ผลลัพธ์จากการใช้งานจริง VARTECH™ INDUSTRIAL SYSTEM CLEANER

การก่อตัวของวานิชในระบบน้ำมันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ใช้น้ำมันหล่อลื่นในภาคอุตสาหกรรมของเชฟรอน ในบทความก่อนหน้านี้ที่กล่าวถึงเรื่องของวานิช เราได้พูดถึงสาเหตุของการเกิดวานิช และความเสียหายที่เกิดจากวานิช รวมถึงข้อดีข้อเสียของผลิตภัณฑ์ขจัดคราบวานิชประเภทต่างๆ สิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือ สารชะล้างบางตัวตามท้องตลาดมีประสิทธิภาพแค่บางครั้งแต่กลับส่งผลกระทบบางอย่างอีกด้วย นับเป็นเวลาหลายปีที่เชฟรอนได้มุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อกำจัดปัญหาต่างๆ ได้แก่: 

  • ความสามารถในการแยกน้ำ: สารช่วยกระจายคราบ/สารชะล้างทั่วไป มักทำให้น้ำและน้ำมันรวมตัวกัน ซึ่งเป็นเรื่องยากที่น้ำจะสามารถแยกตัวออกจากน้ำมันในระบบได้
  • ความทนทานต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น: สารช่วยกระจายคราบ/สารชะล้างทั่วไป จะส่งผลกระทบทำให้สารต้านการเกิดออกซิเดชั่นในน้ำมันมีอายุการใช้งานที่สั้นลง นั่นหมายถึงความเสี่ยงที่จะทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพนั่นเอง
  • ความเข้ากันได้กับซีล: สารขจัดคราบวานิชในน้ำยาประเภทต่างๆ อาจส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อซีลในระบบน้ำมัน

นอกจากนี้ สารทำความสะอาดที่ทำหน้าที่ชะล้าง/สารช่วยกระจายคราบ อาจหลงเหลืออยู่ในระบบน้ำมันเมื่อมีการเปลี่ยนถ่าย สารเหล่านี้อาจทำให้น้ำมันใหม่ที่เติมเข้าไปเกิดความเสียหายได้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคราบวานิชได้ถูกขจัดออกจากระบบอย่างหมดจด ขั้นตอนทำความสะอาดนี้เป็นการล้างระบบครั้งใหญ่อาจมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,500,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของระบบ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เราขอแนะนำ VARTECH™ Industrial System Cleaner (ISC) ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากตัวทำละลายสามารถเติมลงในน้ำมันได้โดยตรงระหว่างการทำงาน เพื่อทำความสะอาด ขจัดคราบวานิช และโคลน ออกจากระบบก่อนถึงกำหนดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น 

การทดสอบผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการที่เข้มงวด VARTECH™ ISC จากคาลเท็กซ์ แสดงให้เห็นถึงความเข้ากันได้กับซีล การแยกน้ำ/น้ำมันและความทนทานต่อปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่ดีเยี่ยม และเราทำการทดสอบใช้งานจริงทุกครั้งก่อนที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ระบบสำคัญของลูกค้า

การทดสอบผลิตภัณฑ์จากการใช้งานจริง

เราได้เลือกแท่นขุดเจาะกลางทะเลที่ติดตั้งเครื่องเทอร์ไบน์ 3 ตัว สำหรับการทดสอบในครั้งนี้ แท่นขุดเจาะนี้มีกำลังการผลิตน้ำมันราว 100,000 บาร์เรลต่อวัน เครื่องเทอร์ไบน์ทุกตัวจะต้องเดินเครื่องอยู่ตลอดเวลา หากการทดสอบในครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมีมูลค่าอย่างมหาศาลแต่ความเสียหายนี้ไม่ใช่ทางเลือกของเรา เมื่อ 2 ปีก่อนเราได้ทำการทดสอบโดยการใช้ สารช่วยกระจาย/สารชะล้างคราบ ที่นิยมใช้กันตามท้องตลาดกับเครื่องเทอร์ไบน์ 1 ใน 3 ตัวนี้ ทำให้การทดสอบในครั้งนี้เราสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี

โดยเครื่องเทอร์ไบน์ตัวดังกล่าวพบปัญหาวานิชอย่างรุนแรง แผ่นระบายความร้อนเต็มไปด้วยคราบวานิชที่เกาะอยู่บนพื้นผิว ทำให้เครื่องเทอร์ไบน์มีอุณหภูมิสูงขึ้น จนเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมเครื่องจักรต้องหยุดเดินเครื่องเทอร์ไบน์เพื่อเปลี่ยนแผ่นระบายความร้อนใหม่

