Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng

Sử dụng trang này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này.

Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng này trước khi sử dụng trang này. Bằng việc sử dụng trang này, có nghĩa là bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng không sử dụng trang.

Điều Khoản Sử Dụng này chỉ áp dụng với trang web tại https://www.caltex.com.vn ("Trang"). Trang này thuộc sở hữu và được điều hành bởi Chevron International Pte. Ltd. ("Chevron") và không nên nhầm lẫn với các trang web khác cho dù có từ Chevron và/hoặc Caltex xuất hiện trong tên miền hoặc nhãn hiệu hay không. Bạn nên kiểm tra từng trang bạn truy cập trên hoặc từ Trang này để xác định xem bạn đã chuyển sang trang của bên thứ ba hay chưa.

1. Bảo mật Trang

Bạn không được vi phạm, hoặc cố tình vi phạm chính sách bảo mật của Trang này. Bất kỳ hành vi vi phạm nào như vậy có thể khiến bạn chịu các án phạt hình sự và/hoặc dân sự. Chúng tôi sẽ điều tra mọi cáo buộc hoặc nghi ngờ vi phạm bị và nếu nghi ngờ có hành vi vi phạm hình sự, chúng tôi sẽ hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để họ thực hiện công tác điều tra của mình. Vi phạm bảo mật Trang bao gồm nhưng không giới hạn những hành vi sau:

 • đăng nhập vào hoặc cố tình đăng nhập vào một máy chủ hoặc tài khoản bạn không được quyền truy cập;
 • truy cập dữ liệu hoặc thực hiện bất cứ hành động nào để lấy được dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ không dành cho bạn hoặc cho việc sử dụng của bạn;
 • cố tình thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của bất kỳ hệ thống hoặc mạng lưới nào;
 • can thiệp, xâm nhập, sửa đổi hay làm hỏng hoặc vi phạm các biện pháp an ninh hoặc xác thực;
 • đăng tải tài liệu chứa virus, mã độc hại (Trojan horse), sâu máy tính (worm), bom hẹn giờ (time bomb), cancelbot, phần mềm độc hại (malware), tệp hỏng hoặc thói quen hay động cơ lập trình máy tính khác hoặc thực hiện các hành vi có thể làm tổn hại, hư hỏng hoặc suy yếu hay gây trở ngại đến chức năng của máy tính hoặc hoạt động của Trang.

2. Hoạt động bị cấm khác 

Khi sử dụng Trang này, bạn không được:

 • đăng tải, gửi hoặc truyền gửi tới hoặc thông qua Trang này bất kỳ loại tài liệu nào bất hợp pháp, vi phạm pháp luật, có hại, quấy rối, phỉ báng, đe dọa, thô tục, khiêu dâm, gây căm thù hoặc có thể bị phản đối, bất kỳ tài liệu nào lợi dụng trẻ em hoặc xâm phạm hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác hoặc các quyền khác hoặc bất kỳ tài liệu nào Chevron tự thấy không muốn đăng tải hoặc truyền lên Trang này;
 • phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, lén theo dõi, đe doạ hoặc vi phạm các quyền hợp pháp (như quyền riêng tư và quyền công khai) của người khác;
 • tải lên hoặc cung cấp các tệp tin chứa hình ảnh, phần mềm hoặc tài liệu khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền hoặc luật nhãn hiệu và các quyền công khai và quyền riêng tư trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát quyền này hoặc đã xin được mọi giấy phép cần thiết để được làm như vậy;
 • cung cấp sai thông tin nhận dạng hoặc đơn vị công tác dưới bất kỳ hình thức nào;
 • tham gia tiếp thị trực tuyến mang tính lừa đảo;
 • vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào; hoặc
 • trợ giúp hoặc cho phép bất kỳ người nào thực hiện bất kỳ hoạt động nào mô tả ở trên.

