VARTECH™ Industrial System Cleaner

Dầu Tuabin

VARTECH™ Industrial System Cleaner

VARTECH ISC là sản phẩm chuyên làm sạch cặn bẩn được đổ trực tiếp vào dầu đang sử dụng trong hệ thống để làm sạch cặn vecni và cặn bùn trước khi tiến hành thay dầu theo lịch trình. 

VARTECH ISC mang lại giá trị thông qua: 

  • Khả năng làm ổn định cặn vecni và cặn bùn vào dòng dầu đang sử dụng để cho phép loại bỏ cặn hiệu quả khi tiến hành thay dầu theo lịch trình, từ đó góp phần khôi phục hiệu quả hoạt động của hệ thống
  • Giảm thiểu tắc bộ lọc
  • Khả năng tương thích tuyệt vời với nhiều sản phẩm tuabin và máy nén (gốc khoáng và hydrocacbon tổng hợp)

Khi được thêm vào dầu đang sử dụng trong hệ thống ở thời điểm hết hạn dùng, công nghệ ba tác động tân tiến của VARTECH ISC sẽ giúp: 

  • Phá vỡ lớp cặn vecni đóng cứng để có thể loại bỏ chúng dưới dạng các hạt cặn vecni có kích thước siêu nhỏ. 
  • Thu gom và làm ổn định các hạt cặn vecni có kích thước siêu nhỏ trong một hàng rào bảo vệ để cho phép loại bỏ cặn vecni khỏi hệ thống một cách hiệu quả mà không bị tái đóng cặn vào thiết bị. 
  • Tương thích với loại dầu đang sử dụng để cho phép vận hành linh hoạt ở mức tối ưu mà vẫn duy trì hiệu suất của hệ thống trong khi tiến hành chu kỳ làm sạch để chuẩn bị thay dầu mới. 

VARTECH ISC là sản phẩm: 

  • Dùng để thêm trực tiếp vào dầu bôi trơn đang sử dụng, 
  • Lý tưởng để sử dụng ở nồng độ từ 5% đến 20%, 
  • Được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong điều kiện nhiệt độ hoạt động bình thường, không vượt quá 120°C (250°F). 

Nếu dầu đang sử dụng đã bị xuống cấp nghiêm trọng, biện pháp tốt nhất là xả hết số dầu đã bị xuống cấp và đổ dầu mới vào để có thể thêm chất tẩy rửa vào sản phẩm Caltex mới, đáp ứng các thông số kỹ thuật của Nhà sản xuất (OEM). 

Mua sản phẩm của chúng tôi từ các nhà phân phối được tuyển chọnShare this page