Danh sách đại lý tại Hà Nội

Danh sách đại lý tại Thái Nguyên

 

STT Quận/ Huyện Tên Cửa hàng/ Chủ Cửa hàng Địa chỉ Điện Thoại liên hệ
1 Bình Xuyên Phạm Đức Tuấn Khu cửa đồng, TT Hương Canh, Bình Xuyên 0904.111.577
2 Đại Từ Đỗ Văn Thủy Nhất Chí, Yên Lãng, Đại Từ 01.683.786.058
3 Đại Từ Hoàng Đức Luân Nhất Chí, Yên Lãng, Đại Từ 0964.469.826
4 Đại Từ Nguyễn Xuân Đình Xóm 12, Hà Thượng, Đại Từ, TN 0967.543.123
5 Đại Từ Nguyễn Văn Toản Bắc Hà, Mỹ Yên, Đại Từ 0968.190.885
6 Đại Từ Nguyễn Văn Sỹ Xóm 14, Cù Vân, Đại Từ, TN 0974.910.308
7 Đại Từ Nguyễn Công Tuấn Xóm Nhà Máy, TT Quân Chu, Đại Từ, TN 0977.872.873
8 Đại Từ Nguyễn Đại Dương Đội 4, TT Hùng Sơn, Đại Từ 0977.873.016
9 Đại Từ Nguyễn Thành Chung Cây Hồng, Yên Lãng, Đại Từ, TN 0978.411.563
10 Đại Từ Lương Văn Kiên Ao TRùng, Yên lãng, Đại Từ, TN 0978.523.776
11 Đại Từ Nguyễn Văn Hà La Lương, Hoàng Nông, Đại Từ, TN 0978.697.991
12 Đại Từ Phạm Văn Cương La Lương, Hoàng Nông, Đại Từ, TN 0982.975.600
13 Đại Từ Bùi Văn Dương Nhất Trí, Yên Lãng, Đại Từ, TN 0984.100.925
14 Đại Từ Hoàng Văn Điệp Ba Giăng, Bản Ngoại, Đại Từ, TN 0985.324.904
15 Đại Từ Vũ Văn Phương Xóm Phố, Phú Thịnh, Đại Từ, TN 0986.392.568
16 Đại Từ Hoàng Văn Viên Quyết Tâm, Yên Lãng, Đại Từ, TN 0986.495.891
17 Đại Từ Nguyễn Xuân Cường Đội 7, Hùng Sơn, Đại Từ, TN 0987.613.412
18 Đại Từ Ngô Minh Dân Xóm nhà máy, TT Quân Chu, Đại Từ 0987.696.752
19 Đại Từ Hoàng Văn Thụ Phố Dầu, Tiên Hội, Đại Từ 0987.752.988
20 Đại Từ Hồ Sỹ Tuyên Bắc Hà I, Mỹ Yên, Đại Từ 0989.167.909
21 Đại Từ Đào Ngọc Hòa TT Hùng Sơn, Hùng Sơn, Đại Từ 0989.305.926
22 Định Hóa Lý Văn Dềnh 5 A, Tân Dương, Định Hóa, TN 01.666.408.158
23 Định Hóa Nguyễn Thanh Hiển Trung Việt, TT Chợ Chu, Định Hóa 01.668.285.882
24 Định Hóa Phạm Xuân Nghị Đồng Vang, Tân Thịnh, Định Hóa 01.683.589.541
25 Định Hóa Nguyễn Văn Thiên Bãi Á 1, TT Chợ Chu, Định Hóa 01.683.783.522
26 Định Hóa Hoàng Xuân Chức Hội Tiến, Bộc Nhiêu, Định Hóa 01.685.971.491
27 Định Hóa Lý Văn Toàn Khau Lang, Tân Thịnh, Định Hóa 01.689.141.307
28 Định Hóa Hoàng Trung Thăng Nà Mòn, Quy Kỳ, Định Hóa 0945.360.950
29 Định Hóa Đặng Văn Kỳ Túc Duyên, Quy Kỳ, Định Hóa 0946.609.589
30 Định Hóa Nĩnh Văn Binh Đăng Mò, Quy Kỳ, Định Hóa 0967.769.997
31 Định Hóa Nguyễn Văn Phong Bãi Á 1, TT Chợ Chu, Định Hóa 0972.366.378
32 Định Hóa Hà Tiến Hiếu Trung Kiên, Trung Hội, Định Hóa 0974.055.262