3. Cam kết của người dùng

Bạn phải thận trọng, có ý thức và biết suy xét khi sử dụng Trang này. Bạn chịu trách nhiệm đối với mọi tài liệu bạn tải lên hoặc đăng lên hoặc thông qua Trang này. Bạn đồng ý, cam kết và bảo đảm rằng mọi thông tin bạn đăng lên hoặc tải lên thông qua Trang này là đúng sự thật, chính xác, không gây hiểu nhầm và được đưa ra bằng thiện chí, và bạn có quyền đăng hoặc tải lên những thông tin đó. Những thông tin này (bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu, văn bản, phần mềm, đồ họa hoặc bất kỳ tài liệu nào khác), cho dù được đăng công khai hoặc gửi riêng, đều thuộc trách nhiệm duy nhất của bạn..

4. Ý tưởng không do yêu cầu

Chevron không chấp nhận hoặc xem xét các ý tưởng không do yêu cầu, bao gồm các ý tưởng quảng bá, sản phẩm, công nghệ hoặc quy trình mới. Bạn không được truyền tải bất kỳ tài liệu nào lên hoặc thông qua Trang này mà bạn cho là bảo mật hoặc độc quyền. Mọi tài liệu bạn truyền tải lên hoặc thông qua Trang này sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Chính sách này nhằm tránh những hiểu nhầm hoặc tranh chấp có thể phát sinh về quyền sở hữu các ý tưởng. Trừ khi có quy định rõ trong Tuyên bố quyền riêng tư hoặc văn bản thỏa thuận riêng giữa bạn và Chevron, bạn trao cho Chevron giấy phép không hạn chế, không hủy ngang, trên toàn thế giới, miễn phí tiền bản quyền để sử dụng, sao chép, hiển thị, thực hiện công khai, truyền và phân phối những thông tin đó. Bạn cũng đồng ý rằng Chevron có quyền sử dụng, mà không cần thanh toán hoặc giải thích cho bạn hoặc những người khác, bất kỳ chủ đề, bí quyết hoặc ý tưởng nào mà bạn (và những người thay mặt bạn) đăng tải lên hoặc thông qua Trang này.

5. Bản quyền

Các tài liệu có trên Trang này đều được bảo vệ bản quyền. Bạn không được phép sao chép, mô phỏng, tái bản, tải lên, đăng tải, truyền tải hoặc phân phối tài liệu từ Trang này dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền, nhưng bạn có thể tải xuống tài liệu trên bất kỳ máy tính nào và in ra cho mục đích cá nhân, phi thương mại, miễn là giữ nguyên vẹn tất cả các bản quyền và thông báo độc quyền khác. Viêc sửa đổi tài liệu hoặc sử dụng tài liệu cho bất kỳ mục đích nào khác sẽ vi phạm bản quyền và các quyền sở hữu khác của Chevron. Bạn phải xin trước Chevron giấy phép khi sử dụng tài liệu này cho tất cả các mục đích khác, bao gồm sao chép và phân phối nhiều bản sao hoặc liên kết đến bất kỳ trang nào trên Trang này ngoại trừ "trang chủ" (https://www.caltex.com/rmc-asia). Bạn nên gửi yêu cầu xin giấy phép đồng ý như vậy qua email. Để phù hợp với mục đích của Thỏa thuận này, việc sử dụng bất kỳ tài liệu nào như vậy trên bất kỳ trang web hoặc môi trường máy tính nối mạng nào đều bị cấm. Tất cả các quyền thiết kế, cơ sở dữ liệu và các quyền biên soạn và sở hữu trí tuệ khác, dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, và đặc quyền liên quan đều thuộc quyền sở hữu của Chevron.

Bạn được phép sử dụng phần mềm, bao gồm tất cả các tệp, hình ảnh được tích hợp hoặc tạo bởi phần mềm và dữ liệu đi kèm với phần mềm (gọi chung là "Phần mềm"). Việc bạn sử dụng Trang không có nghĩa là bạn được sở hữu Phần mềm. Bạn không được phân phối lại, bán, dịch ngược, thực hiện kỹ nghệ đảo ngược, tháo rời hoặc biến đổi phần mềm thành dạng con người có thể nhận biết được, ngoại trừ trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép.

6. Nhãn hiệu

Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo và tên thương mại, dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, đều thuộc quyền sở hữu của Chevron, chi nhánh của Chevron hoặc của các công ty khác được chỉ định. Bạn không được phép sao chép, tải về hoặc sử dụng bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo hoặc tên thương mại nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chủ sở hữu hợp pháp.

