1940s

1940s

Chúng tôi cũng đẩy mạnh việc sản xuất dầu bôi trơn và doanh số nhựa đường và tăng dần sản lượng lọc dầu của mình đến khi đạt 150,000 thùng một ngày từ Nhà máy lọc dầu Bahrain cũng như tăng thêm 27,000 thùng một ngày từ Nhà máy lọc dầu Ras Taura của California Arabian Standard Oil Co.tại Ả rập Saudi trong việc tăng trưởng thị trường tại miền đông Suez. Ảnh chụp vào năm 1948 cho thấy các thùng dầu từ Bahrain được chất đầy vào một tàu chở dầu Caltex để vận chuyển đến thị trường Tây bán cầu.

Không như đa phần các công ty phương Tây thích kiểm soát lợi ích, chúng tôi liên doanh bình đẳng 50-50 với các nhà máy lọc dầu và hạm đội hải quân tại Nhật Bản.