น้ำมันเทอร์ไบน์ประสิทธิภาพสูง

ช่วยป้องกันการก่อตัวของคราบวานิชได้ดี

วิศวกรหลายรายจะมองคราบวานิชว่าเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในการเดินเครื่องก่อนเท่านั้น แต่ค่าใช้จ่ายระหว่างการรอให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นสูงกว่าที่คุณคิด เพราะอาจมีค่าใช้จ่ายอีกมากมายที่ซ่อนอยู่ก่อนที่คุณจะรู้ว่าเกิดปัญหาคราบวานิชเสียอีก

test

ป้องกันปัญหาล่วงหน้า

วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้คราบวานิชคุกคามเครื่องจักรของคุณ คือการตรวจหาให้พบแต่เนิ่นๆ และจัดการอย่างเด็ดขาด เพราะเมื่อเราพิจารณาใกล้เข้าไปอีกขั้น เราก็จะพบปัญหาใหม่เกิดขึ้นตามมาเรื่อยๆ ดังนั้นปัญหาของคราบวานิชอาจก่อให้เกิดความเสียหายในระยะยาวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้:

  • ปัญหาคราบวานิชมักจะไม่ถูกมองว่าเป็นปัญหาที่มีความสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขทันที เมื่อเทียบกับปัญหาอื่นๆ
  • คราบวานิชเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น ทำให้วาล์วติดขัด ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนลดลง เครื่องเดินสะดุด และไม่สามารถเดินเครื่องได้
  • ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเพื่อขจัดคราบวานิชในเครื่องเทอร์ไบน์ 1 ชุด อยู่ที่ประมาณ 1,200,000 /ปี 

 

ดูภาพ INFOGRAPHIC

มาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันก่อน, เพื่อขจัดคราบวานิชอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณรู้จักคราบวานิชดีแค่ไหน?

ลองมาศึกษาผลกระทบโดยละเอียดของคราบวานิชที่ส่งผลกระทบต่อการเดินเครื่องจักรของคุณ รวมถึงสาเหตุของการเกิดของวานิช ประเภทของอุปกรณ์ และการเดินเครื่องที่มีแนวโน้มจะเกิดปัญหา และมีวิธีใดบ้างที่จะช่วยขจัดคราบวานิชอย่างได้ผลที่สุด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คราบวานิชมีหลายประเภทใช่หรือไม่ ?

ใช่ และวิธีการรับมือในการขจัดคราบวานิชขึ้นอยู่กับชนิดของคราบวานิชที่ก่อตัวขึ้น และการก่อตัวของคราบวานิชในระยะแรก

ค่าใช้จ่ายใดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด จากการก่อตัวของคราบวานิชโดยที่เราอาจไม่ทราบมาก่อน ?

มีตัวอย่างค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดจากการก่อตัวของคราบวานิชในเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแก๊สเทอร์ไบน์ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึง ค่าสารทำความสะอาด ค่าเปลี่ยนไส้กรองที่อุดตัน และค่าแรงในการซ่อมบำรุง นอกจากนี้อาจมีค่าเสียหายที่เกิดจาการสูญเสียรายได้ในกรณีที่เครื่องเกิดการสะดุด หรือไม่สามารถเดินเครื่องได้
 

มีวิธีการใดบ้างที่สามารถตรวจสอบหาคราบวานิชที่ก่อตัวขึ้น ในระหว่างการเปลี่ยนถ่ายหรือล้างระบบในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ ?

มีห้องทดลองหลายแห่งที่ทำการตรวจสอบหาคราบวานิชที่เริ่มก่อตัวขึ้นในน้ำมัน เพื่อเป็นการเตือนก่อนที่คราบวานิชจะเริ่มก่อตัวมากขึ้นในระบบเทอร์ไบน์ ซึ่งได้แก่การทดสอบ แบบการกรองเมมเบรน (membrane filter patch) และการทดสอบวัดค่าสี (colorimeter tests)

ปัญหาคราบวานิช

ที่คุณไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของ Chevron เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำงานแบบครบวงจรสองขั้นตอนเพื่อทำความสะอาด

และควบคุมสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ โดยสามารถขจัดคราบวานิชออกจากชิ้นส่วนของคุณ และป้องกันไม่ให้เกิดคราบวานิชใหม่ขึ้น

ทำให้มีการปกป้องที่ครอบคลุมโดยไม่เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการ

ขั้นตอนที่ 1: ดูแลความสะอาดด้วย VARTECH™ Industrial System Cleaner (ISC)

เมื่อเติมเข้ากับน้ำมันเดิมที่กำลังจะหมดอายุ เทคโนโลยีการทำงานสามขั้นตอนใหม่ล่าสุดจาก VARTECH™ ISC จะ:

- แทรกซึมผ่านพื้นผิวของวานิชที่แข็งเพื่อขจัดอนุภาควานิชขนาดเล็กที่มีอยู่

- ตรวจจับ และปรับสภาพอนุภาควานิชขนาดเล็กในชั้นป้องกันเพื่อให้สามารถขจัดคราบวานิชได้อย่างมีประสิทธิภาพจากระบบโดยไม่ทำให้มีการเกิดคราบซ้ำกับชิ้นส่วนต่างๆอีก

- เข้ากันได้กับน้ำมันที่ใช้งานอยู่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และรักษาสมรรถนะของระบบโดยรวมระหว่างรอบการทำความสะอาดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนเป็นน้ำมันใหม่

ดูกระบวนการทำงาน
ขั้นตอนที่ 2: ดูแลความสะอาดของชิ้นส่วนด้วยเทคโนโลยี VARTECH™

น้ำมันเทอร์ไบน์ GST® ภายใต้เทคโนโลยี VARTECH เพื่อ:

- เพิ่มความคงตัวจากการเกิดออกซิเดชั่น

- ลดการเสื่อมสภาพของน้ำมัน

- ยืดอายุการใช้งานของน้ำมันโดยการลดโอกาสที่จะเกิดคราบวานิชที่ชิ้นส่วนต่าง ๆ

เทคโนโลยี VARTECH ทำหน้าที่ป้องกันการเกิดคราบวานิชเพื่อช่วยให้ชิ้นส่วนทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอย่างเต็มที่

ดูน้ำมันเทอร์ไบน์ GST ทั้งหมด

โปรแกรมการตรวจวิเคราะห์น้ำมัน LubeWatch®

การตรวจติดตามประสิทธิภาพของน้ำมันเทอร์ไบน์ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร เพิ่มช่วงเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน และช่วยกำหนดเวลาการบำรุงรักษาที่แม่นยำ ที่กล่าวมานี้สามารถลดเวลาหยุดเดินเครื่องและความเสี่ยงที่เครื่องจะเกิดความเสียหาย ดังนั้นแนะนำให้มีการวิเคราะห์น้ำมันรวมไว้ในโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของคุณด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม