ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการผลิตของคุณ

การกัดกร่อน การทำงานล้มเหลวของเครื่องจักร และองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ส่งผลให้การผลิตล่าช้า 

ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสูตรพิเศษของเราสามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ของคุณจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แม้ภายใต้สภาวะที่หนักและต่อเนื่อง

ทำไมต้องให้คาลเท็กซ์เป็นโซลูชั่นสำหรับความต้องการในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมของคุณ?

ลดต้นทุน เพิ่มความน่าเชื่อถือ

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุปกรณ์การผลิตและสายการผลิตของคุณ ด้วยน้ำมันดีเซลและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพรีเมี่ยมของคาลเท็กซ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะที่รุนแรง

ลดอัตราการหยุดทำงานของอุปกรณ์ในระหว่างการผลิต

เชื้อเพลิงดีเซลและสารหล่อลื่นเพื่อธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมของเราคิดค้นขึ้นเพื่อปกป้องอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ยาวนาน จำกัดการการหยุดทำงานของอุปกรณ์ในระหว่างการผลิต ช่วยให้การผลิตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ

ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราช่วยประเมินโครงการการผลิตของคุณ และเลือกโปรแกรมและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เพิ่มความน่าเชื่อถือและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับอุปกรณ์ และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้

โปรแกรมของเรา

โปรแกรมผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่เชื่อถือได้ (RBL)

ให้อุปกรณ์และการทำงานของคุณมีความน่าเชือถือ มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการทำกำไรที่มากขึ้น ด้วยโปรแกรม RBL จากคาลเท็กซ์ เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าสามารถลดต้นทุน ด้วยความรู้ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ได้อย่างไร

เพิ่มเติม
โปรแกรมวิเคราะห์น้ำมันเครื่อง LubeWatch®

การใช้โปรแกรมวิเคราะห์น้ำมันช่วยเพิ่มประสิทฺธิภาพในการทำงานให้มีสมรรถนะเพิ่มมากขึ้น ด้วยความละเอียดสูงทำให้คุณได้รับผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง LubeWatch สามารถตรวจพบปัญหาและปรับปรุงวิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ของคุณ ช่วยยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายให้นานยิ่งขึ้น และยังลดการหยุดเดินเครื่องจักร ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

เพิ่มเติม