Lubricants for Manufacturing

Phân loại sản phẩm

Dầu Cắt Gọt Kim Loại

Dầu Cắt Gọt Kim Loại

Được lên công thức nhằm bao trùm gần như tất cả các yêu cầu gia công kim loại, dầu gia công kim loại của chúng tôi mang lại hiệu năng không chứa clorua để kéo dài tuổi thọ thiết bị giá trị.

Aquatex® 3180

Dầu pha đa dụng được sản xuất từ dầu gốc đặc biệt, tác nhân liên kết và các chất nhũ hóa ở mức cao tạo ra một hệ nhũ rất bền ngay cả với nước tương đối cứng và ở nồng độ dung dịch cao.

VIEW PRODUCT

Bright-Cut® AH

Dầu cắt gọt kim loại không có Chlorine mang lại những giá trị mà dầu thông dụng không làm được.

VIEW PRODUCT