วิเคราะห์นํ้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วดีอย่างไร

เมื่อผ่านการใช้งานในเครื่องยนต์หรือเครื่องจักร นํ้ามันหล่อลื่นซึ่งเปรียบเสมือนเลือดที่หล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ จะมีคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ความร้อนจากการทำงาน การปนเปื้อนทั้งจากภายในและภายนอก เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการหล่อลื่น และป้องกันการสึกหรอ ดังนั้นการวิเคราะห์นํ้ามันหล่อลื่นที่ใช้งานแล้ว จะช่วยให้ทราบถึงคุณภาพของนํ้ามันหล่อลื่น เพื่อใช้ในการตัดสินใจวางแผนการซ่อมบำรุงรักษา หรือเปลี่ยนถ่ายได้

การวิเคราะห์นํ้ามันหล่อลื่นทำให้เราทราบถึงสภาพนํ้ามันหล่อลื่นและเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการตัดสินใจในการทำงาน อย่างไรก็ดี นี่เป็นเรื่องที่ซับซ้อน และมีมาตรฐานที่แตกต่างกันไปสำหรับธุรกิจแต่ละประเภท ดังนั้นแม้จะมีการวิเคราะห์ที่หน้างานแล้ว แต่ก็ควรส่งตัวอย่างนํ้ามันหล่อลื่นไปวิเคราะห์โดยละเอียดที่ห้องปฏิบัติการด้วย เพราะมีโปรแกรมวิเคราะห์นํ้ามันหล่อลื่นที่ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับประเภท เครื่องยนต์และเครื่องจักร พร้อมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่จะช่วยให้ได้รับผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ระบบบริการแบบครบวงจรของเรา

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาชุดข้อมูลที่ชัดเจนไปจนถึงการผลักดันการลดค่าใช้จ่ายอย่างจริงจัง ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมช่วยคุณในการพิจารณาและตอบสนองความต้องการของคุณในการก้าวไปสู่ความเป็นผู้ประกอบธุรกิจมาตรฐานระดับสากล

รายละเอียดเพิ่มเติม