Danh sách đại lý tại Hà Nội

Danh sách đại lý tại Hải Phòng

 

STT Quận/ Huyện Tên Cửa hàng/ Chủ Cửa hàng Địa chỉ Điện Thoại liên hệ
1 Dương Kinh Trang Khoa Phấn Dũng- Dương Kinh 0904 361 908
2 Dương Kinh Huân Đạt Phương Lung- Hưng Đạo- DK 0985 116 121
3 Dương Kinh Thành Đạt Phương Lung- Hưng Đạo DK 0987 139 221
4 Dương Kinh Tự khoa Ngã 3 Đa Phúc- Dương Kinh 0934 602 145
5 Dương Kinh Mạnh Quỳnh Số 4 Đường 402 - Hòa Nghĩa - Dương Kinh - HP 0165 4211 094
6 Dương Kinh Duy Anh Tổ 10 - Hòa Nghĩa - Dương Kinh - HP 0946 206 295
7 Dương Kinh Minh Uyến 101 Tổ Trà Khê 2 - Anh Dũng - Dương Kinh - HP 0313581078
8 Kiến Thụy Minh Trì Du Lễ- Kiến Thụy 01699 178 436
9 Kiến Thụy Hoàng Quý Chợ Mõ- Du Lễ- Kiến Thụy 0919 200 103
10 Kiến Thụy Trường Tuấn Nghi Dương- Ngũ Phúc - Kiến Thụy 01656 877 592
11 Kiến Thụy Hưng Nhung Tú Sơn- Kiến Thụy 0972 688 619
12 Kiến Thụy Tú Quyên Đại Hợp- Kiến Thụy 0979 566 025
13 Kiến Thụy Hưng Thành Thôn 4 - Xã Kiến Quốc - Kiến Thụy - HP 0972 882 584
14 Kiến Thụy Hữu Vinh Thôn Đông - Ngũ Phúc - Kiến Thụy - HP 0169 631 1688
15 Kiến Thụy Quang Hưng Thôn 1 - Kiến Quốc - Kiến Thụy - HP 0166 736 4905
16 Kiến Thụy Việt Hưng Thôn 1 - Kiến Quốc - Kiến Thụy - HP 098 717 3559
17 Kiến Thụy Linh Anh Đội 6 Hồi Xuân- Xã Tú Sơn - Kiến Thụy - HP 0917 260 437
18 Kiến Thụy Thái Đạt Thôn 1 Lãi Sơn- Tú Sơn - Kiến Thụy - HP 0164 589 4598
19 Hải An Hải Đăng 184 Trung Lực- Đằng Lâm- Hải An 01233 639 933
20 Hải An Xuân Hạnh 1051 Ngô Gia Tự - Hải An 0986 112 393
21 Hải An Tuấn Toàn 54 cát Bi- Hải An 03726 646
22 Hải An Huy Việt 125 Ngô Gia Tự- Hải An 03728 037
23 Hải An Nam Tùng 184 Phủ Thượng Đoạn- Hải An 0936 020 142
24 Hải An Minh Tân 1035 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hải An 0988 699 187
25 Hải An Văn Đại 174 Trần Văn Lan- Cát Bi - Hải An 0121 418 2017
26 Hải An Văn Hưng 247 Ngô Gia Tự - Hải An 0904 479 346
27 Hải An Đức Công 46 Hạ Lũng - Hải An 094 721 6284
28 Hải An Thành Công 466 Phương Lưu - Hải An 0904 959 089
29 Tiên Lãng Hiến Hà Thôn Lãng Niên - Xã Đại Thắng - Tiên Lãng - HP 0168 624 6868
30 Tiên Lãng Lê Văn Khương Tổ 3 Thị Trấn Tiên Lãng - Tiên Lãng - HP 0989 606 092
31 Tiên Lãng Nam Dưỡng Thôn An Thạch - Tiên Lãng - HP 0986 370 287
32 Tiên Lãng Hoàng Khoa Tiên Thanh- Tiên Lãng 01687 337 300
33 Tiên Lãng Văn Giao Quyết Tiến- Tiên Lãng 03682 396
34 Tiên Lãng Văn Chương TT Tiên Lãng 0128 216 789
35 Tiên Lãng Đủ Linh TT Tiên Lãng 03945 210
36 Tiên Lãng Mạnh Tùng Toàn Thắng – Tiên Lãng 03583 748
37 Thủy Nguyên Quang Phước Hoa Động- Thủy Nguyên 01288 451 628
38 Thủy Nguyên Văn Thủy Tân Dương- Thủy Nguyên 0902 023 711
39 Thủy Nguyên Anh Huyên Thôn6 Tân Dương- Thủy Nguyên 0913 016 794
40 Thủy Nguyên Xuân Thủy Thủy Triều - Thủy Nguyên - Hải Phòng 0989 310 210
41 Thủy Nguyên Văn Pha Thủy Đường - Thủy Nguyên - Hải Phòng 0904 233 311
42 Thủy Nguyên Quang Tính Lưu Kiếm - Thủy Nguyên - Hải Phòng 0165 341 6212
43 Thủy Nguyên Quang Thắng Phục Lễ - Thủy Nguyên - Hải Phòng 0122 829 7963
44 Thủy Nguyên Văn Lợi Minh Đức - Thủy Nguyên - Hải Phòng 0169 420 8808
45 Thủy Nguyên Rực Sáng Gia Minh - Thủy Nguyên - Hải Phòng 0978 608 395
46 Thủy Nguyên Văn Hiền Tân Dương - Thủy Nguyên - Hải Phòng 0166 298 6496
47 An Dương Trung Thơm Lương Quy- Lê Lợi- An Dương 0165 333 9200
