Danh sách đại lý tại Hà Nội

Danh sách đại lý tại Nam Định

 

STT Quận/ Huyện Tên Cửa hàng/ Chủ Cửa hàng Địa chỉ Điện Thoại liên hệ
1 Ý Yên Đinh Viết Hòa Yên Phúc - Ý Yên 0977 873 110
2 Nghĩa Hưng Nguyễn Văn Tài Nghĩa Bình - Nghĩa Hưng 0916.586.540
3 Nghĩa Hưng Đặng Thanh Mùi Nam Điền - Nghĩa Hưng 0982.170.902
4 Vụ Bản Trần Đình Dũng Hiển Khánh - Vụ Bản 0942.491.020
5 Giao Thủy Nguyễn Văn Thoan Giao Tiến - Giao Thủy 0983.662.981
6 Hải Hậu Đỗ Quang Thành TT Thịnh Long - Hải Hậu 0912.126.007
7 Giao Thủy Nguyễn Văn Thành Hồng Thuận - Giao Thủy 01.692.273.615
8 Giao Thủy Trần Văn Đích Giao Xuân - Giao Thủy 0976.495.762
9 Giao Thủy Phan Văn Tinh Giao Xuân - Giao Thủy 01.675.705.022
10 TP.Nam Định Nguyễn Công Dân 204 Đường Giải Phóng 0948.926.359
11 TP.Nam Định Vũ Thị Hải Yến 180 Đường Giải Phóng 0912.451.392
12 TP.Nam Định Bùi Hải Quang 512 Đường Giải Phóng 0913.346.593
13 Ý Yên Hoàng Văn Định Yên Bình - Ý Yên 01.268.337.755
14 Nghĩa Hưng Nguyễn Hồng Sắc Đông Bình - Nghĩa Hưng 0986.447.144
15 Nghĩa Hưng Đinh Văn Mịch Hồng Thuận - Giao Thủy 01.665.277.669
16 Giao Thủy Vũ Văn Hán Hoành Sơn - Giao Thủy 01.657.383.063
17 Giao Thủy Nguyễn Văn Minh Giao Thịnh - Giao Thủy 01.695.728.935
18 Trực Ninh Hoàng Đình Nhượng Việt Hùng - Trực Ninh 01.255.189.055
19 TP.Nam Định Dương Phú Hải 80 Trần Bích San, 0915.369.545
20 TP.Nam Định Hoàng Thị Nền 145 Trần Quang Khải , tp NĐ 0917.642.029
21 TP.Nam Định Trần Sỹ Cường Lộc Vượng, TP Nam Định 01.239.451.984
22 TP.Nam Định Nguyễn Văn Mẫn 46 Lê Hồng Sơn, tp NĐ 01.248.017.621
23 Vụ Bản Vũ Thanh Tuyến Liên Bảo - Vụ Bản 0943.735.152
24 Vụ Bản Nguyễn Văn Khoa Liên Bảo - Vụ Bản 0979.952.355
25 Mỹ Lộc Đặng Văn Uy Mỹ Hưng - Mỹ Lộc 0913.579.018
26 TP.Nam Định Phan Xuân Triển Lộc Hòa, TP Nam Định 0968.068.067
27 Nghĩa Hưng Đinh Văn Việt Nghĩa Thắng - Nghĩa Hưng 0945.898.368
28 Nghĩa Hưng Vũ Văn Nhật TT Quỹ Nhất - Nghĩa Hưng 0974.045.795
29 Nghĩa Hưng Hoàng Quốc Ngọc TT Rạng Đông - Nghĩa Hưng 0947.135.027
30 Giao Thủy Đỗ Văn Quýnh Giao Xuân - Giao Thủy 01.232.962.707
31 Giao Thủy Trần Văn Quyên Giao An - Giao Thủy 0973.237.544
32 Xuân Trường Nguyễn Văn Đông Xuân Phong - Xuân Trường 0976.562.125