33 Định Hóa Lôi Đình Nhược Há, Lam Vĩ, Định Hóa 0974.056.510
34 Định Hóa Bùi Thị Hoa 418 TT Chợ Chu, h. Định Hóa, Thái Nguyên 0977 442 666
35 Định Hóa Hoàng Minh Thành Xóm 3, Đội 2, Tân Dương, Định Hóa 0979.077.357
36 Định Hóa Trần Văn Phúc Trung Tâm Thanh Định, Định Hóa 0979.790.064
37 Định Hóa Phương Văn Dũng Làng Há, Lam Vĩ, Định Hóa 0982.397.616
38 Định Hóa Đào Minh Tuấn Bãi Hội, Bảo Cường, Định Hóa 0983.154.745
39 Định Hóa Ninh Trọng Chinh Thôn Hoàng Anh, xã Trung Hội, Định Hóa, Thái Nguyên 0983 543 752
40 Định Hóa Nguyễn Thanh Tùng Xóm 1, Kim Sơn, Định Hóa 0985.135.945
41 Đồng Hỷ Nguyễn Văn Tiến Xóm Khánh Hoà, Linh Sơn, Đồng Hỷ, TN 0972.943.888
42 Đồng Hỷ Nguyễn Lưu Xóm Vải, Hóa Thượng, Đồng Hỷ 0973.985.366
43 Đồng Hỷ TRần Minh Chiến Ao Rôm, Khe Mo, Đồng Hỷ 0974.161.282
44 Đồng Hỷ Lưu Quang Vinh Đồng Thu 2, Quang Sơn, Đồng Hỷ 0983.252.507
45 Đồng Hỷ Ngô Văn Thuỷ Xóm Bến Đò, Linh Sơn, Đồng Hỷ, TN 0986.660.706
46 Phổ Yên Ngô Thế Lượng Xóm 4, Phúc Tân, Phổ Yên, TN 01.632.615.499
47 Phổ Yên Nguyễn Văn Phúc Đấp 3, Đắc Sơn, Phổ Yên, TN 01.656.432.988
48 Phổ Yên Tạ TRường Sơn Tân Ấp 2, Phúc Thuận, Phổ Yên, TN 01685. 150.905
49 Phổ Yên Phạm Tiến Nam Tân Ấp 1, Phúc Thuận, Phổ Yên, TN 01.687.120.888
50 Phổ Yên Nguyễn Văn Bắc Xóm 7, Phúc Thuận, Phổ Yên, TN 01.696.148.746
51 Phổ Yên Lê Văn Quân Số 528, TK 5, TT Ba Hàng, Phổ Yên 0912.530.945
52 Phổ Yên Phan Thanh Sơn Xóm Giếng, Hồng Tiến, Phổ Yên, TN 0912.772.129
53 Phổ Yên Đỗ Bình Nguyên Xóm Ấm, Hồng Tiến, Phổ Yên, TN 0914.240.875
54 Phổ Yên Nguyễn Văn Hải Trường Thịnh, Nam Tiến, Phổ Yên 0965.788.763
55 Phổ Yên Dương Văn Liên Xóm Đanh, Thành Công, Phổ Yên, TN 0973.922.934
56 Phổ Yên Lê Quốc Khánh Xóm Trại, Nam Tiến, Phổ Yên, TN 0974.500.141
57 Phổ Yên Ngô Văn Bình Xóm Phúc Tài, Phúc Thuận, Phổ Yên, TN 0976.810.393
58 Phổ Yên Trần Công Hải Xóm Phúc Long, TT Bắc Sơn, Phổ Yên, TN 0979.146.434
59 Phổ Yên Nguyễn Văn Thành Xóm Tơm, Thành Công, Phổ Yên, TN 0982.598.461
60 Phổ Yên Nguyễn Văn Tình Xóm Nông Trường, Phúc Thuận, Phổ Yên, TN 0985.132.170
61 Phổ Yên Nguyễn Văn Trình Thanh Hoa, Đồng Tiến, Phổ Yên 0985.248.998
62 Phổ Yên Hoàng Văn Tuyến Xóm Trại, Nam Tiến, Phổ Yên 0987.617.224
63 Phổ Yên Hà Văn Tuấn Xóm Đanh, Thành Công, Phổ Yên, TN 0988.104.570
64 Phổ Yên Nguyễn Ngọc Tú Tân Hoà, Vạn Thái, Phổ Yên, TN 0989.294.760
65 Phú Bình Hà TRọng Hiển Chợ Thượng Đình, Thượng Đình, Phú Bình, TN 01.685.374.889
