Nước Làm Mát Cho Xe Máy & Xe Tay Ga | Caltex Vietnam

Nước Làm Mát Động Cơ

Các loại nước làm mát của Havoline® bảo vệ khỏi sự quá nhiệt và đảm bảo hiệu năng tối ưu và độ bền động cơ được tăng cường

Bảo vệ động cơ của bạn với loại dung dịch làm mát thích hợp

Các loại nước làm mát chuyển nhiệt ra khỏi động cơ để ngăn ngừa sự quá nhiệt. Các loại nước làm mát cũng bảo vệ khỏi ăn mòn tất cả các kim loại của hệ thống làm mát.

Tránh được việc sửa chữa tốn kém và hỏng hóc với các loại nước làm mát cải tiến ngay. 

Danh mục sản phẩm

Havoline® Xtended Life Antifreeze/Coolant Concentrate

Là chất làm mát động cơ đơn pha gốc ethylene glycol dựa trên công nghệ phụ gia ức chế cống ăn mòn aliphatic được cấp bằng sáng chế. Các sản phẩm hiện có bao gồm đậm đặc, pha sẵn 50/50 và pha sẵn 55/45.

Chi tiết sản phẩmShare this page