7. Liêt kết với các trang web khác

Trang này có thể chứa các liên kết với các trang web khác không phải của Chevron. Các liên kết này chỉ để thuận tiện. Một số trang web được liên kết nhất định có thể sử dụng quyền sở hữu trí tuệ độc quyền của Chevron (như nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo và tên thương mại) theo giấy phép từ Chevron. Chevron không chịu trách nhiệm về sự tồn tại hoặc nội dung của các trang này hoặc về bất kỳ loại virus nào hoặc các phần tử gây hại khác gặp phải khi kết nối với trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, việc cung cấp các liên kết đến các trang này không được hiểu là sự chứng thực hoặc chấp thuận của Chevron cho tổ chức tài trợ cho các trang này hay sản phẩm hoặc dịch vụ của họ.

8. Vấn đề pháp lý

Chevron có các văn phòng tại California, Hoa Kỳ. Chevron không đảm bảo rằng các tài liệu trong Trang này là thích hợp hoặc sẵn có để sử dụng tại các địa điểm khác. Những người truy cập Trang này từ các địa điểm khác là theo ý định riêng của họ và có trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương đó được áp dụng. Cấm truy cập Trang này từ các khu vực coi nội dung của Trang này là bất hợp pháp hoặc sẽ bị phạt. Phần mềm từ Trang này còn chịu sự kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Không được phép tải về hoặc xuất lại thông tin hoặc phần mềm từ Trang này (i) cho kiều dân hoặc công dân của bất kỳ quốc gia nào mà Hoa Kỳ cấm vận hoặc trừng phạt hàng hóa, dịch vụ hoặc công nghệ; hoặc (ii) cho bất kỳ người nào trong danh sách Kiều dân bị chỉ định đặc biệt của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ hoặc Danh sách các hàng hóa (đơn hàng) bị từ chối của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Bằng cách tải về hoặc sử dụng Phần mềm, bạn cam kết và bảo đảm rằng bạn không nằm trong, dưới sự kiểm soát của, hoặc là kiều dân hay công dân của bất kỳ quốc gia nào như vậy hoặc trong bất kỳ danh sách nào như vậy.

9. Chấm dứt

Thỏa thuận này có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi một trong hai bên. Bạn có thể chấm dứt thỏa thuận này bất cứ lúc nào bằng cách hủy tất cả các tài liệu có được từ Trang này và tất cả các tài liệu liên quan và tất cả các bản sao và bản cài đặt, cho dù là theo các điều khoản của thỏa thuận này hay cách khác. Thỏa thuận này sẽ chấm dứt ngay lập tức mà không cần thông báo từ Chevron nếu theo quyết định riêng của Chevron, bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của thỏa thuận này. Sau khi chấm dứt, bạn phải hủy tất cả các tài liệu thu được từ Trang này và tất cả các bản sao của tài liệu đó, cho dù là theo các điều khoản của thỏa thuận này hay cách khác. Các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này liên quan đến bảo mật trang, hoạt động bị cấm, bản quyền, thương hiệu, cam kết của người dùng, từ chối trách nhiệm, giới hạn trách nhiệm, bồi thường, luật điều chỉnh và quyền tài phán vẫn sẽ có hiệu lực sau khi chấm dứt thỏa thuận này.

10. Từ chối trách nhiệm

Các tài liệu trong Trang này được cung cấp "như thực trạng" và không đi kèm với bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào nào dù rõ ràng hay ngầm hiểu. Trong phạm vi đầy đủ nhất được cho phép theo luật áp dụng, Chevron không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngầm hiểu, bao gồm nhưng không giới hạn ở những bảo đảm ngầm hiểu về tính thương mại hay sự phù hợp với mục đích sử dụng cụ thể. Chevron không bảo đảm rằng các chức năng có trong tài liệu sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, rằng sẽ khắc phục sai sót, hoặc rằng Trang này hoặc máy chủ cung cấp Trang này không có virus hoặc các thành phần gây hại khác. Chevron không cam kết hoặc bảo đảm về tính đúng đắn, độ chính xác, tin cậy, hoặc tiêu chuẩn khác của việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng tài liệu trong Trang này. Luật áp dụng có thể không cho phép loại trừ các cam kết ngầm hiểu, vậy các loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

11. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trong phạm vi cho phép theo luật áp dụng, trong mọi trường hợp, bao gồm, nhưng không giới hạn ở lỗi sơ suất, Chevron không phải chịu trách nhiệm trả tiền bồi thường bù đắp, bồi thường nhằm trừng phạt, tiền bồi thường đặc biệt hoặc bồi thường hậu quả phát sinh từ việc sử dụng, hoặc không thể sử dụng, các tài liệu trong Trang này, ngay cả khi Chevron hay đại diện được ủy quyền của Chevron đã được thông báo về khả năng phải chịu những bồi thường đó. Luật áp dụng có thể không cho phép giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý hoặc tiền bồi thường thiệt hại ngẫu nhiên hoặc bồi thường hậu quả, và trong phạm vi đó, những giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng với bạn. Trong bất kỳ trường hợp nào, tổng trách nhiệm pháp lý của Chevron đối với bạn cho mọi thiệt hại, tổn thất, và nguyên nhân tố tụng (dù theo hợp đồng, là sai lầm cá nhân (bao gồm, nhưng không giới hạn ở sơ suất) hoặc điều kiện khác) cũng không vượt quá số tiền bạn trả cho Chevron, nếu có, để sử dụng Trang này.

12. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Chevron, chi nhánh của Chevron và tất cả các giám đốc, nhân viên, đại lý và nhà thầu của Chevron và chi nhánh của Chevron không phải chịu bất kỳ khiếu nại, bồi thường, tổn thất, chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư hợp lý) hoặc các chi phí khác phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ (i) việc bạn vi phạm Điều Khoản Sử Dụng; và/hoặc (ii) các hoạt động của bạn liên quan đến Trang này.

13. Thành phần và dịch vụ phần mềm của bên thứ ba 

Trang này có thể chứa nhiều thành phần và dịch vụ phần mềm của bên thứ ba. Bằng việc sử dụng Trang này, bạn đồng ý và nhất trí với việc Chevron sử dụng các thành phần và dịch vụ phần mềm của bên thứ ba này. Bạn cũng đồng ý với mọi điều khoản sử dụng, giấy phép hoặc chính sách quyền riêng tư liên quan đến thành phần và dịch vụ phần mềm của bên thứ ba đó. Việc vi phạm các điều khoản sử dụng, giấy phép hoặc chính sách quyền riêng tư đó sẽ được coi là vi phạm Thỏa thuận này. Bằng việc sử dụng Trang này, bạn (i) đồng ý rõ ràng Chevron không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ thành phần hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba được nhúng trong Trang và (ii) đối với các thành phần và dịch vụ của bên thứ ba, bạn đồng ý rằng Chevron không chịu trách nhiệm về cách thức xử lý dữ liệu của bạn.

14. Các tuyên bố mang tính dự báo

TUYÊN BỐ THẬN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN MANG TÍNH DỰ BÁO PHỤC VỤ CHO CÁC ĐIỀU KHOẢN HIỆP ƯỚC “BẾN CẢNG AN TOÀN" CỦA ĐẠO LUẬT CẢI CÁCH TỐ TỤNG CHỨNG KHOÁN TƯ NHÂN NĂM 1995

