เรื่องจริงเกี่ยวกับจารบีที่คุณอาจไม่รู้

มีความเข้าใจผิดมากมายเกี่ยวกับการเลือกใช้จาระบี ไม่ว่าจะเป็น “เราสามารถเลือกจาระบีโดยพิจารณาจากสีของเนื้อจาระบีได้” หรือ “จาระบีมีคุณสมบัติเหมือนกันสามารถใช้งานได้ครบคลุมกับงานทุกประเภท” ซึ่งความเข้าใจเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการเลือกใช้จาระบีที่เหมาะสมต่อชิ้นส่วน เครื่องจักรของเรา ดังนั้น Caltex จึงขอไขความจริงให้กระจ่างเพื่อให้ทุกท่านได้จาระบีที่เหมาะสมที่สุด กับความต้องการในการใช้งานอย่างแท้จริง ด้วย 6 หลักวิธี การเลือกใช้จาระบีอย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อการใช้งาน

  1. ความสามารถในการทนต่อความชื้นของจาระบี
  2. ความแข็ง-อ่อน ของเนื้อจาระบี
  3. ประเภทของสารอุ้มน้ำมันที่ใช้ในการผลิตจาระบี
  4. ความหนืดของน้ำมันพื้นฐานที่อยู่ในเนื้อของจาระบี
  5. ความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิ
  6. สารเพิ่มคุณภาพในจาระบี

หลักการทั้ง 6 ข้อนี้จะช่วยให้เลือกใช้จาระบีที่ถูกกับประเภทของงาน ซึ่งไม่เพียงป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานเท่านั้น แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมทั้งยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องยนต์ รวมไปถึงตัวจาระบีเองด้วย

เลือกจาระบีที่มีคุณภาพ

การใช้จาระบีที่เหมาะสมจะช่วยปกป้องเครื่องจักรหนักของคุณจากความร้อน แรงกด และแรงกระแทกสูง เครื่องจักรหนักของคุณจะมีความเชื่อถือได้มากขึ้น และมีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

เลือกดูผลิตภัณฑ์