33 Xuân Trường Nguyễn Thế Phường Xuân Đài - Xuân Trường 0912.699.590
34 Nam Trực Nguyễn Văn Thành Bình Minh - Nam Trực 01.664.809.717
35 TP.Nam Định Nguyễn Thành Luân 42 Trường Chinh, Nam Định 0983.867.561
36 Hải Hậu Đỗ Văn Tuấn Hải Phong - Hải Hậu 0983.472.808
37 Hải Hậu Vũ Thế Hiệu TT Thịnh Long - Hải Hậu 0975.943.463
38 Hải Hậu Ngô Văn Nam Hải Phong - Hải Hậu 0983.316.876
39 Trực Ninh Trần Duy Nhã Trực Hưng - Trực Ninh 0917.842.168
40 Hải Hậu Vũ Việt Hà Hải Nam - Hải Hậu 0983.146.787
41 Hải Hậu Trần Đình Nhu Hải Giang - Hải Hậu 01.689.359.955
42 TP.Nam Định Nguyễn Đức Thắng 429 Trường Chinh 0914.840.227
43 Mỹ Lộc Trần Văn Biển Mỹ Tiến - Mỹ Lộc 0944.573.768
44 Mỹ Lộc Trần Văn Thạo Mỹ Tiến - Mỹ Lộc 01.693.997.968
45 Ý Yên Vũ Công Cảnh Yên Trị - Ý Yên 01.694.332.979
46 Ý Yên Nguyễn Văn Chiến Yên Thắng - Ý Yên 0975.618.278
47 Vụ Bản Phạm Mạnh Hùng Liên Bảo - Vụ Bản 0912.917.658
48 Nghĩa Hưng Hoàng Văn Bính Nghĩa Hồng - Nghĩa Hưng 0904.188.298
49 Nghĩa Hưng Lương Thanh Tuấn Nghĩa Phú - Nghĩa Hưng 0978.973.177
50 Nghĩa Hưng Chu Văn Hiểu Nghĩa Phong - Nghĩa Hưng 0983.412.228
51 Nghĩa Hưng Đinh Văn Việt Nghĩa Thắng - Nghĩa Hưng 0945.898.386
52 Nghĩa Hưng Lê Văn Kiên Nghĩa Thắng - Nghĩa Hưng 0979.325.349
53 Nghĩa Hưng Lại Hữu Lập Nghĩa Lợi - Nghĩa Hưng 0918.350.126
54 Nghĩa Hưng Vũ Mạnh Chung Nghĩa Thắng - Nghĩa Hưng 0988.155.394
55 Nghĩa Hưng Trần Đức Hùng Nghĩa Sơn - Nghĩa Hưng 0972.636.073
56 Nghĩa Hưng Trần Văn Dương Nghĩa Sơn - Nghĩa Hưng 01.656.257.269
57 TP.Nam Định Phạm Văn Thắng 116 Trương Hán Siêu, Lộc Hòa 0918 787 960
58 TP.Nam Định Vuũ Văn Dần 23 Vũ Ngọc Phan, Hạ Long 0983 621 361
59 TP.Nam Định Vũ Trường Sơn 107 Lưu Hữu Phước, Hạ Long 01243 564 777
60 TP.Nam Định Trần Ngọc Tiến 9 Phú Nghĩa, Hạ Long 0944 533 328
61 TP.Nam Định Tạ Quang Anh 66 Chu Văn, Hạ Long 0945 021 122
62 TP.Nam Định Đỗ Ngọc Linh 57/203 Trần Thái Tông, Lộc Vượng 0949 839 299
63 TP.Nam Định Quang Long 63 Hàng Đồng, Nguyễn Du 03864 510
64 TP.Nam Định Trịnh Xuân Nghi 96 Nguyễn Đức Thuận, Thống Nhất 0942 199 567
65 TP.Nam Định Trần Hoàng Dương 6 Bến Ngự, Phan Đình Phùng 03647 894
66 TP.Nam Định Hoàng Hồng Nam 34 Hùng Vương, Vị Xuyên 03645 358