Lubricants for Mining

ประเภทของผลิตภัณฑ์

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเฟืองเปิด

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเฟืองเปิด

น้ำมันหล่อลื่นเฟืองเปิดจากคาลเท็กซ์ เป็นน้ำมันคุณภาพสูง ที่มีคุณสมบัติในการใช้งานเกียร์ที่ต้องทำงานในสภาวะiรับโหลดสูง และมีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนที่พื้นผิวของเกียร์

Meropa®

เมโรป้า® เน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพในการช่วยรับแรงกดสูง ช่วยป้องกันการเกิดสนิม การเกิดออกซิเดชั่นและการกัดกร่อน

ดูผลิตภัณฑ์

Meropa® WG

น้ำมันเกียร์คุณภาพสูงมีปริมาณ Carbon Residue ต่ำ ประกอบด้วยกรดไขมัน (Fatty Acid) พร้อมสารป้องกันสนิม และสารต้านทานการเกิดฟองคุณภาพสูง เหมาะสำหรับชุดเกียร์ที่รับโหลดสูงและทำงานด้วยความเร็วต่ำ แบริ่งที่ทำงานภายใต้อุณหภูมิสูงลูกสูบไอน้ำและวาล...

ดูผลิตภัณฑ์

Talcor™ OGP-4

ทัลคอร์ โอ.จี.พี. สี่ เป็นพัฒนาการรุ่นต่อไปในการหล่อลื่นเฟืองเปิดของทัลคอร์ ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการผสมผสานโดยปราศจากตัวทำละลายของโพลีออลเอสเทอร์สังเคราะห์และน้ำมันแร่ที่ผ่านกระบวนการกับไฮโดรเจน (hydro-treated) ซึ่งก่อตัวเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับ...

ดูผลิตภัณฑ์

Talcor™ OGP-5

ทัลคอร์ โอจีพี ห้า เป็นสารประกอบกึ่งของเหลวขั้นสูงที่หนืดและยึดติดกับพื้นผิวสัมผัส ซึ่งได้รับการผสมกับน้ำมันแร่ที่ผ่านการกลั่นขั้นสูงและน้ำมันสังเคราะห์และมีการเติมของแข็งที่มีอนุภาคขนาดเล็กสำหรับเคลือบ(laminar micro solids) และสารเพิ่มคุณภ...

ดูผลิตภัณฑ์