Trang web này chứa các tuyên bố mang tính dự báo cho tương lai liên quan đến hoạt động của Chevron dựa trên sự kỳ vọng, dự đoán và dự báo hiện tại của ban lãnh đạo về xăng dầu, hóa chất và các ngành khác liên quan đến năng lượng. Các cụm từ như "dự kiến," "hy vọng," "dự định," "lên kế hoạch," "nhắm tới," "dự báo," "dự đoán," "tin rằng," "cố đạt được," "lên lịch trình," "dự tính," “ước chừng,” “phấn đấu,” "có thể," "có khả năng," “nên,” "dự thảo ngân sách," "có triển vọng," “có xu hướng,” “tập trung,” “theo tiến độ,” “tiến triển,” “được dự tính,” “muc đích,” “mục tiêu,” “chiến lược,” “cơ hội” và các cách diễn đạt tương tự chính là những tuyên bố mang tính dự báo. Những tuyên bố này không phải là sự đảm bảo về hiệu suất trong tương lai và có một số rủi ro, bất ổn nhất định và các yếu tố khác, mà nhiều yếu tố trong đó nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty và rất khó dự đoán. Do đó, kết quả thực tế có thể chênh lệch đáng kể với những gì được đưa ra hoặc dự báo trong các tuyên bố mang tính dự báo đó. Người đọc không nên quá tin tưởng vào các tuyên bố mang tính dự báo này, chỉ có giá trị vào ngày lập báo cáo này. Trừ khi được pháp luật yêu cầu, Chevron không có nghĩa vụ phải cập nhật công khai bất kỳ tuyên bố mang tính dự báo nào, cho dù sau khi có thông tin mới, sự kiện trong tương lai hoặc sự kiện khác.

Các yếu tố quan trọng có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể với ​​kết quả trong tuyên bố mang tính dự báo là: thay đổi giá dầu thô và khí thiên nhiên; thay đổi biên lợi nhuận tinh chế, marketing và hóa chất; việc công ty tiết kiệm được những chi phí dự tính và cắt giảm chi phí; hành động của đối thủ cạnh tranh hoặc người điều hành; định thời chi phí thăm dò; định thời khai thác dầu thô; khả năng cạnh tranh của các nguồn năng lượng thay thế hoặc sản phẩm thay thế; sự phát triển công nghệ; kết quả hoạt động và tình hình tài chính của các nhà cung cấp, cung ứng, đối tác và chi nhánh vốn chủ sở hữu của công ty, đặc biệt trong những giai đoạn dài khi giá dầu thô và khí thiên nhiên thấp; các đối tác liên doanh của công ty không có khả năng hoặc không đủ vốn cho phần hoạt động của họ và các hoạt động phát triển; khả năng không đạt được sản lượng thuần dự kiến từ các dự án phát triển dầu thô và khí thiên nhiên hiện tại và tương lai; khả năng chậm trễ trong việc phát triển, xây dựng hoặc khởi động các dự án đã lên kế hoạch; khả năng phá hủy hoặc gián đoạn hoạt động của công ty do chiến tranh, tai nạn, sự kiện chính trị, tình trạng bất ổn dân sự, thời tiết khắc nghiệt, rủi ro an ninh mạng và hành động khủng bố, hạn ngạch sản xuất dầu thô hoặc các hành động khác có thể được áp đặt bởi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, hoặc các nguyên nhân tự nhiên hoặc con người ngoài tầm kiểm soát; thay đổi môi trường kinh tế, quy định và chính trị ở các quốc gia khác nhau nơi công ty hoạt động; điều kiện kinh tế và chính trị chung trong nước và quốc tế; trách nhiệm pháp lý tiềm tàng đối với các hành động sửa chữa hoặc đánh giá theo các quy định và tố tụng về môi trường hiện hành hoặc tương lai; thay đổi đáng kể về vận hành, đầu tư hoặc sản phẩm theo yêu cầu của quy chế, quy định và tố tụng về môi trường hiện hành hoặc tương lai, bao gồm các hiệp ước quốc tế và các biện pháp pháp lý và quy định quốc gia hoặc khu vực nhằm giới hạn hoặc cắt giảm phát thải khí nhà kính; trách nhiệm pháp lý tiềm tàng do kiện tụng chưa xử hoặc kiện tụng khác trong tương lai; việc công ty mua lại hoặc chuyển nhượng tài sản hay cổ phần trong tương lai hay sự chậm trễ hoặc không thể thực hiện những giao dịch này để chốt dựa trên những điều kiện chốt bắt buộc;khả năng lãi và lỗ do chuyển nhượng hoặc giảm giá trị tài sản; bán do chính phủ bắt buộc, tước đoạt, tái cấp vốn, thuế cụ thể theo ngành, những thay đổi về điều khoản tài chính hoặc hạn chế về phạm vi hoạt động của công ty; biến động ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ; giảm đáng kể khả năng thanh khoản doanh nghiệp và tiếp cận thị trường nợ; tác động của các quy định thuế Hoa Kỳ 2017 lên kết quả tương lai của công ty; tác động của việc thay đổi quy định kế toán đã thay đổi theo các nguyên tắc kế toán thường được chấp nhận do cơ quan thiết lập quy tắc ban hành; khả năng của công ty trong việc xác định và giảm thiểu rủi ro và các rủi ro vốn có khi hoạt động trong ngành năng lượng toàn cầu; và các yếu tố đưa ra trong phần "Các yếu tố rủi ro" ở trang 19 đến 22 của Báo cáo thường niên 2017 theo Mẫu 10-K của Chevron. Các yếu tố không thể đoán trước hoặc chưa biết khác chưa được thảo luận trong báo cáo này cũng có thể có ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến các tuyên bố mang tính dự báo.

