Talcor™ OGP-4

Dầu bánh răng

Talcor™ OGP-4

Dầu bánh răng TALCOR OGP-4 là dầu nhớt bánh răng hở tân tiến không dung môi bao gồm dầu gốc tổng hợp và dầu khoáng đã xử lý hydro phối hợp với các phân từ bôi trơn siêu nhỏ và các chất dẫn xuất hóa học plastic-coupling tạo nên một nhóm tính chất thixotropic.

 

  • TALCOR OGP-4 là sản phẩm không dung môi và có thể phân tán mà không có sự tác động của nhiệt trong suốt hệ thống bôi trơn truyền thống. Công nghệ keo đặc mới tăng khả năng lưu biến (chảy) vì thế tăng khả năng bơm và xịt. Có công thức trơ nên không phản ứng với các chi tiết kim loại đồng và các thành phần của hệ thông dẫn nhớt.
  • Kết hợp các dẫn xuất hóa học plastic-coupling và chất ổn định keo cung cấp sự kết dính xuất sắc và  giảm thiểu mạt bong ra.  
  • Lớp màng nhớt mềm linh hoạt cung cấp sức mạnh tổng hợp và tỷ lệ dịch chuyển thấp trong khi chất ổn định keo chống hình thành các chất tích tụ.
  • Dầu bánh răng TALCOR OGP-4 là dầu nhớt bánh răng hở tân tiến không dung môi bao gồm dầu gốc tổng hợp và dầu khoáng đã xử lý hydro phối hợp với các phân từ bôi trơn siêu nhỏ và các chất dẫn xuất hóa học plastic-coupling tạo nên một nhóm tính chất thixotropic.
Các bánh răng hở, bánh răng chuyền, thanh răng, cần nhúng, ray, và các chi tiết cơ khí sử dụng phổ biến trong công nghiệp khai thác mỏ, luyện thép, xi-măng, sản xuất đường ăn, và các công nghiệp nặng khác. Bánh răng hở và bánh răng chuyền có thể hoạt dộng tới nhiệt độ 85°C.

Mua sản phẩm của chúng tôi từ các nhà phân phối được tuyển lựaShare this page