โปรแกรมวิเคราะห์น้ำมัน LubeWatch

โปรแกรมของเรา โปรแกรมวิเคราะห์น้ำมัน LubeWatch

หากน้ำมันเครื่องในระบบของคุณพบเจอสิ่งเจือปน ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์ของคุณเกิดการสึกหรอก่อนเวลาอันควร ส่งผลให้อายุของน้ำมันเครื่องที่สั้นลง และเครื่องจักรจะหยุดทำงานในที่สุด โปรแกรมวิเคราะห์น้ำมัน LubeWatch® จะช่วยคุณประเมินสถานการณ์ ค้นหา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ช่วยให้คุณลดระยะเวลาการหยุดเดินเครื่อง และยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรได้นานมากยิ่งขึ้น

ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราช่วยเพิ่มสมรรถนะการทำงานของคุณ

โปรแกรมวิเคราะห์น้ำมัน LubeWatch® ใช้กระบวนการเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในการตรวจสอบน้ำมันของคุณ เราช่วยคุณตรวจสอบค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อนที่เครื่องจักรขอคุณจะหยุดทำงาน ซึ่งนั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยให้คุณใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงในการดำเนินงาน ช่วยคุณกำหนดวัตถุประสงค์และเลือกชุดการทดสอบได้อย่างเหมาะสม พร้อมส่งผลกการทดสอบกลับได้อย่างรวดเร็ว และเชื่อถือได้ พร้อมกับคำแนะนำที่คุณสามารถนำไปใช้และปฏิบัติในการดำเนินงานได้ทันที

โปรแกรมวิเคราะห์น้ำมัน LubeWatch 

จะส่งผลทดสอบที่แม่นยำในการทดสอบพื้นฐาน 6 ชุด
ขั้นตอนการทดสอบที่ออกแบบมาเป็นพิเศษและครอบคลุมความหลากหลาย
การอ่านผลการทดสอบที่เชื่อถือได้และคำแนะนำที่นำไปปฏิบัติตามได้จริง
การให้คำแนะนำด้านเทคนิคขั้นสูง อาทิ การวิเคราะห์การชำรุดเสียหายของชิ้นส่วนต่างๆ และการวิเคราะห์เศษชิ้นส่วนที่สึกหรอ
การอบรมและการให้คำปรึกษา ในการช่วยเหลือระหว่างการทำงานที่อยู่ในภาคสนาม
การทดสอบคำนวณต้นทุน - ที่มีประสิทธิภาพทั้งแบบมาตรฐานและพิศษ
มั่นใจในระบบที่จะช่วยยืดระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันได้มากขึ้น

ขั้นตอนต่างๆ ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์

การวิเคราะห์น้ำมันของเรานับเป็นส่วนหนึ่งในการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินงาน พร้อมช่วยปกป้องและยืดระยะเวลาในการเดินเครื่องได้เป็นอย่างดี ด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ที่มีองค์ประกอบที่เหมาะสม โดยมีซอฟแวร์ที่ช่วยประเมินสถานะ ช่วยให้คุณสามารถติดตามแนวโน้มของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและอุปกรณ์ และนำข้อมูลนี้เพื่อเป็นการกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน และการบำรุงรักษาอื่นๆ ได้อย่างดีเยี่ยม ในให้บริการด้านการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน การแสกนด้วยรังสีอินฟราเรด และส่องเข้าไปดูภายในเครื่องด้วยเครื่องมิอ borescoping ที่จะช่วยให้คุณค้นพบและกำจัดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้

การวิเคราะห์น้ำมีนช่วยเพิ่มความเชื่อถือได้ให้แก่อุปกรณ์

 
  • ช่วยให้แผนการบำรุงรักษามีประสิทธิภาพยิ่งที่ขึ้น
  • ลดเวลาหยุดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
  • ลดปริมาณน้ำมันเครื่องที่ต้องกำจัด
  • ยืดระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
  • ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้นานยิ่งขึ้น
  • ลดต้นทุนในการบำรุงรักษา

