc phải cung cấp những thông tin liệt kê trên đây. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn cung cấp, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ được yêu cầu hoặc hoàn thành giao dịch của bạn.

Theo mặc định, dữ liệu được tự động thu thập. Chúng tôi thu thập một số dữ liệu nhất định về tất cả người truy cập vào các trang web của chúng tôi, ví dụ như những mục họ xem, dung lượng được sử dụng, các liên kết họ truy cập, và các thao tác khác được thực hiện trên các trang web của chúng tôi. Tại trang web mà bạn truy cập, thông tin được kết nối với danh tính của bạn để chúng tôi xác định mức độ quan tâm tiềm tàng của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu này cũng có thể được sử dụng để tăng cường các biện pháp bảo mật.

Chúng tôi cũng thu thập các thông tin cơ bản mà trình duyệt của bạn gửi tới mỗi trang web bạn truy cập như địa chỉ IP, loại trình duyệt, các hoạt động trên mạng và ngôn ngữ, hệ điều hành, ngày giờ truy cập, các trang web dẫn bạn tới trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có thể kết nối những thông tin này với danh tính và địa chỉ thư điện tử của bạn trên trang web mà bạn truy cập để xác định mức độ quan tâm tiềm tàng của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng những thông tin này để tăng cường các biện pháp bảo mật, để hiểu hơn cách khách hàng sử dụng trang web và cách nâng cấp trang web để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn, cũng như xác định mức độ quan tâm của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Sử dụng Cookies và kỹ thuật ảnh điểm 

Cookie là những tập tin nhỏ mà các trang web lưu vào ổ cứng hoặc bộ nhớ trình duyệt của bạn. Chúng có thể được sử dụng bởi trang web của chúng tôi để theo dõi số lần bạn truy cập trang web, theo dõi số lượng người truy cập trang web, xác định và phân tích cách người dùng sử dụng trang web, lưu trữ dữ liệu mà bạn cung cấp (ví dụ như sở thích của bạn), và để lưu trữ thông tin kỹ thuật liên quan đến các tương tác của bạn với các trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie của các phiên làm việc, được xóa khi bạn đóng trình duyệt, để lưu tên tài khoản đăng nhập, giúp bạn thao tác trên trang web của chúng tôi dễ dàng hơn (đặc biệt khi tìm kiếm thông tin và đặt đơn hàng) và các thông tin hữu ích khác trong quản lý phiên làm việc.

Các trang web của chúng tôi cũng có thể chứa các hình ảnh điện tử được gọi là Web beacon - đôi khi được gọi là đèn hiệu web - cho phép chúng tôi tính toán được có bao nhiêu người truy cập trang web. Chúng tôi có thể thêm Web beacon vào những thư điện tử hay bản tin quảng cáo nhằm xác định xem những thông điệp này đã được đọc và thực hiện theo hay chưa, người nhận đã truy cập vào liên kết trong thư điện tử, hay đã chuyển tiếp thư điện tử cho người khác hay chưa.

Thay đổi Cài đặt Trình duyệt thành Quản lý Cookies hoặc bật tính năng “Không theo dõi”:

Hầu hết các trình duyệt web đều chấp nhận cookie theo mặc định, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để chặn cookie hoặc để thông báo cho bạn khi có một cookie được cài đặt trên máy tính của bạn. Nếu bạn chặn cookie, bạn có thể không thể sử dụng được tất cả tính năng trên trang web của chúng tôi. Các trình duyệt web cũng cho phép bạn xóa các cookie hiện có, nhưng làm như vậy sẽ có nghĩa là các cài đặt hiện có của bạn (bao gồm tài khoản đăng nhập và các tùy chọn ưu tiên đã được lưu) sẽ bị mất. Một số trình duyệt web có thể cho phép bạn cài đặt tính năng “không theo dõi”. Tính năng này sẽ gửi thông báo tới những trang web bạn truy cập trong khi duyệt web. Yêu cầu “không theo dõi” khác với việc vô hiệu hóa một số hình thức theo dõi trong cài đặt trình duyệt bằng cách chặn cookies, bởi vì những trình duyệt có tính năng “không theo dõi” vẫn có thể chấp nhận cookie. Chevron hiện tại sẽ không phản hồi những yêu cầu “không theo dõi” trên trình duyệt web. Nếu chúng tôi triển khai trong tương lai, chúng tôi sẽ miêu tả cách thức thực hiện trong Tuyên bố về Quyền Riêng Tư này.

