Danh sách đại lý tại Hà Nội

Danh sách đại lý tại Sơn La

STT Quận/ Huyện Tên Cửa hàng/ Chủ Cửa hàng Địa chỉ Điện Thoại liên hệ
1 Bắc Yên Nguyễn Hữu Triển Bản Chen, Mường Khoa, Bắc Yên 01.697.493.319
2 Bắc Yên Đỗ Văn Hải Bắc Yên, Sơn La 01.682.556.018
3 Bắc Yên Trịnh Văn Đam 278 TK3 Thị Trấn Bắc Yên, Sơn La 01.658.009.077
4 Bắc Yên Lò Thị Huệ Thị TRấn Bắc Yên 01.643.979.048
5 Mai Sơn Phạm Văn Đượm TK 39 Cò Nòi, Mai Sơn, SL 0984.680.589
6 Mai Sơn Phạm Văn Mạnh TK4, Cò Nòi, Mai Sơn, HB 0984.474.225
7 Mai Sơn TRần Văn Cừ Số 37 TK20 Thị trấn Hát Lót, Mai Sơn 0984.377.889
8 Mai Sơn Phạm Văn Toản TK 19, Thị trấn Hát Lót, Mai Sơn 0978.425.788
9 Mai Sơn Nguyễn Thị Minh Ngã 3 Đường Mới, Cò Nòi, Mai Sơn, SL 0976.551.633
10 Mai Sơn Nguyễn Bá Nhất Ngã 3, Chiềng Mung, Mai Sơn 0915.767.269
11 Mai Sơn Đặng Thanh Tùng TK39, Cò Nòi, Mai Sơn 0223.846.237
12 Mai Sơn Nguyễn Văn Định TK Tiền Phong1, Hát Lót, Mai Sơn 01.675.527.533
13 Mai Sơn Cao Văn Yên Thôn 7, Chiềng Mung, Mai Sơn 01.676.678.997
14 Mai Sơn Nguyễn Minh Tuấn TK8, xã Nà Bó, Mai Sơn 01.663.676.399
15 Mai Sơn Nguyễn Văn Hợi Bơm Cửa, Chiềng Mung, Mai Sơn, SL 01.243.887.893
16 Mai Sơn Đặng Văn Nhu TK 20, TT Mai Sơn  
17 Mộc Châu Phạm Xuân Tới Nà Sài Hua Păng, Mộc Châu 0987.973.553
18 Mộc Châu Đỗ Văn Thành Cửa khẩu Loong Sập, Mộc Châu 0985.466.899
19 Mộc Châu Tạ Hoàng Nam Phiêng Luông, Mộc Châu 0979.192.992
20 Mộc Châu Phạm Đăng Hùng Tiểu Khu Mía Đường, Mộc Châu 0974.054.558
21 Mộc Châu Nguyễn Xuân Ngọc Bản Co Chăm, Loong Luông, Mộc Châu 0973.478.469
22 Mộc Châu Chu Văn Tiếp Chiềng Đi, TT. Nông Trường Mộc Châu 097.750.696
23 Mộc Châu Phạm Quang Trung Xã Nà Mường, Mộc Châu 0946.056.569
24 Mộc Châu Đặng Hữu Thanh Xã Nà Mường, Mộc Châu 0945.560.873
25 Mộc Châu Nguyễn Văn TRường Công Trường cấp II, Tô múa, Mộc Châu 0942.942.988
26 Mộc Châu Nguyễn Văn Thà TK 12, TT Mộc Châu, Mộc Châu, SL 0916.959.729
27 Mộc Châu Nguyễn Văn Phương Bản Pa Lay, Nà Mường, Mộc Châu 0914.650.383
28 Mộc Châu Lương Chí Dũng TK 13 TT Mộc Châu, SL 0912.541.996
29 Mộc Châu Kiều Đình Thủy TK Chiềng Đi, Mộc Châu 0223.669.702
30 Mộc Châu Đỗ Trung Kiên Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La 01.699.203.773