แพ็คเกจการทดสอบที่ครอบคลุมการใช้งานธุรกิจของคุณ

การวิเคราะห์น้ำมัน LubeWatch มีคุณสมบัติในการช่วยกำหนดขอบเขตในการทดสอบให้คุณได้อย่างเหมาะสม ด้วยรูปแบบแพ็คเกจที่รวมการทดสอบและมาตรฐานต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ซึงจะช่วยให้คุณเลือกการทดสอบเที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่คุณใช้อยู่ในธุรกิจมากที่สุด โดยแพ็คเกจการทดสอบของเรามีดังนี้

image

C1: ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น - พื้นฐาน

ประกอบด้วยการวัด ความหนืด @ 40°C หรือ 100°C (mod. ASTMD445) การวัดแร่ธาตุและสารปรับปรุง (mod. ASTM D5185) % Water (Crackle Test)*

image

C2: ข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์ดีเซล

ประกอบด้วยการวัด ความหนืด @ 100°C (mod. ASTMD445) การวัดแร่ธาตุและสารปรับปรุง (mod. ASTM D5185) % Water (Crackle Test)* การวัดไกคอล (ASTM D2982) การวัดการปนเปื้อนของน้ำมันเชื้อเพลิง (ASTM D7593) การวัดการปนเปื้อนของเขม่าเชื้อเพลิง โดยใช้ Wilk Soot Meter BaseNumber (mod.TM D664)

image

C3: ก๊าซธรรมชาติ

ประกอบด้วยการวัด ความหนืด @ 40°C หรือ 100°C (mod. ASTMD445) การวัดแร่ธาตุและสารปรับปรุง (mod. ASTM D5185) % Water by Karl Fischer (mod. ASTMD6304C)* ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (ASTM E2412) ปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยหมู่ไนไตร (ASTM E2412) การวัดค่าความเป็นกรด (mod. TM D664)

image

C4: น้ำมันสำหรับอุตสาหกรรม

ประกอบด้วยการวัด ความหนืด @ 40°C (mod. ASTMD445) การวัดแร่ธาตุและสารปรับปรุง (mod. ASTM D5185) % Water by Karl Fischer (mod. ASTMD6304C)* ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (ASTM E2412) ปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยหมู่ไนไตร (ASTM E2412) การวัดค่าความเป็นกรด (mod. TM D664) C4 PC: รวมการทดสอบทั้งหมดจาก C4 plus การนับอนุภาค (mod. ISO 11500)

image

C5: น้ำมันตัดกลึงโลหะ

ประกอบด้วยการวัด ความหนืด @ 40°C (mod. ASTMD445) การวัดแร่ธาตุและสารปรับปรุง (mod. ASTM D5185) % Water by Karl Fisher (mod. ASTMD6304C)* คลอรีน (ASTM D5384) กำมะถัน (ASTM D4951) % ไขมัน (ASTM E2412)

image

C6: น้ำมันเทอร์ไบน์

ประกอบด้วยการวัด ความหนืด @ 40°C (mod. ASTMD445) การวัดแร่ธาตุและสารปรับปรุง (mod. ASTM D5185) % Water by Karl Fischer (mod. ASTMD6304C)* ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (ASTM E2412) การนับอนุภาค (mod. ISO 11500) การแยกชั้นน้ำ-น้ำมัน (ASTM D1401) ปฏิกิริยาออกซิเดนชั่นโดยภาชนะแรงดันแบบโรตารี (ASTM D2272)

ข้อเท็จจริงจากผู้ใช้โปรแกรมการวิเคราะห์น้ำมันเครื่อง

 

พบว่าอายุการใช้งานของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น หลังจากที่ได้เข้ารับบริการโปรแกรมการวิเคราะห์น้ำมัน+

 

พบว่าอุปกรณ์มีความเชื่อถือได้ที่สูงขึ้น โดยโปรแกรมการบำรุงรักษาจากการวิคราะห์น้ำมันเครื่อง+

 

จากการวิเคราะห์น้ำมันเครื่องใช้แล้ว พบว่ามีการยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้มากขึ้นเป็นสองเท่าจากระยะเปลี่ยนถ่ายเดิม+

 

จากการรายงานพบว่า การลดเวลาหยุดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุงตามกำหนด ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการที่อุปกรณ์ชำรุดเสียหายโดยคาดไม่ถึง+

+POLARIS OUTLOOK 2015 การศึกษาเพื่อสร้างมาตรฐานสำหรับวงการวิเคราะห์น้ำมันเครื่อง

เพิ่มโปรแกรมวิเคราะห์น้ำมัน LubeWatch เข้ากับแผนงานบำรุงรักษาของคุณตั้งแต่วันนี้

เราจะนำตัวอย่างน้ำมันเครื่องของคุณทดสอบในห้องปฏิบัติการทีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO โดยมีขั้นตอนและอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ทันสมัยที่สุด คุณสามารถวางใจได้ว่ารายงานทุกฉบับจะมีรายละเอียดที่ครบถ้วนและถูกต้อง นอกจากนี้เรายังมีบริการทดสอบสำหรับน้ำยาหม้อน้ำ และน้ำมันเชื้อเพลิง อีกด้วย