Chúng tôi sử dụng Google Analytics và đã triển khai bổ sung thêm tính năng Báo cáo Thông tin nhân khẩu học và sự Sở thíchquan tâm nhằm giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu của kháchngười truy cập trang web. Bạn có thể từ chối cho phép Google thu thập dữ liệu bất cứkỳ lúc nào bằng cách sử dụng những tùy chọn từ chối khả dụng chocủa trang web.

Sử dụng dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích quy định được nêu dưới đây.

Cung cấp dịch vụ và thực hiện giao dịch. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện các giao dịch mà bạn yêu cầu, ví dụ như cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Chevron, xử lý đơn hàng, phản hồi các thắc mắc của khách hàng, thiết kế trang web dễ sử dụng hơn, v.v... Nhằm mang đến cho bạn trải nghiệm đồng bộ hơn khi tương tác với Chevron, chúng tôi có thể kết hợp thông tin được thu thập qua trang web với các thông tin được thu thập qua các hình thức khác.

Cải thiện trang web. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu về bạn để cải thiện trang web của mình (bao gồm cả các biện pháp bảo mật) và các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, hoặc làm cho trang web dễ sử dụng hơn bằng việc không yêu cầu bạn nhập đi nhập lại cùng một thông tin, hoặc bằng việc cá nhân hóa trang web theo mối quan tâm hoặc ưu tiên của bạn.

Thông tin tiếp thị. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân để trao đổi với bạn về những sản phẩm hoặc dịch vụ của Chevron. Khi chúng tôi thu thập những thông tin có thể được sử dụng để trao đổi với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bạn được quyền từ chối nhận các thông tin này. Ngoài ra, mỗi thư điện tử tiếp thị mà chúng tôi gửi đều có một đường dẫn yêu cầu dừng gửi tin, cho phép bạn lựa chọn ngừng nhận loại thông tin này. Nếu bạn chọn dừng nhận tin, chúng tôi sẽ đưa bạn ra khỏi danh sách liên quan trong vòng 10 ngày làm việc.

Tuyển dụng. Liên quan đến yêu cầu hoặc hồ sơ ứng tuyển, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin về bản thân, bao gồm học vấn, sơ yếu lý lịch, và các thông tin khác, bao gồm dân tộc nếu pháp luật yêu cầu hoặc cho phép. Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này cho mục đích sàng lọc tuyển dụng tại Chevron, công ty mẹ, công ty con và chi nhánh, các công ty liên doanh, hoặc công ty liên kết của mình. Trừ khi bạn yêu cầu khác đi, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin để sử dụng trong tương lai.

Khi đề cập đến việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn có liên quan đến một yêu cầu báo giá, đơn hàng, giao dịch hay hợp đồng (hoặc chuẩn bị cho những việc này), hoặc nhằm cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của bạn (chẳng hạn như một trang web), chúng tôi thực hiện điều này vì cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng với bạn.

Khi đề cập đến việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn có liên quan đến việc tiếp thị, cải tiến hoặc phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ, vì lý do an toàn và bảo mật, hoặc các yêu cầu theo hợp đồng hoặc luật định, theo yêu cầu của bạn, chúng tôi thực hiện điều này theo sự chấp thuận của bạn hoặc trong phạm vi cho phép của luật.

Tiết lộ dữ liệu cá nhân

Trừ khi được miêu tả dưới đây, dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho Chevron thông qua các trang web của chúng tôi hoặc các phương tiện khác sẽ không được chia sẻ ra ngoài Chevron, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, các liên doanh, và/hoặc công  ty liên kết của Chevron mà không được sự đồng ý của bạn.

Tiết lộ cho nhà cung cấp dịch vụ. Chevron ký kết hợp đồng với các công ty khác để thay mặt chúng tôi cung cấp dịch vụ như dịch vụ lưu trữ web, truyền thông tin, xử lý giao dịch và phân tích trang web. Chúng tôi chỉ cung cấp cho các công ty này các thành tố dữ liệu cá nhân cần thiết để thực hiện các dịch vụ. Các công ty này và nhân viên của họ bị nghiêm cấm sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích khác.

Tiết lộ liên quan đến giao dịch. Liên quan đến một số giao dịch nhất định, chúng tôi có thể tiết lộ một vài hoặc tất cả dữ liệu cá nhân bạn đã cung cấp cho các định chế tài chính, cơ quan chính quyền và các công ty chuyển phát hoặc dịch vụ bưu chính có liên quan trong quá trình thực hiện giao dịch.

