การประเมินความสะอาดของน้ำมันหล่อลื่นระหว่างการใช้งาน

สิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำมันเกิดขึ้นได้ทั้งในเครื่องจักรอุตสาหกรรมแบบติดตั้งอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่ สิ่งปนเปื้อนเหล่านี้จะทำให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง โอกาสในการสร้างผลกำไรจึงน้อยลงตามไปด้วย หรือที่ร้ายแรงที่สุดคือส่งผลกระทบทำให้เครื่องจักรเกิดการชำรุดเสียหาย จนทำให้มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอย่างมหาศาล

ไม่ว่าขั้นตอนในการจัดเก็บและการขนส่งของคุณจะสะอาดเพียงใดแต่ความเสี่ยงที่จะเกิดสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันก็เกิดขึ้นได้เสมอ ไม่เว้นแม้แต่การเติมน้ำมันลงไปในเครื่องจักรแล้วก็ตาม ทั้งสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย ฝุ่นควัน สิ่งปนเปื้อน ทราย อุณหภูมิที่ร้อนจัด หรือการสัมผัสน้ำ ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำมันระหว่างการใช้งาน ปัญหาเหล่านี้จึงทำให้การประเมินความสะอาดของน้ำมันหล่อลื่นเป็นสิ่งสำคัญแม้ว่าเครื่องจักรจะกำลังทำงานอยู่ก็ตาม 

 

การปนเปื้อนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

ควรทำการทดสอบน้ำมันหล่อลื่นที่อยู่ระหว่างการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบหาสิ่งปนเปื้อน 3 ประเภท ดังต่อไปนี้:

 

อนุภาคขนาดเล็ก – การสัมผัสกับสิ่งสกปรกและฝุ่นละออง ถือเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของอนุภาคขนาดเล็ก วิธีการตรวจสอบที่ดีที่สุด คือการเก็บตัวอย่างน้ำมันเป็นระยะๆ เพื่อส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อทำการทดสอบหาสิ่งปนเปื้อนของอนุภาคขนาดเล็กที่ปนอยู่ในน้ำมันเครื่อง อย่าลืมระบุข้อมูลบนฉลากให้ครบ ได้แก่ วันที่ เวลา ชนิดของน้ำมัน ประเภทเครื่องจักร เพื่อให้คุณสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงของอนุภาคได้ตลอดเวลา มีหนึ่งการทดสอบที่คุณสามารถทำได้เองที่สถานประกอบการ นั่นคือการทดสอบ Patch Test โดยตัวน้ำมันจะวิ่งผ่านตัวกรอง จากนั้นให้สังเกตด้วยกล้องจุลทรรศน์ ชุดทดสอบ Patch Test เป็นเครื่องมือที่หาซื้อได้ง่ายและมีวางจำหน่ายอยู่ทั่วไป

 

น้ำ – มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลาทั้ง ตอนกลางวัน กลางคืน หรือระหว่างการเดินเครื่อง และหยุดเดินเครื่อง สิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถทำให้เกิดการควบแน่นของน้ำในระบบ การปนเปื้อนของน้ำในน้ำมันทำให้ประสิทธิภาพของน้ำมันหล่อลื่นลดลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการสึกหรอมากยิ่งขึ้น วิธีการที่ง่ายที่สุดในการเช็คว่ามีน้ำปนเปื้อนอยู่ในน้ำมันหรือไม่ คือการทดสอบแบบ “Crackle Test” ในห้องปฏิบัติการ โดยการนำน้ำมันไปวางบนแผ่นโลหะร้อน หากน้ำมันเริ่มเกิดฟองและแตกตัวแสดงว่ามีความชื้นปนเปื้อนอยู่ในน้ำมัน การทดสอบ Crackle Test บอกให้คุณทราบเพียงว่ามีน้ำปนเปื้อนอยู่ในน้ำมัน แต่การทดสอบด้วยวิธี Karl Fischer Titration Test จะให้รายละเอียดที่มากกว่าโดยสามารถบอกค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำมันเป็นเปอร์เซ็นต์ได้

 

คราบวานิช – เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิในการทำงานสูงขึ้นจนเกิดการออกซิเดชั่นและกลายเป็นวานิช วานิชจะทำให้ประสิทธิภาพของน้ำมันหล่อลื่นลดลงเมื่อวานิชรวมตัวกับอนุภาคและสิ่งปนเปื้อนขนาดเล็ก อาจส่งผลกระทบและกัดกร่อนพื้นผิวภายในเครื่องจักรได้ วิธีมาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติภายใต้มาตรฐาน ASTM ในการทดสอบวานิช คือ การทดสอบแบบ Membrane Patch Colorimetry หรือ MPC Test โดยปกติการทดสอบนี้มักทำในห้องปฏิบัติการ แต่ชุดทดสอบ MPC Test มีวางจำหน่ายให้คุณสามารถทำการทดสอบที่สถานประกอบการได้เช่นกัน

 

การตรวจสอบน้ำมันที่อยู่ในระหว่างการใช้งานเป็นขั้นตอนแรกของการขจัดปัญหาสิ่งปนเปื้อนที่คอยจู่โจมน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องจักรของคุณ ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของเชฟรอน เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบการปนเปื้อนและแนวทางในการแก้ไขหากเกิดปัญหาขึ้น  

ตรวจสอบโปรแกรมวิเคราะห์น้ำมัน Oil Analysis Program

Author image

โดยเจมส์ เกริก - 19 November 2018

ประวัติผู้เขียน

ปัจจุบัน เจสัน เป็นผู้จัดการ Americas ISOCLEAN Business Manager ที่ Chevron Lubricants เจสันกำลังนำรูปแบบการทำงานของระบบอุตสาหกรรมมาใช้ในน้ำมันหล่อลื่นที่สะอาดและได้การรับรอง เจสันมีประสบการณ์กว่า 23 ปีในธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและเชื้อเพลิง โดยดำรงตำแหน่งต่างๆ ทั้งด้านการบริหารการปฏิบัติการ การตลาด และการขาย โดยมีแรงจูงใจหลักคือความเชื่อถือได้ของเครื่องจักร ที่ใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่มีความบริสุทธิ์และได้มาตรฐาน เขาได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจาก University of Wyoming และได้รับการยอมรับจาก Society of Tribologists and Lubricant Engineers (สมาคมนักไตรโบโลยีและวิศวกรหล่อลื่น) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่ได้รับการรับรองและนักตรวจวิเคราะห์น้ำมัน