Danh sách đại lý tại Hà Nội

Danh sách đại lý tại Bắk Kạn

 

STT Quận/ Huyện Tên Cửa hàng/ Chủ Cửa hàng Địa chỉ Điện Thoại liên hệ
1 Chợ Đồn Nông Đình Hóa Ủm Đon, Yên Mỹ, Chợ Đồn, Bắc Kạn 0977.136.354
2 Chợ Đồn Phùng Văn Nhất Bản Mạ, Quảng TRạch, Chợ Đồn, Bắc Kạn 0977.511.555
3 Chợ Đồn Long Văn Hoàng Duần, Quảng Bạch, Chợ Đồn, Bắc Kạn 0975.525.982
4 Chợ Đồn Nguyễn Văn Tuyên Bản Mới, Nam Cường, Chợ Đồn, Bắc Kạn 0988.114.983
5 Chợ Đồn Nguyễn Văn Bắc Bản Mới, Nam Cường, Chợ Đồn, Bắc Kạn 0988.353.855
6 Chợ Đồn Nông Thanh Tuân Tống Mụ, Bằng Lãng, Chợ Đồn, Bắc Kạn 01.632.016.575
7 Chợ Đồn Ma Doãn NHật Xóm 6, Bình Trung, Chợ Đồn, Bắc Kạn 0975.669.474
8 Chợ Mới Trần Văn Lương Thanh Bình, Chợ Mới, Bắc Kạn 01688870981
9 Chợ Mới Nguyễn Tiên Tuyên Yên Đĩnh, Chợ Mới, Bắc Kạn 01663175400
10 Bạch Thông Hoàng Vân Tiên Tú Trĩ, Bạch Thông, Bắc Kạn 0974691698
11 Chợ Mới Nguyễn Văn Hùng Thị trấn Chợ Mới, Chợ Mới, Bắc Kạn 0989912486
12 Phùng Chí Kiên Đỗ Thành Vân Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn 0987001316
13 Phùng Chí Kiên Hà Nhật Quy Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn 0973490388
14 Sông Cầu Nguyễn Thế Diệp Sông Cầu, Bắc Kạn 0986923468
15 Chợ Đồn Bùi Mạnh Thăng Đại Sảo, Chợ Đồn, Bắc Kạn 0967405883
16 Chợ Đồn Đồng Ngọc Chiến Thanh Mai, Chợ Đồn, Bắc Kạn 0985985078
17 Chợ Đồn Hà Đức Trọng Thanh Mai, Chợ Đồn, Bắc Kạn 01687341057