โปรแกรมวิเคราะห์น้ำมัน LubeWatch

โปรแกรมของเรา โปรแกรมวิเคราะห์น้ำมัน LubeWatch

หากน้ำมันเครื่องในระบบของคุณพบเจอสิ่งเจือปน ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์ของคุณเกิดการสึกหรอก่อนเวลาอันควร ส่งผลให้อายุของน้ำมันเครื่องที่สั้นลง และเครื่องจักรจะหยุดทำงานในที่สุด โปรแกรมวิเคราะห์น้ำมัน LubeWatch® จะช่วยคุณประเมินสถานการณ์ ค้นหา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ช่วยให้คุณลดระยะเวลาการหยุดเดินเครื่อง และยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรได้นานมากยิ่งขึ้น

ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราช่วยเพิ่มสมรรถนะการทำงานของคุณ

โปรแกรมวิเคราะห์น้ำมัน LubeWatch® ใช้กระบวนการเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในการตรวจสอบน้ำมันของคุณ เราช่วยคุณตรวจสอบค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อนที่เครื่องจักรขอคุณจะหยุดทำงาน ซึ่งนั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยให้คุณใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงในการดำเนินงาน ช่วยคุณกำหนดวัตถุประสงค์และเลือกชุดการทดสอบได้อย่างเหมาะสม พร้อมส่งผลกการทดสอบกลับได้อย่างรวดเร็ว และเชื่อถือได้ พร้อมกับคำแนะนำที่คุณสามารถนำไปใช้และปฏิบัติในการดำเนินงานได้ทันที

โปรแกรมวิเคราะห์น้ำมัน LubeWatch 

จะส่งผลทดสอบที่แม่นยำในการทดสอบพื้นฐาน 6 ชุด
ขั้นตอนการทดสอบที่ออกแบบมาเป็นพิเศษและครอบคลุมความหลากหลาย
การอ่านผลการทดสอบที่เชื่อถือได้และคำแนะนำที่นำไปปฏิบัติตามได้จริง
การให้คำแนะนำด้านเทคนิคขั้นสูง อาทิ การวิเคราะห์การชำรุดเสียหายของชิ้นส่วนต่างๆ และการวิเคราะห์เศษชิ้นส่วนที่สึกหรอ
การอบรมและการให้คำปรึกษา ในการช่วยเหลือระหว่างการทำงานที่อยู่ในภาคสนาม
การทดสอบคำนวณต้นทุน - ที่มีประสิทธิภาพทั้งแบบมาตรฐานและพิศษ
มั่นใจในระบบที่จะช่วยยืดระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันได้มากขึ้น

ขั้นตอนต่างๆ ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์

การวิเคราะห์น้ำมันของเรานับเป็นส่วนหนึ่งในการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินงาน พร้อมช่วยปกป้องและยืดระยะเวลาในการเดินเครื่องได้เป็นอย่างดี ด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ที่มีองค์ประกอบที่เหมาะสม โดยมีซอฟแวร์ที่ช่วยประเมินสถานะ ช่วยให้คุณสามารถติดตามแนวโน้มของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและอุปกรณ์ และนำข้อมูลนี้เพื่อเป็นการกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน และการบำรุงรักษาอื่นๆ ได้อย่างดีเยี่ยม ในให้บริการด้านการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน การแสกนด้วยรังสีอินฟราเรด และส่องเข้าไปดูภายในเครื่องด้วยเครื่องมิอ borescoping ที่จะช่วยให้คุณค้นพบและกำจัดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้

การวิเคราะห์น้ำมีนช่วยเพิ่มความเชื่อถือได้ให้แก่อุปกรณ์

 
  • ช่วยให้แผนการบำรุงรักษามีประสิทธิภาพยิ่งที่ขึ้น
  • ลดเวลาหยุดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุง
  • ลดปริมาณน้ำมันเครื่องที่ต้องกำจัด
  • ยืดระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
  • ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้นานยิ่งขึ้น
  • ลดต้นทุนในการบำรุงรักษา

