1970s

1970s

Tuy nhiên, lệnh cấm vận dầu mỏ tại Ả Rập và quốc hữu hóa tài sản công ty nước vào thập niên 1970 đã gây ảnh hưởng đến nguồn dầu thô truyền thống của chúng tôi ở Bahrain và Ả Rập Saudi.

Thông qua một chiến dịch quảng bá toàn cầu, chúng tôi thể hiện cách chúng tôi duy trì cam kết "tạo công việc, đào tạo và hỗ trợ công dân của từng quốc gia nơi có hình ảnh của Ngôi sao Caltex."

Với sự thay đổi này, chúng tôi trở thành một công ty thương mại hoạt động trên thị trường mở.

Là người sáng lập hiệp ước Nguyên tắc Sullivan chống phân biệt chủng tộc dành cho các công ty tại Nam Phi, chung tôi hỗ trợ về giáo dục, tăng trưởng việc làm, tài trợ thế chấp nhà cửa và các chương trình hỗ trợ khác dành cho người dân Nam Phi.

Nhà máy lọc dầu Yosa Refinery tại Hàn Quốc tăng sản lượng từ 76,000 lên 350,000 thùng dầu mỗi ngày, trở thành nhà máy lớn nhất trong hệ thống của chúng tôi.

Top