1950s

1950s

Thị phần lọc dầu lớn mạnh của chúng tôi giúp thúc đẩy nhu cầu về sản phẩm dầu hỏa, chiếm đến 30 phần trăm trên thị trường tại các quốc gia ở miền đông Suez.

Nhà máy lọc dầu này nằm trên diện tích 300 mẫu Anh trải dài theo vịnh Batangas, nằm cách Manila 72 dặm về phía nam, và là địa điểm đầu tư lớn nhất của chúng tôi tính cho đến nay.

Nhà máy lọc dầu mới Kurnell tại Australia xử lý và phân phối quá trình sản xuất đang gia tăng từ các thị trường của Caltex Pacific Indonesia’s Minas và Duri.

Vói sự ra đời của Caltex Oil (Malaya) Ltd tại quần đảo Bahama, chúng tôi đã giành lấy đưa ra thị trường hàng loạt sản phẩm dầu hỏa nổi tiếng thế giới.