1930s

1930s

Một công ty có dầu, một công ty khác nắm thị trường trong tay. Vào ngày 30 tháng Sáu, 1936, California Texas Oil Co., Ltd. (Caltex) được thành lập dưới sự liên doanh bình đẳng giữa Standard Oil Co. (Socal, sau này là Chevron) của tiểu bang California và The Texas Co. (Texaco). Ngôi sao Texaco Star đã là biểu tượng của chất lượng, dịch vụ và tin cậy. Do đó, biểu tượng Caltex – kết hợp từ dòng chữ “CALTEX” màu đen trên nền một ngôi sao đỏ – chỉ là sự khởi đầu tinh ý từ biểu tượng Texaco thời bấy giờ.

Chúng tôi cũng bổ sung các trạm chiết rót nhiên liệu diesel và dầu nhiên liệu tại Singapore, Colombo, Thượng Hải, Suez, Hong Kong và Durban, đồng thời khai trương hoặc tân trang hàng trăm trạm dịch vụ.