หลังจากนั้นเราได้ทำการเติม VARTECH ISC ลงในน้ำมันที่ใช้อยู่ โดยเมื่อเวลาผ่านไป 45 นาที อุณหภูมิของเครื่องเทอร์ไบน์ลดลงไปประมาณ 20 องศาเซลเซียส จนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า VARTECH ISC สามารถขจัดคราบวานิชออกจากแผ่นระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผลิตภัณฑ์สารช่วยกระจาย/สารชะล้างคราบทั่วไป ตามท้องตลาดที่เคยนำมาทดสอบก่อนหน้านี้ต้องใช้เวลานานถึง 2 วัน กว่าที่อุณหภูมิจะลดลง นอกจากนี้ยังมีเศษตะกอนของวานิชที่ทำให้ตัวกรองอุดตัน ทุกๆ 2-3 นาที ในขณะที่ VARTECH ISC จากคาลเท็กซ์ ไม่ส่งผลให้เกิดการอุดตันของตัวกรองใดๆ หลังจากผ่านการทดสอบไปเป็นเวลา 2 วัน

เราได้ทำการทดสอบอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเทอร์ไบน์ที่ใช้งานจริง โดยใช้ระยะเวลาที่นานขึ้นเพื่อเป็นการยืนยันผลของการทดสอบในครั้งแรก ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ VARTECH ISC ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าสารทำความสะอาดทั่วไปตามท้องตลาด ทั้งเรื่องการทำความสะอาด ประสิทธิภาพ และความเข้ากันได้ของระบบ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการแยกน้ำและความทนทานต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 

ความเข้ากันได้ที่ยอดเยี่ยมนี้ยังช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับน้ำมันใหม่ได้เป็นอย่างดี เมื่อการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเต็มระบบไม่สามารถทำได้ คุณไม่จำเป็นต้องใช้ระบบกรองวานิชร่วมกับผลิตภัณฑ์นี้ โดยหลักการแล้วเราไม่แนะนำให้ทิ้งสารทำความสะอาดที่ขจัดวานิชใดๆ ไว้ในระบบเป็นเวลานานโดยไม่มีกำหนด เพียงแค่คุณเติม VARTECH ISC ก่อนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามกำหนด คราบวานิชที่เกาะติดอยู่ในระบบจะถูกขจัดออกมาพร้อมกับการถ่ายน้ำมันเก่าออกได้อย่างหมดจด

 

Author image

โดย พอล สไล - 20 April 2020

ประวัติผู้เขียน

พอล สไล เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคให้แก่ บริษัท เชฟรอน พอลจบการศึกษาจาก วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และประกาศนียบัตรนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางคลินิก (CLS) และ OMA-1 ในสาขาน้ำมันหล่อลื่น (BS in Mechanical Engineering and CLS and OMA-1 certifications in the lubricants field) พอลมีประสบการณการในการทำงาน 13 ปี ที่แผนกเครื่องยนต์ของแคเทอร์พิลลาร์ และอีก 18 ปี ที่เชฟรอน ด้านการบริหารโปรแกรมควบคุมการปนเปื้อน ISOCLEAN® นานนับสิบปี และในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญภาคสนามระดับหัวกะทิของเชฟรอนในตำแหน่ง ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งด้วยเครื่องเทอร์ไบน์และเครื่องยนต์ลูกสูบ ประสบการณ์ในภาคสนามนี้เองที่สร้างชื่อเสียงให้แก่พอลในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านน้ำมันเทอร์ไบน์ รวมทั้ง ปัญหาของวานิช ไฮดรอลิก เครื่องยนต์ก๊าซ คอมเพรสเซอร์ และเกียร์ พอลเป็นที่ปรึกษาที่คอยให้การช่วยเหลืองานของเชฟรอนและลูกค้าที่มีอยู่ทั่วโลก

Oil analysis

แนวทางในการขจัดคราบวานิชออกจากระบบ

ปัญหาเกี่ยวกับวานิชจะแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแนวทางการป้องกันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดขึ้นแล้ว นั่นหมายถึงการเริ่มต้นด้วยการใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดปริมาณการก่อตัวของวานิช และสร้างโปรแกรมบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดับได้

ผู้เชี่ยวชาญที่คาลเท็กซ์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดระบบที่ช่วยปกป้องเครื่องจักรของคุณจากคราบวานิช และรับรองว่าเครื่องจักรของคุณจะสามารถสร้างผลผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ - The VARTECH™ Industrial System Cleaner (ISC).

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์มีวางจำหน่ายเฉพาะบางประเทศเท่านั้น

ดูผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม