Chứng Thực Của Khách Hàng Về Dầu Nhớt Caltex

VIDEOSChứng Thực

Delo là lựa chọn số 1 trong nhiều loại dầu nhớt. Tham khảo những người có uy tín trong ngành nên nhiều người đã chọn Delo.

Show:

“Thực sự ấn tượng bởi tình trạng nguyên gốc của các chi tiết sau 18.600 giờ làm việc”

Andries Smalberger
Cố Vấn Trưởng  Bảo Dưỡng Mỏ 
PT Newmont Nusa Tenggara

Tải về tài liệu quảng cáo

“Chúng tôi có thể kéo dài tuổi thọ động cơ lên 1.600.000KM”

Tomas Perez
Giám Đốc Bảo Dưỡng
Công ty Xe Khách Năm Sao Pangasinan

Tải về tài liệu quảng cáo

“Định kỳ thay nhớt đã được kéo dài từ 60.000KM lên 80.000KM”

Kawita Paritwadittha
Giám Đốc Bảo Dưỡng
Công ty TNHH Nakhonchaiair 

Tải về tài liệu quảng cáo