ประสบการณ์การใช้งานจริงของผู้ใช้งานน้ำมันหล่อลื่นคาลเท็กซ์

วีดีโอ ประสบการณ์จริงจากลูกค้า

เดโล่ คือตัวเลือกอันดับหนึ่งของผู้ใช้งานจำนวนมาก ฟังเรื่องเล่าจากผู้ใช้งานจริงว่าทำไม่ถึงเลือกใช้เดโล่

Show:

“ประทับใจมากกับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ หลังผ่านการใช้งานมาแล้วกว่า 18,600 ชม.”

แอนเดรียส  สมาลเบอร์เกอร์   
หัวหน้าที่ปรึกษางานซ่อมบำรุงเหมือง
พีที นิวมอนท์ นูซา เทงการา

ดาวน์โหลด โบรชัวร

“เราสามารถยืดอายุเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้นานถึง 1,600,000 กม.”

โทมัส เพริส์ซ 
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง 
บริษัท พานกาซินาน ไฟว์สตาร์ บัส จำกัด

ดาวน์โหลด โบรชัวร

“เดโล่ โกลด์ อัลตร้า ช่วยยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเพิ่มมากขึ้น”

คุณ เรวิทย์ หาสอน
หัวหน้าส่วนวางแผนฯ/จัดซื้อ
บริษัท จักกาย ขนส่ง จำกัด

ดาวน์โหลด โบรชัวร

“ช่วยยืดระยะในการเปลี่ยนถ่าย จาก 60,000 กม. เป็น 80,000 กม.”

คุณกวิตา ปรัชญ์วดิษฐา 
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

ดาวน์โหลด โบรชัวร

Top