แพ็คเกจการทดสอบที่ครอบคลุมการใช้งานธุรกิจของคุณ

การวิเคราะห์น้ำมัน LubeWatch มีคุณสมบัติในการช่วยกำหนดขอบเขตในการทดสอบให้คุณได้อย่างเหมาะสม ด้วยรูปแบบแพ็คเกจที่รวมการทดสอบและมาตรฐานต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ซึงจะช่วยให้คุณเลือกการทดสอบเที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่คุณใช้อยู่ในธุรกิจมากที่สุด โดยแพ็คเกจการทดสอบของเรามีดังนี้

image

แพ็คเกจตรวจสอบน้ำมัน โปรแกรมC1

Application  - Diesel Engines,Gasoline Engines
- Transmission, Gear, Differentials, Final Drives
- Basic Test Package for all lubricants
Wear Condition - Wear Elements
- PQ Index
Oil (Fluid) Condition  - Appearance and Odor
- Viscosity @40 ๐c or @100 ๐c 
- Oxidation, Nitration -by FTIR
Contamination Condition - % Moisture and Water (FTIR or Karl Fischer)
- Contamination ; Dirt&Dust, Soot, Fuel Dilution
- Wrong Oil Contamination
image

แพ็คเกจตรวจสอบน้ำมัน โปรแกรมC2

Application - Diesel Engines, Gasoline Engines
- Diesel Engines : Marine
- Transmission, Gear, Differentials, Final Drives,
- Air & Gas : Compressors
- Refrigerant Compressors
- Bearings
- Natural Gas Engines
- Basic Test Package for Hydraulics
- Etc
Wear Condition - Wear Elements
- PQ Index
Oil (Fluid) Condition  - Appearance and Odor
- Viscosity @40 ๐c or @100 ๐c 
- Oxidation , Nitration -by FTIR
- Acid Number (AN) or Base Number (BN)
Contamination Condition - % Moisture and Water (FTIR or Karl Fischer)
- Contamination ; Dirt&Dust, Soot, Fuel Dilution
- Wrong Oil Contamination
image

แพ็คเกจตรวจสอบน้ำมัน โปรแกรมC3

Application  - Hydraulic Oil
- Etc
Wear Condition - Wear Elements
- PQ Index
Oil (Fluid) Condition  - Appearance and Odor
- Viscosity @40 ๐c or @100 ๐c 
- Oxidation, Nitration -by FTIR
Contamination Condition - % Moisture and Water (FTIR or Karl Fischer)
- Contamination ; Dirt&Dust
- Wrong Oil Contamination
image

แพ็คเกจตรวจสอบน้ำมัน โปรแกรมC4

Application  - Hydraulic Oil
- Turbine Oil : Basic Test Package
- Air & Gas : Compressors : Centrifugal Compressors
- Refrigerant Compressors : Centrifugal Compressors
- Turbo Machinery Oil : Basic Test Package
- Etc
Wear Condition - Wear Elements
- PQ Index
Oil (Fluid) Condition  - Appearance and Odor
- Viscosity @40 ๐c or @100 ๐c 
- Oxidation, Nitration -by FTIR
- Acid Number (AN) or Base Number (BN)
Contamination Condition - % Moisture and Water (FTIR or Karl Fischer)
- Contamination ; Dirt&Dust
- Oil Cleanliness -Particle Count
- Wrong Oil Contamination
image

แพ็คเกจตรวจสอบน้ำมัน โปรแกรมC5

Application  - Marine Diesel Engines : Basic Test Package
- Etc
Oil (Fluid) Condition  - Appearance and Odor
- Viscosity @100 ๐c 
- Base Number (BN)
Contamination Condition - % Moisture and Water (FTIR or Karl Fischer)
- Insolubles : Soot
- Fuel Dilution-Flash Point 200 0c +

ข้อเท็จจริงจากผู้ใช้โปรแกรมการวิเคราะห์น้ำมันเครื่อง

 

พบว่าอายุการใช้งานของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น หลังจากที่ได้เข้ารับบริการโปรแกรมการวิเคราะห์น้ำมัน+

 

พบว่าอุปกรณ์มีความเชื่อถือได้ที่สูงขึ้น โดยโปรแกรมการบำรุงรักษาจากการวิคราะห์น้ำมันเครื่อง+

 

จากการวิเคราะห์น้ำมันเครื่องใช้แล้ว พบว่ามีการยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้มากขึ้นเป็นสองเท่าจากระยะเปลี่ยนถ่ายเดิม+

 

จากการรายงานพบว่า การลดเวลาหยุดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุงตามกำหนด ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการที่อุปกรณ์ชำรุดเสียหายโดยคาดไม่ถึง+

+POLARIS OUTLOOK 2015 การศึกษาเพื่อสร้างมาตรฐานสำหรับวงการวิเคราะห์น้ำมันเครื่อง