VARTECH™ Industrial System Cleaner

VARTECH™ Industrial System Cleaner

VARTECH™ Industrial System Cleaner (ISC) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้เติมลงในน้ำมันเทอร์ไบน์ขณะที่ยังเดินเครื่องอยู่เพื่อทำความสะอาด ขจัดคราบวานิชและสิ่งปนเปื้อนที่เกาะอยู่ตามชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรก่อนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามกำหนด VARTECH™ ISC ช่วยเตรียมเครื่องเทอร์ไบน์ของคุณให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันใหม่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้เต็มสมรรถนะ

 

Suitable Applications
VARTECH ISC มีประสิทธิภาพในการ:

• ช่วยควบคุมให้คราบวานิชและสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันให้มีความเสถียร ทำให้สามารถขจัดออกตามรอบการเปลี่ยนถ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ คืนสมรรถนะให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างเต็มกำลัง
• ลดการอุดตันของไส้กรอง
• สามารถเข้ากันได้กับน้ำมันเทอร์ไบน์และน้ำมันคอมเพรสเซอร์เกือบทุประเภท (ทั้งที่เป็นน้ำมันพื้นฐานแร่ และน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์)
• มีประสิทธิภาพในการแยกน้ำออกจากน้ำมัน และควบคุมการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดี
• เข้ากันได้กับซีล ไม่ทำให้ซีลบวม
• สามารถยืดระยะการใช้งานได้นานขึ้น
 

เพียงเติม VARTECH ISC ลงในน้ำมันที่ใช้อยู่ เทคโนโลยีการปกป้อง 3 ขั้นตอนของ VARTECH ISC จะช่วยให้ :

ตัดให้สั้น (CUTS) VARTECH ISC จะแทรกตัวเข้าไปในชั้นของคราบวานิชที่มีลักษณะแข็ง ทำให้คราบวานิชหลุด ออกเป็นชิ้นและมีขนาดเล็กลง
จับมันทิ้ง (CAPTURES) VARTECH ISC มีประสิทธิภาพในการเกาะจับเหล่าวานิชขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในน้ำมันเพื่อให้ง่ายต่อการขจัดออกจากระบบ ป้องกันไม่ให้วานิชเหล่านี้ตกไปยังพื้นผิวของโลหะ และเกาะตามชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรจนก่อตัวเป็นคราบวานิชขึ้นอีก
เข้ากันได้ (COMPATIBLE) VARTECH ISC มีความสามารถในการเข้ากันได้กับน้ำมันที่ใช้อยู่ และยังคงมีประสิทธิภาพระหว่างรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่
 

VARTECH ISC : 
• เติมสารทำความสะอาดลงในน้ำมันที่ใช้อยู่
• ปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 5%-20%
• ออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 120 องศาเซลเซียส (250 องศาฟาเรนไฮต์)
 
หากน้ำมันที่ใช้อยู่เริ่มเสื่อมสภาพแนวทางที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนเอาน้ำมันเก่าออก และเติมน้ำมันเทอร์ไบน์ใหม่ของคาลเท็กซ์สูตร Vartech Technology ซึ่งเป็นสูตรที่มีสารทำความสะอาดอยู่ด้วย และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่ผู้ผลิต (OEM) แนะนำ
 

ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ดูแลในเขตของท่านเพื่อสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์และสั่งซื้อสินค้า

หากคุณสนใจขจัดคราบวานิชออกจากระบบ ด้วยผลิตภัณฑ์ของคาลเท็กซ์Share this page