66 Phú Bình Nguyễn Công Nhi Phú Lương, Lương Phú, Phú Bình 0947.443.634
67 Phú Bình Nguyễn Văn Triệu Thi Đua, Hương Sơn, Phú Bình 0966.846.681
68 Phú Bình Vũ Văn Quỳnh Suối Khách, Hợp Tiến, Phú Bình 0968.078.216
69 Phú Bình Nguyễn Văn Tuấn Xóm Trại, Nhã Lộng, Phú Bình 0974.791.505
70 Phú Bình Dương Văn Hằng Việt Ninh, Lương Phú, Phú Bình 0977.300.513
71 Phú Bình Triệu Văn Hùng Suối Khách, Hợp Tiến, Phú Bình 0978.749.109
72 Phú Bình Ngô Văn Sơn Lương Tạ, Lương Phú, Phú Bình 0979.132.126
73 Phú Bình Nguyễn Bá Dũng Xóm U, Tân Hòa, Phú Bình 0983.995.019
74 Phú Lương Đỗ Thị Oanh Xóm 9, Cổ Lũng, Phú Lương 01.653.515.866
75 Phú Lương Ma Văn Phương Na Hiên, Yên TRạch, Phú Lương 01.678.378.958
76 Phú Lương Hoàng Văn Việt Cây Lán, Cổ Lũng, Phú Lương, TN 01.684.497.951
77 Phú Lương Vũ Văn Trung TT Đu, Tiểu Khu Thác Lở, Phú Lương 01.692.445.094
78 Phú Lương Hà Ngọc Tuyến Cầu TRắng, TT Đu, Phú Lương 0913.504.077
79 Phú Lương Nguyễn Văn Kiên Đồi Chè, Cổ Lũng, Phú Lương 0916.321.860
80 Thịnh Đán Nguyễn Tất Thắng 590 Phố Quang Trung, Thịnh Đán, TP TN 0915.111.650
81 TP. Thái Nguyên Dương Công Lương Tổ 22, Thịnh Đán, TP Thái Nguyên 01.235.756.363
82 TP. Thái Nguyên Ma Văn Đồng Tổ 20, Tân Thịnh, TP Thái Nguyên 01.254.507.890
83 TP. Thái Nguyên Lê Viết Thắng Trung Tâm Phúc Xuân, TP Thái Nguyên 01.287.318.175
84 TP. Thái Nguyên Nguyễn Văn Dũng Tổ 9, Tân Long, TP Thái Nguyên 01.677.231.325
85 TP. Thái Nguyên Đào Văn Phương 558 Phường Quang Trung, Thịnh Đán, TP Thái Nguyên 01.689.246.603
86 TP. Thái Nguyên Lưu Ngọc Nam Tổ 1A, Hương Sơn, TP Thái Nguyên 01.684.281.834
87 TP. Thái Nguyên Vũ Duy Lợi Tổ 2, Tân Thanh, TP Thái Nguyên 01.695.837.874
88 TP. Thái Nguyên Nguyễn Thị Huệ Số 186 Lương Ngọc Quyến, Quang Trung, TP Thái Nguyên 02.803.754.182
89 TP. Thái Nguyên Phạm Văn Tuyến Tổ 12, Tích Lương, TP Thái Nguyên 0912.700.133
90 TP. Thái Nguyên Nguyễn Hữu Dũng Tổ 7, Thịnh Đán, TP Thái Nguyên 0912.761.488
91 TP. Thái Nguyên Đỗ Hồng Nhật Quán 300, Thịnh Đức, TP Thái Nguyên 0916.479.725
92 TP. Thái Nguyên Nguyễn Trung Hiếu Tổ 4 Gia Sàng, TP Thái Nguyên 0936.606.456
93 TP. Thái Nguyên Phạm Văn Hùng Tổ 14, Tân Thịnh, TP Thái Nguyên 0944.255.785
94 TP. Thái Nguyên Bùi Ngọc Sơn Số 158 Quang Trung, Quang Trung, TP Thái Nguyên 0945.265.677
95 TP. Thái Nguyên Trịnh Xuân Bảo Ngã 3, Tích Lương, Tích Lương, TPTN 0966.308.116