31 Mộc Châu Phạm Văn Long TK4, TT Mộc Châu, SL 01.696.866.494
32 Mộc Châu Nguyễn Văn Đúng TK2, xã Mường Sang, Mộc Châu 01.697.893.873
33 Mộc Châu Vi Văn Nhớ Chiềng Khoa, Mộc Châu 01.692.086.166
34 Mộc Châu Cao Công Toàn Ngã 3, Pa Háng, TK 12, thị trấn Mộc Châu 01.679.867.139
35 Mộc Châu Phan Thanh Tùng Ngã ba Bó Mồng, xã Xông Khửa, Mộc châu 01.672.694.982
36 Mộc Châu Nguyễn Văn Bắc Tiểu khu 14, TT Mộc Châu 01.666.126.486
37 Mộc Châu Hoàng Hải Nam TK12, Thị TRấn Mộc Châu 01.665.652.988
38 Mộc Châu Đỗ Xuân Thu TK Chè dden, TT Nông trường Mộc Châu 01.669.649.226
39 Mộc Châu Thái Văn Nhân Tiểu khu 12, Thị trấn Mộc Châu 01.639.816.892
40 Mộc Châu Phạm Văn Hịnh C5, Xã Tà Lại, Mộc Châu 01.639.073.004
41 Phù Yên Đinh Văn Im Úm 2, Huy Thương, Phù Yên 01.698.971.505
42 Phù Yên Nguyễn Văn Kiên Ngã 3 Đu, Tân Lang, Phù Yên 01.667.738.069
43 Phù Yên Đinh Văn Quế Khối 16 thị trấn Phù Yên 01.662.854.792
44 Sông Mã Đỗ Chí Tuyển Bản Lướt, Chiền Khoong, Sông Mã 0978.929.450
45 Sông Mã Nguyễn Văn Thạo Chiềng Khương, Sông Mã 0975.700.304
46 Sông Mã Vũ Văn Phúc Bản Hồng Nam, Chiềng Khoang, Sông Mã 0966.217.597
47 Sông Mã Hoàng Văn Thương Nà Hạ, Huổi một, Sông Mã 0964.123.519
48 Sông Mã Phạm Văn Lịch Chiềng Cang, Sông Mã, Sơn La 0942.441.520
49 Sông Mã Bùi Xuân Thuỷ Bản Hip, Chiềng Khương, Sông Mã 01.695.245.813
50 Sông Mã Nguyễn Văn Công Bản Liên Hồng, Chiềng Khương, Sông Mã 01.675.358.309
51 Sông Mã Lò Văn Tiện Bản ơ, Mường Cai, Sông Mã 01.674.920.132
52 Sông Mã Nguyễn Đô Tùng Bản Liên Hồng, Chiềng Khương, Sông Mã 01.674.920.132
53 Sông Mã Nguyễn Trung Quang Bản trại giống, Nà Ngựu, Sông Mã 01.667.522.085
54 Sông Mã TRần Văn Thạnh Cầu Hải Sơn, Chiềng Khoong, Sông Mã 01.664.996.656
55 Sông Mã Đặng Thế Kỷ Bản Mường Và, Sốp Cộp, Sông Mã 01.646.422.299
56 Sông Mã Trần Văn Chất Bản Mường Và, Sốp Cộp, Sông Mã 01.642.733.555
57 Sông Mã Nguyễn Văn Tuyên Nà Hạ, Huổi một, Sông Mã 01.635.609.737
58 Sông Mã Nguyễn Mạnh KHương Bản trại giống, Nà Ngựu, Sông Mã. SL 01.634.100.262
59 Sông Mã Nguyễn Đức Vui Bản Khương Tiên, Chiềng Khương, Sông Mã 01.295.797.888
60 Sông Mã Hoàng Văn Huấn Bản Anh Dũng, Chiềng Cang, Song Mã 01.254.474.599
