Tuyên Bố Quyền Riêng Tư

Tuyên Bố Quyền Riêng Tư

Giới thiệu

 

Chevron Corporation và công ty con thuộc sở hữu đều cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Tuyên bố này nhằm giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo vệ dữ liệu cá nhân được thu thập trên trang web của mình. Tuyên bố cũng mô tả các phân loại của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, mục đích chúng tôi sử dụng các dữ liệu này, sự lựa chọn của bạn về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, các biện pháp bảo mật của chúng tôi, và làm thế nào bạn có thể xem lại và điều chỉnh dữ liệu về mình. Thông qua việc truy cập trang web, bạn đồng ý việc thu thập dữ liệu và các hình thức sử dụng được mô tả trong tuyên bố quyền riêng tư này.

Thu thập dữ liệu

Thu thập dữ liệu trực tiếp từ khách. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi mà không cần cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Tuy nhiên, trên một số trang, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cho biết dữ liệu cá nhân để cung cấp một dịch vụ hoặc thực hiện một giao dịch mà bạn yêu cầu. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

  • thông tin liên lạc, chẳng hạn như tên, chức vụ, tên công ty/tổ chức, địa chỉ email, điện thoại, số fax và địa chỉ nhà
  • thông tin về công ty của bạn và vị trí công việc
  • sở thích của bạn đôi với thư tiếp thị điện tử
  • thông tin tài chính, bao gồm số thẻ tín dụng, thông tin ngân hàng hoặc tài khoản của khách hàng và, kết hợp với các yêu cầu tín dụng, số An sinh xã hội hoặc số chứng minh thư/mã số thuế
  • các thông tin như quốc tịch và quốc gia bạn cư trú cho phép chúng tôi xác định bạn đủ điều kiện theo quy định kiểm soát trích xuất để nhận được thông tin về một số công nghệ nhất định
  • thắc mắc của bạn về và đơn đặt hàng cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cũng như thông tin giúp chúng tôi trong việc xác định các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất dành cho bạn
  • thông tin dự tuyển và đăng ký sự kiện
  • thông tin bạn phản hồi về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả trang web

Bạn không cần phải cung cấp thông tin này. Tuy nhiên, nếu bạn chọn không, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ theo yêu cầu hoặc hoàn tất giao dịch của bạn.n.

Dữ liệu được thu thập tự động. Chúng tôi thu thập dữ liệu nhất định về tất cả khách truy cập vào trang web của mình, bao gồm cả những trang họ xem, số lượng các byte được chuyển, các liên kết họ nhấp vào, và các thao tác khác được thực hiện trên các trang web của chúng tôi. Khi bạn duyệt trang web của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về máy tính của bạn và các lần truy cập của bạn và trang web này cũng như địa chỉ IP, vị trí địa lý, loại trình duyệt, thiết bị máy tính của bạn ví dụ như máy tính bảng, máy tính cá nhân, điện thoại có khả năng lướt web, các trang web dẫn hướng, thời gian truy cập và số lần xem trang. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu rõ hơn về cách khách truy cập sử dụng trang web của mình và làm thế nào cải thiện trang web để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn, cũng như để đánh giá mối quan tâm về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và tăng cường các biện pháp bảo mật. Trong một số trường hợp, khi bạn bấm vào một liên kết trong một email hoặc gửi một biểu mẫu dạng Web để yêu cầu thêm thông tin, như thông tin sản phẩm hoặc quảng cáo, chúng tôi có thể liên kết các dữ liệu đến địa chỉ email của bạn.

Sử dụng dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích theo quy định dưới đây.

Dịch vụ và giao dịch. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện các giao dịch mà bạn yêu cầu, chẳng hạn như cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Chevron, xử lý đơn hàng, trả lời các yêu cầu dịch vụ khách hàng, tạo điều kiện sử dụng các trang web của chúng tôi, và tương tự. Để mang đến cho bạn trải nghiệm đồng bộ hơn trong tương tác với Chevron, thông tin thu thập bởi các trang web của chúng tôi có thể được kết hợp với những thông tin chúng tôi thu thập bằng các hình thức khác.