Tiết lộ liên quan đến việc mua bán và sát nhập. Chevron tùy theo từng thời điểm có thể quyết định bán, mua, sát nhập, tái cấu trúc vì lý do chiến lược hoặc kinh doanh khác. Giao dịch như vậy có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân cho những người mua tiềm năng hoặc thực tế, hoặc cần nhận các thông tin này từ người bán. Mặc dù nguyên tắc của Chevron là bảo vệ thông tin trong các giao dịch này, chúng tôi không thể đảm bảo mọi đơn vị nhận dữ liệu liên quan đến một trong các giao dịch trên từ Chevron sẽ tuân thủ tất cả điều khoản được nêu tại Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

Tiết lộ trên trang web liên kết. Một số trang web của chúng tôi khuyến khích người dùng đã đăng ký tương tác với nhau về một lĩnh vực hoặc chủ đề cụ thể. Trên những trang web này, chúng tôi có thể chia sẻ tên đăng nhập của bạn với những thành viên khác để dán nhãn một bình luận hoặc đề xuất của bạn như là của chính chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không chia sẻ tên, thông tin liên lạc hoặc các dữ liệu cá nhân khác của bạn với những người dùng khác của các trang web liên kết đó.

Tiết lộ vì lý do khác. Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của luật pháp hoặc khi có cơ sở hợp lý để tin rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ pháp luật hoặc quy trình pháp lý để bảo vệ quyền lợi, tài sản của chúng tôi, hoặc trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ sự an toàn của bất kỳ cá nhân nào.

Chuyển giao quốc tế đối với dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân được thu thập được thông qua các trang web hoặc từ bất kỳ các phương tiện khác tới và lưu trữ các thông tin đó tại các quốc gia khác ngoài quốc gia nơi thông tin được thu thập ban đầu hoặc các quốc gia mà ở đó kháchngười dùng cá nhân có thể truy cập có thể truy cập trang web. Các quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ (và các quốc gia khác trên toàn thế giới nơi có các công ty con, chi nhánh, nhà cung cấp hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi hoạt động), mà chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân tới có thể có luật bảo vệ dữ liệu cá nhân khác với các quốc gia nơi dữ liệu cá nhân được thu thập ban đầu hoặc nơi kháchngười dùng cá nhân truy cập trang web.

Bằng cách chọn sử dụng trang web và gửi dữ liệu cá nhân cho chúng tôi thông qua trang web hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác, bạn đồng ý với việc chuyển dữ liệu cá nhân đó ra bên ngoài quốc gia của mình.

Trong phạm vi yêu cầu của luật pháp hiện hành, khi chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho người nhận tại các quốc gia khác, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ dữ liệu cá nhân đó theo quy định pháp luật áp dụng hiện hành vàotại từng thời điểm.

Lưu giữ trữ dữ liệu cá nhân

Trong phạm vi cho phép của pháp luật hiện hành, chúng tôi lưu giữ trữ những dữ liệu cá nhân được thu thập được về bạn với điều kiện là (1) dữ liệu cá nhân đó là cần thiết cho những mục đích khi mà chúng được thu thập dữ liệu theo những quy định của tại Tuyên bố Quyền riêng tưTuyên bố về Quyền riêng tư này hoặc (2) chúng tôi có một cơ sở hợp pháp lý khác, được nêu ra trong Tuyên bố Quyền riêng tưTuyên bố về Quyền riêng tư này hoặc theo quy định của pháp luật áp dụng vàotại từng thời điểm, cho việc lưu giữtrữ dữ liệu cá nhân vượt quá thời gian cần thiết để phục vụ cho những mục đích ban đầu khi thu thập dữ liệu cá nhân.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Chevron có thể xóa dữ liệu cá nhân của bạn theo những quy định tại  Tuyên bố Quyền riêng tưTuyên bố về Quyền riêng tư này trừ khi pháp luật hiện hành có yêu cầu khác.

Bảo mật

Chevron cam kết đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cá nhân. Mặc dù không biện pháp an ninh nào có thể đảm bảo là không có tổn hại, chúng tôi sẽ áp dụng nhiều công nghệ và quy trình an ninh để bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi sự truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chẳng hạn, chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp trong hệ thống máy tính bị hạn chế truy cập đặt tại các địa điểm cũng bị hạn chế tiếp cận. Chúng tôi sẽ xác minh danh tính của bạn nhờ các cookie mã hóa được cài đặt trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập vào một trang web mà bạn đã từng đăng nhập, hoặc từ chuyển từ trang web này đến một trang web khác với cùng một cơ chế đăng nhập. Khi bạn đặt một đơn hàng từ chúng tôi, xem thông tin tài khoản, hoặc cung cấp thông tin tài chính, chúng tôi sẽ sử dụng mã hóa Secure Socket Layer (SSL) để bảo vệ việc truyền tải các dữ liệu này.