15. Báo giá cổ phiếu

Trường hợp báo giá thị trường chứng khoán được đưa ra trên trang web này, dữ liệu đó chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không dành cho mục đích giao dịch. Cả Chevron và bất kỳ người cung cấp dữ liệu hoặc nội dung nào của Chevron đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc sự chậm trễ nào về nội dung hoặc cho bất kỳ hành động nào liên quan.

16. Khác

Một số thuật ngữ, như "tài nguyên không rủi ro", "cơ sở tài nguyên không rủi ro", "tài nguyên có thể phục hồi", khối lượng có tiềm năng phục hồi" và “dầu gốc hiện có", và những thuật ngữ khác, có thể được sử dụng để mô tả các khía cạnh nhất định của danh mục đầu tư và đặc tính của dầu và khí của công ty ngoài trữ lượng đã được chứng minh. Để biết định nghĩa và thông tin thêm về các thuật ngữ này và các thuật ngữ khác, vui lòng xem "Thuật ngữ về Năng lượng và Điều khoản Tài chính" trang 54 và 55 của Bổ sung Báo cáo hàng năm 2018 của công ty. Như được sử dụng trong báo cáo này, cụm từ "dự án" có thể mô tả hoạt động phát triển ngược dòng mới, bao gồm các giai đoạn trong phát triển nhiều giai đoạn, hoạt động bảo trì, một số tài sản hiện có, các khoản đầu tư mới vào hoạt động xuôi dòng và hóa chất, đầu tư vào các hoạt động năng lượng mới nổi và bền vững, và một số hoạt động khác. Tất cả những thuật ngữ này được sử dụng cho tiện lợi và không nhằm mô tả chính xác thuật ngữ "dự án" khi liên quan đến bất kỳ điều luật hoặc quy định cụ thể nào của chính phủ.

Như được sử dụng trong suốt Trang này, thuật ngữ "Chevron" và các thuật ngữ như "công ty", "tập đoàn", "của chúng tôi" và "chúng tôi" có thể chỉ một hoặc nhiều hoặc cả công ty hợp nhất của Chevron Corporation. Tất cả các thuật ngữ này chỉ được sử dụng cho thuận tiện và không nhằm xác định chính xác bất kỳ công ty riêng nào, mỗi công ty quản lý hoạt động riêng của mình.

Thỏa thuận này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp bang California, mà không ảnh hưởng đến bất kỳ nguyên tắc xung đột nào của luật pháp. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này trái pháp luật, không có hiệu lực, hoặc vì bất kỳ lý do nào mà không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được coi là tách khỏi Thỏa thuận này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thi hành của bất kỳ điều khoản còn lại nào. Đây là toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến đối tượng trong đây và không được sửa đổi nếu không được lập bằng văn bản.

17. Thay đổi tuyên bố Điều Khoản Sử Dụng

Chevron có thể sửa lại Điều Khoản Sử Dụng này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo. Bạn có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên để biết những thay đổi về Thỏa thuận này vì những thay đổi này sẽ ràng buộc bạn. Bất kỳ tính năng mới hoặc cập nhật, nội dung của ứng dụng nào được cung cấp thông qua Trang này sẽ tuân theo các điều khoản này. Việc bạn sử dụng Trang sau khi có những thay đổi đó chính là bạn đã đồng ý với những thay đổi đó.

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc khiếu nại gì liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng gửi email cho chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời bạn nhanh chóng.

Cập nhật: 10/2019