61 Sông Mã Nguyễn Trung Chiến Bản trại giống, Nà Ngựu, Sông Mã. SL 01.235.333.640
62 Thuận Châu Nguyễn Quốc Việt Xã Loong Lay, huyện Thuận Châu, Sơn La 0978.982.146
63 Thuận Châu Nguyễn Thế Cường Tiểu khu 14, TT Thuận Châu, Thuận Châu 0912.559.668
64 Thuận Châu Lê Minh Vương Chiềng Pấc, Thuận Châu, SL 01.687.972.652
65 Thuận Châu Lò Văn Thương Bản Ten, xã Chiêng Pấc, Thuận Châu 01.667.471.778
66 Thuận Châu TRần Tiến Được Bản Noong Hùm, xã Tông Cọ, Thuận Châu 01.666.144.533
67 TP.Sơn La Tạ Quang Thắng Tổ , P Quyết Tâm, TP Sơn La 0977.192.668
68 TP.Sơn La Khuất Duy Tú TT Văn Hóa Sơn La, Tổ 8 P. Chiềng Lề, TP. Sơn La 0943.337.755
69 TP.Sơn La Nguyễn Minh Lập 321 TRần Đăng Ninh, Phường Quyết Tâm, TP Sơn La 0915.636.327
70 TP.Sơn La Nguyễn Văn Hưng 317B Tổ 7, P Quyết Tâm, TP Sơn La 01.664.499.808
71 TP.Sơn La Nguyễn Văn Hai 195 TRần Đăng Ninh, TP Sơn La 01.659.537.183
72 TP.Sơn La Quàng Thị Thiên Tổ 4, P Tô Hiệu, TP Sơn La 01.639.133.989
73 TP.Sơn La Vũ Thái Hải Tổ 1, Phường Chiềng Lề, TP Sơn La 01.638.376.809
74 TP.Sơn La Tứ Quang Hòa 196 TRần Đăng Ninh, TP Sơn La  
75 TT Yên Châu Phạm Văn Điều TK 5, TT Yên Châu 0973.226.491
76 Vân Hồ Lường Văn Trang Bản Nhúng, Mường Tè, Vân Hồ 01.667.634.091
77 Vân Hồ Lò Văn Được Nà Đồ, Chiềng Khoa, Vân Hồ 01.665.127.635
78 Vân Hồ Nguyễn Hải Tần Trung Tâm Tô Múa, Vân Hồ 01.662.446.104
79 Yên Châu Nguyễn Hồng Hào Tú Nang, Yên Châu, SL 0967.202.996
80 Yên Châu Hoàng Trung Kiên Tiểu khu 6, Thị TRấn Yên Châu 0903.488.883
81 Yên Châu Nguyễn Duy Trãi Chiềng Kim, Chiềng Sàng, Yên Châu 01.693.367.888
82 Yên Châu Nguyễn Thành Nam Chiềng Pằn, Yên Châu, SL 01.655.509.516
83 Yên Châu Đỗ Xuân Thiện Trung Tâm Chợ Chiềng Đông, Yên Châu 01.655.501.965
84 Phú Yên Sửa xe Nhan Khối 16 0976582907
85 Phú Yên Phụ tùng Thái Gia Phú 0982396799
86 Phú Yên Sửa xe Hưng Gia Phú 01699387064
87 Phú Yên Sửa xe Thuận Suối Bay 0977080429
88 Bắc Yên Sửa Xe Triển Mường Khoa 0222247933
89 Bắc Yên Sửa xe Công Tiểu Khu 3 0223860362
90 Bắc Yên Sửa xe Tuấn Phiêng Ban 022211346
91 Bắc Yên Sửa xe Huy Phiêng Ban 1 0223860533
92 Bắc Yên Sửa xe Hải Phiêng Ban 2 0223860428
93 Bắc Yên Sửa xe Đầm Tiểu Khu 2 0973816455