Khi bạn đăng nhập một trang web, trách nhiệm của bạn là đảm bảo mật khẩu của mình được bảo mật và không tiết lộ thông tin này cho người khác. Nếu bạn dùng chung máy tính với người khác, bạn nên đăng xuất trước khi rời trang web để người dùng sau không thể tiếp cận được dữ liệu của bạn.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến những trang web khác, bao gồm các trang web của các công ty khác, các tổ chức chuyên môn và chính phủ, và các ấn phẩm. Những trang web này hoạt động độc lập với các trang web của chúng tôi, và chúng tôi không kiểm soát hoặc không chịu trách nhiệm cho các nội dung, các phương thức bảo mật hoặc bảo vệ quyền riêng tư mà các trang web này áp dụng. Bạn nên đọc tuyên bố về quyền riêng tư của các trang web này để xác định cách thức họ bảo vệ và sử dụng dữ liệu cá nhân của mình.

Trẻ em

Mặc dù trang web này là dành cho các đối tượng đại chúng, nó có thể chứa các thông tin mà trẻ em có thể quan tâm. Tuy nhiên, Chevron không thu thập dữ liệu cá nhân từ hoặc của người từ 16 tuổi trở xuống. Nếu một trong những trang web của chúng tôi là dành cho trẻ em, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo về quyền riêng tư dành cho trẻ em.

Quyền lợi của bạn 

Trong phạm vi cho phép của pháp luật hiện hành trong phạm vi tài phán của bạn, bạn có quyền (1) được thông báo về cách xử lý dữ liệu cá nhân của mình; (2) được đồng ý hoặc không đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình; (3) tiếp cận dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu trữ để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân; (4) rút lại sự đồng ý của mình; (5) xóa hoặc yêu cầu dữ liệu cá nhân của mình được xóa; (6) yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình;  (7) yêu cầu cung cấp cho bạn dữ liệu cá nhân của bạn; (8) phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế việc tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng chúng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị; (9) khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện; (10) yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; hoặc (11) tự bảo vệ theo quy định của pháp luật áp dụng, hoặc theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền dân sự theo quy định của pháp luật.  Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn theo quy định pháp luật hiện hành tại từng thời điểm.

Để thực hiện những quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng một trong những cách thức được nêu tại phần Liên hệ với chúng tôi của Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

Nhằm bảo vệ quyền riêng tư của bạn, chúng tôi thực hiện những thủ tục hợp lý để xác nhận danh tính của bạn trước khi cho phép truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Trong trường hợp bạn tin rằng cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn không tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành, bạn có thể gửi khiếu nại tới Văn Phòng phụ trách Quyền Riêng Tư Toàn Cầu bằng cách gửi thư hoặc thư điện tử đến Văn Phòng Quyền Riêng Tư Toàn Cầu.

Tùy thuộc vào địa điểm của bạn, bạn cũng có thể gửi khiếu nại tới cơ quan quản lý của chính phủ nếu bạn không hài lòng với những phản hồi của chúng tôi. Thông tin về tên và liên hệ của Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu tại Liên Minh Châu Âu có ở dưới đây

Nghĩa vụ của bạn

Bạn có nghĩa vụ của một chủ thể dữ liệu theo quy định pháp luật áp dụng tại từng thời điểm, chẳng hạn như tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức và/hoặc cá nhân có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác; cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân của mình; tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân; và thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến Tuyên bố về Quyền riêng tư này hoặc quy trình xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thư điện tử tới privacy@chevron.com, người nhận là Văn phòng Quyền Riêng Tư Toàn Cầu, hoặc gửi thư qua đường bưu điện đến: 

Công Ty TNHH Dầu Nhờn Chevron Việt Nam

Người nhận: Văn Phòng Quyền Riêng Tư Toàn Cầu

Địa chỉ: Lô F4, khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Những thay đổi với Tuyên bố về Quyền riêng tư này

Chevron có thể thỉnh thoảng cập nhật Tuyên bố về Quyền riêng tư theo từng thời điểmtuyên bố quyền riêng tư này. Khi cập nhật, chúng tôi sẽ sửađiều chỉnh lại “ngày “cập nhật gần nhất ” ở phần đầu cuối của Tuyên bố về Quyền riêng tưtuyên bố quyền riêng tư. Bạn nên truy cập trang web của chúng tôi thường xuyên để biết Tuyên bố về Quyền riêng tư mới nhấtnhững điều khoản mới nhất về quyền riêng tư. 


Ngày cập nhật gần nhất: 05/9/2023