CALTEX LUBEWATCH

ใหม่ แนวทางการแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์น้ำมันใช้แล้ว (Used Oil Analysis : UOA) 3 ระดับ

การคาดการณ์ความเสียหาย และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า รวมทั้งยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ เครื่องจักรของคุณด้วยโปรแกรม Caltex LubeWatch โซลูชันในการวิเคราะห์น้ำมันใช้แล้ว (Used Oil Analysis : UOA)  3 ระดับของเรา

ด้วยโซลูชันที่ยืดหยุ่นทั้ง 3 ระดับของ LubeWatch ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก และใช้ประโยชน์จาก UOA โดยไม่ต้องคำนึงถึงขนาด และงบประมาณของธุรกิจของคุณ 

ค้นหาโซลูชัน LUBEWATCH ของคุณ

Caltex LubeWatch image
ทำไมต้องตรวจวิเคราะห์น้ำมันใช้แล้ว?

แทนที่ความเสี่ยงจากการหยุดทำงานด้วยความมั่นใจที่มากขึ้น

เวลาที่รถหรือเครื่องจักรหยุดทำงาน จำเป็นต้องคาดเดา และวางแผนได้

การตรวจสภาพน้ำมันที่ใช้แล้วเป็นประจำตามโปรแกรม Caltex LubeWatch จะช่วยให้คุณเข้าใจสภาพของอุปกรณ์ เครื่องจักร และลดความเสี่ยงของการหยุดทำงานโดยไม่จำเป็นลงได้ ด้วยการบำรุงรักษาและซ่อมแซมตามแผนที่วางไว้

 

 

 

LubeWatch สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และได้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับ:

ตรวจจับความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับอปุกรณ์ 

และเครื่องจักรได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของปัญหา

อายุการใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องจักรยาวนานขึ้น

ด้วยการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

ศึกษาแนวโน้มของผลการทดสอบ 

เพื่อปรับแผนการบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถเพิ่มรายได้จากการจัดตารางการผลิตที่ดีมากขึ้น

ข้อได้เปรียบของ LubeWatch

ความน่าเชื่อถือที่ไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไป

การวิเคราะห์น้ำมันใช้แล้ว (UOA) ไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายสูง หรือสงวนไว้สำหรับอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดของคุณเสมอไป บริการ UOA ทั้ง 3 ระดับได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีแผนการทดสอบสำหรับอุปกรณ์ทุกชิ้น โดยไม่ต้องกังวลถึงงบประมาณ ประเภทอุปกรณ์ และเวลาที่ใช้ในการทดสอบ