Cải thiện trang web. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu về bạn để cải thiện trang web của chúng tôi (bao gồm cả các biện pháp bảo mật) và các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, hoặc giúp trang web dễ sử dụng hơn bằng cách giảm bớt yêu cầu nhập các thông tin tương tự được lập lại, hoặc bằng cách tùy chỉnh trang web theo sở thích hoặc mối quan tâm của bạn.

Thông tin Tiếp thị Với sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân để thông báo cho bạn về những sản phẩm hoặc dịch vụ khác từ Chevron. Khi thu thập thông tin này có thể được sử dụng để liên lạc với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cho phép bạn lựa chọn không nhận các thông tin tiếp thị. Hơn nữa, mỗi email thông tin chúng tôi gửi bao gồm một liên kết hủy bỏ đăng ký cho phép bạn ngưng nhận loại thông tin này. Nếu bạn chọn để bỏ đăng ký, chúng tôi sẽ xóa bạn khỏi danh sách nhận trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Đơn Ứng tuyển. Trong liên kết với đơn hoặc yêu cầu xin việc, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi dữ liệu về bản thân, bao gồm học vấn, sơ yếu lý lịch của bạn hoặc hồ sơ á nhân, và các thông tin khác, bao gồm chủng tộc nếu cần thiết hoặc pháp luật cho phép. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này tại Chevron, công ty con và chi nhánh, và các công ty liên doanh của mình với mục đích xem xét việc làm. Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin để xem xét trong tương lai trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi không lưu trữ.

Sử dụng cookie và kỹ thuật ảnh điểm

Cookie là những tập tin nhỏ mà các trang web lưu vào đĩa cứng của bạn hoặc bộ nhớ trình duyệt của bạn. Trang web của chúng tôi có thể sử dụng chúng để theo dõi số lần bạn truy cập trang web, theo dõi số lượng người truy cập vào các trang web, nhằm xác định và phân tích cách sử dụng của khách truy cập trang web, để lưu trữ dữ liệu mà bạn cung cấp (chẳng hạn như sở thích của bạn) , và để lưu trữ thông tin kỹ thuật liên quan đến tương tác của bạn với các trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie các phiên làm việc, được xóa khi bạn đóng trình duyệt, để lưu trữ ID người dùng, để tạo điều kiện cho việc điều hướng trong các trang web của chúng tôi (đặc biệt trong liên kết tìm kiếm thông tin và đặt hàng) và các thông tin hữu ích khác trong việc quản lý phiên làm việc.

Hầu hết các trình duyệt Internet đều tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể sửa đổi các thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie hay thông báo cho bạn khi một cookie được đặt trên máy tính của bạn. Nếu bạn chọn không chấp nhận cookie, bạn có thể không trải nghiệm hết tất cả tính năng của trang web chúng tôi. Trình duyệt Internet cũng cho phép bạn xóa các cookie hiện tại, mặc dù điều này có nghĩa là các thiết lập hiện tại của bạn (bao gồm các ID người dùng đã được lưu và các tùy chọ khác) sẽ bị mất.

Chúng tôi sử dụng Google Analytics và đã kết hợp tính năng Báo cáo Thống kê đối tượng và Mối quan tâm nhằm giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về yêu cầu của khách truy cập trang web. Bạn có thể không cho phép thu thập dữ liệu của Google bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng tùy chọn không đang khả dụng cho trang web.

Các trang của chúng tôi có thể chứa các hình ảnh điện tử được gọi là kỹ thuật điểm ảnh Web—đôi khi còn được gọi là ảnh động điểm ảnh đơn—cho phép chúng tôi đếm số lượng người dùng truy cập vào các trang này. Chúng tôi có thể kèm các kỹ thuật điểm ảnh Web này vào email thông báo quảng cáo hoặc thư thông tin nhằm xác định liệu thông báo có được mở ra và có tương tác hay không, kể cả thao tác người dùng nhấp vào liên kết trên email hoặc chuyển tiếp email đến người khác

Tiết lộ dữ liệu cá nhân

Trừ trường hợp như được mô tả dưới đây, dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho Chevron thông qua trang web của chúng tôi sẽ không được chia sẻ ngoài phạm vi của Chevron, công ty con và chi nhánh và các liên doanh mà không được sự đồng ý của bạn.

Tiết lộ cho nhà cung cấp dịch vụ. Chevron ký hợp đồng với các công ty khác để đại diện chúng tôi cung cấp dịch vụ, ví dụ như lưu trữ các trang web, gửi thông tin, xử lý giao dịch và phân tích trang web. Chúng tôi chỉ cung cấp cho các công ty này các thành tố dữ liệu cá nhân cần thiết để thực hiện dịch vụ. Các công ty này và nhân viên của họ bị nghiêm cấm sử dụng dữ liệu cá nhân với mục đích khác.

Tiết lộ liên quan đến giao dịch. Liên quan đến một số giao dịch, chúng tôi có thể tiết lộ một vài hoặc tất cả dữ liệu cá nhân bạn đã cung cấp cho các định chế tài chính, cơ quan chính quyền và các công ty chuyển phát hoặc dịch vụ bưu chính có liên quan trong quá trình hoàn tất giao dịch.

Tiết lộ liên quan đến thu mua hoặc bán lại. Những trường hợp có thể phát sinh vì lý do chiến lược hoặc kinh doanh khác mà Chevron quyết định bán, mua, hợp nhất hoặc tổ chức cụ thể lại việc kinh doanh. Một giao dịch như vậy có thể liên quan đến việc tiết lộ dữ liệu cá nhân cho người thu mua thực tế hoặc có tiềm năng, hoặc nhận các thông tin này từ người bán. Mặc dù nguyên tắc của Chevron là bảo vệ thông tin đối với các loại giao dịch này, chúng tôi có thể không đảm bảo được bất kỳ đơn vị nào nhận dữ liệu này từ Chevron liên quan đến một trong các giao dịch trên sẽ tuân thủ tất cả điều khoản của tuyên bố quyền riêng tư này.

Tiết lộ trên trang web liên kết. Một số trang web của chúng tôi khuyến khích sự tương tác giữa những người dùng đã đăng ký với một lĩnh vực hoặc chủ đề cụ thể. Trên những trang web này, chúng tôi có thể chia sẻ tên người dùng của bạn với những người tham gia khác để đánh nhãn bình luận hoặc đề xuất mà bạn đưa ra theo ý kiến của mình. Tuy nhiên, chúng tôi không chia sẻ tên, thông tin liên lạc hoặc các dữ liệu cá nhân khác của bạn với những người dùng khác trong các trang web liên kết này.

Tiết lộ vì lý do khác. Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân khi có sự yêu cầu từ luật pháp hoặc khi tin tưởng tuyệt đối rằng hành động đó là cần thiết để thực hiện theo yêu cầu của pháp luật hoặc theo quá trình hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, hoặc trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ sự an toàn của bất kỳ cá nhân nào.

Bảo mật

Chevron cam kết bảo đảm sự bảo mật của dữ liệu cá nhân. Mặc dù không biện pháp bảo mật nào có thể ngăn chặn sự thỏa hiệp, nhưng chúng tôi sẽ sử dụng rất nhiều công nghệ và quy trình bả mật nhằm bảo vệ dữ liệu tránh bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Ví dụ, chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp vào hệ thống máy vi tính bị giới hạn truy cập được đặt tại các địa điểm cũng bị giới hạn về truy cập. Khi bạn truy cập vào một trang mà bạn đã từng đăng nhập, hoặc từ một trang này đến một trang khác có sử dụng cùng một cơ chế đăng nhập, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của bạn bằng các hình thức cookie mã hóa được đặt trên máy của bạn. Khi bạn đặt một đơn hàng cho chúng tôi, xem thông tin tài khoản, hoặc cung cấp thông tin tài chính, chúng tôi sẽ bảo mật việc truyền tải các dữ liệu này bằng các sử dụng mã hóa Secure Socket Layer (SSL).

Với những trang bạn đăng nhập, trách nhiệm của bạn là phải đảm bảo bảo mật mật khẩu và không tiết lộ thông tin này cho người khác. Nếu bạn dùng chung máy vi tính với người khác, bạn nên đăng xuất trước khi rời trang web để người dùng sau không thể truy cập dữ liệu của bạn.

Xem lại dữ liệu cá nhân

Trong mọt số trường hợp, bạn có thể xem lại và điều chỉnh dữ liệu cá nhân đã cung cấp qua các trang web bằng cách truy cập vào trang mà bạn cung cấp dữ liệu. Bạn cũng có thể thực hiện yêu cầu xem lại và điều chỉnh dữ liệu cá nhân đã thu thập qua các trang web của chúng tôi hoặc gửi thắc mắc hay quan ngại mà bạn đang gặp liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình bằng cách gửi một email. Chúng tôi có thể tiến hành xác minh danh tính của bạn trước khi cho phép bạn truy cập vào dữ liệu cá nhân. Bạn có thể giúp chúng tôi lưu trữ dữ liệu chính xác bằng cách thông báo cho chúng tôi bất cứ thay đổi nào về địa chỉ nhận thư, số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn.

Chuyển giao quốc tế đối với dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân được thu thập trên các trang web của chúng tôi có thể được lưu trữ và xử lý tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà Chevron, công ty con, chi nhánh hoặc liên doanh có cơ sở tại đó. Bằng cách chọn sử dụng và cung cấp dữ liệu tại các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý việc chuyển giao các thông tin này ra khỏi lãnh thổ quốc gia bạn.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến những trang web khác, trong đó có trang web của các công ty khác, các tổ chức chuyên môn và chính phủ, và các ấn phẩm. Dù chúng tôi đã cố gắng chỉ liên kết đến các trang web có tiêu chuẩn và quy định về quyền riêng tư bảo mật, chúng tôi vẫn không thể kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho các nội dung, bảo mật hoặc phương thức bảo vệ quyền riêng tư mà các trang web khác áp dụng. Bạn nên xem xét các tuyên bố về quyền riêng tư trên các trang web này để xác định cách thức họ bảo vệ và sử dụng dữ liệu cá nhân.

Trẻ em

Trang này là trang dành riêng cho người lớn, mặc dù có chứa các thông tin có thể trẻ em sẽ quan tâm. Tuy nhiên, Chevron không thông qua trang này để thu thập dữ liệu cá nhân của người từ 14 tuổi trở xuống. Nếu một trong những trang web của chúng tôi định hướng đến trẻ em, chúng tôi sẽ bổ sung thông báo về tuyên bố quyền riêng tư dành cho trẻ em.

Các câu hỏi về thực hiện quyền riêng tư

Nếu bạn có câu hỏi nào liên quan đến tuyên bố quyền riêng tư hoặc xử lý dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ chúng tôi thông qua email, hoặc gửi thư về

Chevron Corporation Attn.
Văn phòng Quyền riêng tư Toàn cầu
6001 Bollinger Canyon Rd.
San Ramon, CA 94583

Thay đổi về tuyên bố quyền riêng tư

Chevron có thể thường xuyên cập nhật tuyên bố quyền riêng tư này. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ chỉnh sửa ngày "được cập nhật" ở phía dưới của tuyên bố quyền riêng tư. Bạn nên truy cập trang này một cách định kỳ để cập nhật những điều khoản mới nhất về quyền riêng tư; việc sử dụng trang này sau khi các thay đổi được cập nhật được xem là bạn đồng ý với các thay đổi này.

Được cập nhật: Tháng Giêng 2012

Top