เติมนํ้าเปล่าลงในหม้อนํ้า แทนนํ้ายาหล่อเย็นได้หรือไม่

เครื่องยนต์จะทำงานได้ดีและราบรื่น ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะมีการระบายความร้อนจากห้องเครื่องได้ดี ซึ่งหน้าที่นี้เป็นของหม้อนํ้า และรู้หรือไม่ว่าสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เครื่องยนต์และเครื่องจักรมีปัญหาก็เกิดจากหม้อนํ้า ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ต้องทำความเข้าใจและดูแลรักษาอุปกรณ์ชิ้นนี้อย่างถูกต้องเหมาะสม

น้ำมีคุณสมบัติในการระบายความร้อนได้ดี แต่เมื่อนำมาใช้ในระบบหล่อเย็นของเครื่องยน์ คุณสมบัติการระบายความร้อนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการป้องกันปัญหาด้านอื่รๆ เช่นการเกิดสนิม และตะกรันเมื่อใช้ไปเป็นเวลานาน ทำให้ความสามารถในการระบายความร้อนลดลง และอาจเกิดการ Overheat  ฝาสูบโก่ง นํ้ารั่วเข้าห้องจุดระเบิด ลูกสูบไหม้ เป็นต้น ซึ่งน้ำยาหล่อเย็นจะเป็นตัวช่วยในการป้องกันปัญหาเหล่านี้

หม้อนํ้าสำคัญอย่างไร ?

หม้อนํ้ามีหน้าที่ระบายความร้อนของเครื่องยนต์ เนื่องจากการจุดระเบิดเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้จะทำให้มีอุณหภูมิสูงมาก โดยนํ้าจะไหลเวียนไปตามท่อรอบๆ เครื่องยนต์เพื่อนำความร้อนมายังหม้อนํ้าแล้วลดความร้อนลง จากนั้นก็วนกลับไปรับความร้อนอีก

เห็นได้ชัดว่า นํ้ายาหล่อเย็นได้รับการออกแบบและมีคุณสมบัติในการระบาย ความร้อนที่ดีกว่านํ้าเปล่า ทั้งยังช่วยป้องกันความเสียหายของหม้อนํ้า จึงนับได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆในระบบหล่อเย็น และยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน

น้ำยาหม้อน้ำ

น้ำยาหม้อน้ำจากคาลเท็กซ์ มีสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ มีคุณสมบัติในการช่วยถ่ายเทความร้อนได้ดี ช่วยลดค่าใช้จ่าย และไม่จำเป็นต้องเติมสารเพิ่มคุณภาพเพิ่มเติม (SCA) อีกทั้งยังช่วยยืดอายุเครื่องยนต์และระบบระบายความร้อนให้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

เลือกดูผลิตภัณฑ์