96 TP. Thái Nguyên Nguyễn Phúc Cường 322/1 Đ Bắc Kạn, Tổ 9 Hoàng Văn Thụ 0972.151.858
97 TP. Thái Nguyên Ngô Văn Hải Số 630 Tổ 13, Quán Triều, TP Thái Nguyên 0973.847.209
98 TP. Thái Nguyên Trịnh Ngọc Quyền Tổ 4, Quyết Thắng, TP Thái Nguyên 0975.081.468
99 TP. Thái Nguyên Nguyễn Xuân Ngọc Xóm Đông, Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên 0975.944.683
100 TP. Thái Nguyên Tống Đình Sơn Tổ 10, Tân Thịnh, TP Thái Nguyên 0977.660.777
101 TP. Thái Nguyên Phạm Đức Bình 132 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên 0978.338.528
102 TP. Thái Nguyên Hoàng Minh Tiến Số 535 tổ 12, Tân Lập, TP Thái Nguyên 0979.567.905
103 TP. Thái Nguyên Nguyễn Văn Đa Ao Voi, Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên 0982.720.456
104 TP. Thái Nguyên TRần Viết Trường Xóm Chợ, Phúc Trìu, TP Thái Nguyên 0988.176.226
105 TX Sông Công Nguyễn Viết Hân Tổ Dân Phố Nguyên, Khải Đan, TX Sông Công 0912.329.727
106 TX Sông Công Phạm Văn Thịnh TDP Tân Dương, Bách Quang, TX Sông Công 0915.123.616
107 TX Sông Công Phạm Văn Thịnh Tổ Tân Dương, p. Bách Quang, tx Sông Công, TN 091 512 3616
108 TX Sông Công Đào Thị Trịnh Tổ 1, Phố Cò, Phố Cò, TX Sông Công 0916.566.666
109 TX Sông Công Dương Đức Thanh Phố 2A, phố Cò, TX Sông Công, TN 098 274 1882
110 TX Sông Công Đỗ Minh Thuận Số 88, tổ 10, Thắng Lợi, TX Sông Công 0984.632.959
111 Võ Nhai Phạm Văn Thiện Phố Thái Long, TT Đình Cả, Võ Nhai, TN 0977.677.998
112 Võ Nhai Nguyễn Văn HÙng Đồng Chăn, Lâu Thượng, Võ Nhai, TN 0978.037.111
113 Võ Nhai Lê Xuân Tình La Hoá, Lâu Thượng, Võ Nhai, TN 0978.749.487
114 Võ Nhai Nguyễn Hữu Thìn Cây Bóng, La Hiên, Võ Nhai, TN 0986.560.585
115 Phố Yên Gara Bình Phong Xóm Trại, Nam Tiến, Phố Yên 0974500141
116 Phố Yên Gara Thái Liên Xóm Ấm, Hồng Tiến, Phố Yên 0914240875
117 Phố Yên Sửa xe Duy Đức Đấp 3, Đắc Sơn, Phố Yên 01656432988
118 Phố Yên Gara Ngọc Tú Tân Hòa, Văn Thái, Phố Yên 0989294760
119 Phố Yên Sửa xe Hằng Thanh Xóm Tôm, Thành Công, Phố Yên 0982598461
120 Phố Yên Gara Hoàng Bình Xóm Phúc Tài, Phúc Thuận, Phố Yên 0976810393
121 Đại Từ Gara Tuấn Sơn Xóm Nhà Máy, Thị trấn Quân Chu, Đại Từ 0977872873
122 Phố Yên Sửa xe Sơn Quỳnh Tân Ấp 2, Phúc Thuận, Phố Yên 01685150905
123 Phố Yên Sửa xe Tinh Thủy Xóm Nông Trường, Phúc Thuận, Phố Yên 0985132170
124 Đại Từ Sửa xe Thế Lương Xóm 4, Phúc Tân, Phố Yên 01632615499