ธุรกิจก่อสร้าง

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับงานก่อสร้างของคุณ

ความขัดข้องของอุปกรณ์อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าและก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด คาลเท็กซ์จึงคิดค้นน้ำมันหล่อลื่นและเชื้อเพลิงดีเซลสำหรับงานก่อสร้างขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับยานพาหนะและอุปกรณ์ของคุณ

ทำไมต้องให้คาลเท็กซ์เป็นโซลูชั่นสำหรับความต้องการในธุรกิจก่อสร้างของคุณ?

อุปกรณ์ตอบสนองและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เมื่ออุปกรณ์ทำงานได้อย่างราบรื่นและเชื่อถือได้มากขึ้น การทำงานโดยรวมก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เชื้อเพลิงดีเซลของเราสะอาดและปราศจากน้ำ อีกทั้งสารหล่อลื่นก็คิดค้นขึ้นเพื่อช่วยยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่าย ผลิตภัณฑ์คุณภาพของเราจะช่วยทำให้การทำงานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามเวลาที่กำหนด

ให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความขัดข้องของอุปกรณ์ของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ดีเซลและน้ำมันหล่อลื่นพรีเมี่ยมของคาลเท็กซ์ ที่คิดค้นขึ้นเพื่อปกป้องส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่สำคัญจากอุณหภูมิสูงและการทำงานในสภาวะที่รุนแรง

Apply the Best Practices

ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างของเราสามารถทำการประเมินโครงการของคุณ เพื่อช่วยเลือกผลิตภัณฑ์หล่อลืนที่เหมาะสม เพิ่มความน่าเชื่อถือและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับอุปกรณ์ และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้

โปรแกรมของเรา

โปรแกรมผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่เชื่อถือได้ (RBL)

ให้อุปกรณ์และการทำงานของคุณมีความน่าเชือถือ มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการทำกำไรที่มากขึ้น ด้วยโปรแกรม RBL จากคาลเท็กซ์ เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าสามารถลดต้นทุน ด้วยความรู้ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ได้อย่างไร

เพิ่มเติม
โปรแกรมวิเคราะห์น้ำมันเครื่อง LubeWatch®

การใช้โปรแกรมวิเคราะห์น้ำมันช่วยเพิ่มประสิทฺธิภาพในการทำงานให้มีสมรรถนะเพิ่มมากขึ้น ด้วยความละเอียดสูงทำให้คุณได้รับผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง LubeWatch สามารถตรวจพบปัญหาและปรับปรุงวิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ของคุณ ช่วยยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายให้นานยิ่งขึ้น และยังลดการหยุดเดินเครื่องจักร ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

เพิ่มเติม