48 An Dương Hoàng Quý 88 Đồng Hòa- Kiến An 0125 259 3952
49 An Dương Văn Thoán An Hồng - An Dương - Hải Phòng 0120 576 7656
50 An Dương Bình Phương Đại Bản - An Dương - Hải Phòng 093 620 5788
51 An Dương Hương Tùng An Hòa - An Dương - Hải Phòng 0162 610 9019
52 An Dương Quang Phin TT An Dương - Hải Phòng 093 699 5232
53 An Dương Ngọc Anh Quốc Tuấn - An Dương - Hải Phòng 093 439 4774
54 An Dương Tiến Đạt Đại Lộ Tôn Đức Thắng - An Dương - HP 0906 239 119
55 Kiến An Nam Đô 310 Lê Duẩn - Kiến An 0948 003 196
56 Kiến An Xuân Tùng 255 Lê Duẩn - Kiến An 0987 255 029
57 Kiến An Nguyễn Tiến 85 Hoàng Thiết Tâm - Kiến An 0168 381 2703
58 Kiến An Ngọc Sinh 50 Lãm Hà - Kiến An 03878 168
59 Kiến An Tú Thúy 338 Trần Nhân Tông - Kiến An 03778 911
60 Kiến An Đồng 812 Trần Nhân Tông – Kiến An  
61 Kiến An Huy Khấm 75 Phan Đăng Lưu - Kiến An 03790 869
62 Kiến An Văn Lượng Số 117 Đồng Hòa - Kiến An 01696 855 868
63 Kiến An Quốc Tuấn 410 Trần Nhân Tông – Kiến An 0936 307 986
64 Kiến An Anh Mạnh 33 Quán Trữ - Lãm Hà - Kiến An 0122 323 9905
65 Kiến An Tiến Quyên 190 Trấn Thành Ngọ - Kiến An - HP  
66 Kiến An Văn Qúy 186 Nguyễn Lương Bằng - Kiến An- HP  
67 Ngô Quyền Minh Tuấn 147 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - HP 0128 317 1605
68 Lê Chân Ngọc Thông 492 Miếu 2 Xã- Lê Chân 03740 682
69 Lê Chân Đức Cảnh 184 Thiên Lôi- Lê Chân 03742 349
70 Lê Chân Hữu Trí 278 Miếu 2 Xã- Lê Chân 0904 514 304
71 Lê Chân Hữu Toàn 181 Đông Khê- Lê Chân  
72 Lê Chân Thành Tam 90 ĐH Dân Lập - Lê Chân - HP 0988 345 662
73 Lê Chân Gia Quảng 52 Hồ Sen - Lê Chân - HP 098 7678 234
74 An Lão Dũng Trường Thị Trấn Trường Sơn- An Lão  
75 An Lão Hông Hải Xuân Sơn- An Lão 03672 983
76 An Lão Định 129 TT Trường Sơn- An Lão  
77 An Lão Duy Tính Xuân Đài - Trường Thọ - An Lão - HP 0166 999 3647
78 An Lão Hùng Huy Kinh Điền - Xã Tân Viên - An Lão - HP 0122 225 2286
79 An Lão Anh Nhuận Phà Khuể - Xã Chiến Thắng - An Lão - Hp 097 240 6583
80 Vĩnh Bảo Văn Đại Chân Cầu Quý Cao- Giang Biên- VB  
81 Vĩnh Bảo Đức Cảnh 123 TT Vĩnh Bảo 03685 555
82 Vĩnh Bảo Chiều Xuân TT Vĩnh Bảo  
83 Vĩnh Bảo Ngọc Long 60 Phố Tân Hòa- TT Vĩnh Bảo 0906 148 190
84 Vĩnh Bảo Tuyết Du Đồng Quan - Vĩnh Tiến -HP 098 404 3067
85 Hồng Bàng Thanh Tùng Gác 1 Cầu Thang A5- Quán Toan- HB 0932 359 268
86 Hồng Bàng Anh Lâm 517 Hùng Vương - Hồng Bàng - HP  
87 Hồng Bàng Văn Vượng 332 Lý Thường Kiệt - Hồng Bàng - HP 0903 261 720
88 Hồng Bàng Quang Thịnh 33 Quán Toán - Hồng Bàng - HP 093 235 7787
89 Đồ Sơn Tính Giang Tổ 6 Vạn Hương- Đồ Sơn 01674 685 299
90 Đồ Sơn Ninh Dung Vạn Hương- Đồ Sơn  
91 Đồ Sơn Anh Hương 209 Lý Thánh Tông- Đồ Sơn 0987 281 938
92 Đồ Sơn Tuyền Là Bàng Đông- Bàng La- Đồ Sơn 0976 648 675
93 Lê Chân Duy Thơm Dư Hàng Kênh, Lê Chân 01682937045
94 Ngô Quyền Sơn Dầu Thải Máy Chai, Ngô Quyền 0904942320
95 Ngô Quyền Chị Hòa Bãi 1 Máy Chai, Ngô Quyền 0936740189
96 Ngô Quyền Cây Xăng Anh Tức Máy Tơ, Ngô Quyền 0943026026
97 Hải An Cây Xăng Hoa Phượng Đông Hải, Hải An 0987777029
98 Thủy Nguyên Xuân Dưỡng Tân Dương, Thủy Nguyên 0906085198
99 Thủy Nguyên Minh Thắng Lưu Kiểm, Thủy Nguyên 0936337101
100 Thủy Nguyên Rực Sáng Gia Minh, Thủy Nguyên 0978608395
101 Thủy Nguyên Minh Hoàng An Lư, Thủy Nguyên 01668987812
102 An Dương Chí Công An Hòa, An Dương 01667676386