Delo® ELC Antifreeze / Coolant

Nước Làm Mát

Delo® ELC Antifreeze/Coolant

Delo ELC Antifreeze/Coolant Delo là dung dịch làm mát động cơ sử dụng công nghệ phụ gia gốc hữu cơ carboxylate ức chế ăn mòn, được cấp bằng sáng chế. Delo ELC không chứa ni-trát, bo-rát, si-li-cát, phốt-phát và a-min. Sản phẩm có phụ gia ni-trít và molybdate để tăng cường tính năng bảo vệ xy-lanh động cơ.

Delo ELC Antifreeze/Coolant đem lại lợi ích nhờ:

 • Giảm chi phí vận hành 
  Giúp cắt giảm chi phí sử dụng phụ gia làm mát bổ sung SCA (supplemental coolant additives), cắt giảm chi phí phân tích mẫu định kỳ và nhân lực để thực hiện các công việc này
 • Siêu bền
  1,250,000 km đối với xe tải nặng (8 năm hoặc 15,000 giờ) hoặc 1,600,000km/20,000giờ/8năm nếu bổ sung phụ gia Delo Extender tại 800,000km/10,000giờ/4năm.
 • Tối ưu hóa vận hành hệ thống làm mát
  Công thức pha chế không chứa phụ gia si-li-cát giúp tăng khả năng trao đổi nhiệt so với công thức có chứa si-li-cát. Các cặn rắn si-li-cát có thể làm giảm khả năng trao đổi nhiệt dẫn đến động cơ dừng hoạt động do quá nhiệt.
 • Delo ELC Antifreeze/Coolant Delo ELC Antifreeze/Coolant là dung dịch làm mát động cơ sử dụng công nghệ phụ gia gốc hữu cơ carboxylate ức chế ăn mòn, được cấp bằng sáng chế. Delo ELC không chứa ni-trát, bo-rát, si-li-cát, phốt-phát và a-min. Sản phẩm có phụ gia ni-trít và molybdate để tăng cường tính năng bảo vệ xy-lanh động cơ.

Delo® ELC Antifreeze/Coolant phù hợp cho các ứng dụng sau:

 • Động cơ chịu tải nặng không phân biệt loại nhiên liệu sử dụng hoặc tiêu chuẩn khí xả mà ở đó nhà sản xuất khuyến nghị dung dịch làm mát siêu bền có phụ gia ni-trít và không chứa si-li-cát.
 • Đội xe hỗn hợp tải nặng và tải nhẹ.
 • Động cơ tĩnh tại không phân biệt loại nhiên liệu sử dụng.

Một số số nhà chế tạo khuyến nghị việc sử dụng các loại nước làm mát không có nitrit. Hãy kiểm tra với nhà sản xuất thiết bị của bạn.Share this page