VARTECH™ Industrial System Cleaner

น้ำมันเครื่องเทอร์ไบน์

VARTECH™ Industrial System Cleaner

VARTECH™ Industrial System Cleaner (ISC) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้เติมลงในน้ำมันเทอร์ไบน์ขณะที่ยังเดินเครื่องอยู่เพื่อทำความสะอาด ขจัดคราบวานิชและสิ่งปนเปื้อนที่เกาะอยู่ตามชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรก่อนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามกำหนด VARTECH™ ISC ช่วยเตรียมเครื่องเทอร์ไบน์ของคุณให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันใหม่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้เต็มสมรรถนะ

การใช้งานที่เหมาะสม

VARTECH ISC มีประสิทธิภาพในการ: 

  • ช่วยควบคุมให้คราบวานิชและสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันให้มีความเสถียร ทำให้สามารถขจัดออกตามรอบการเปลี่ยนถ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ คืนสมรรถนะให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างเต็มกำลัง 
  • ลดการอุดตันของไส้กรอง 
  • สามารถเข้ากันได้กับน้ำมันเทอร์ไบน์และน้ำมันคอมเพรสเซอร์เกือบทุประเภท (ทั้งที่เป็นน้ำมันพื้นฐานแร่ และน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์) 

เพียงเติม VARTECH ISC ลงในน้ำมันที่ใช้อยู่ เทคโนโลยีการปกป้อง 3 ขั้นตอนของ VARTECH ISC จะช่วยให้ : 

  • ตัดให้สั้น (CUTS) VARTECH ISC จะแทรกตัวเข้าไปในชั้นของคราบวานิชที่มีลักษณะแข็ง ทำให้คราบวานิชหลุด ออกเป็นชิ้นและมีขนาดเล็กลง 
  • จับมันทิ้ง (CAPTURES) VARTECH ISC มีประสิทธิภาพในการเกาะจับเหล่าวานิชขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในน้ำมันเพื่อให้ง่ายต่อการขจัดออกจากระบบ ป้องกันไม่ให้วานิชเหล่านี้ตกไปยังพื้นผิวของโลหะ และเกาะตามชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรจนก่อตัวเป็นคราบวานิชขึ้นอีก 
  • เข้ากันได้ (COMPATIBLE) VARTECH ISC มีความสามารถในการเข้ากันได้กับน้ำมันที่ใช้อยู่ และยังคงมีประสิทธิภาพระหว่างรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ 

VARTECH ISC :  

  • เติมสารทำความสะอาดลงในน้ำมันที่ใช้อยู่ 
  • ปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 5%-20% 
  • ออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 120 องศาเซลเซียส (250 องศาฟาเรนไฮต์)   

หากน้ำมันที่ใช้อยู่เริ่มเสื่อมสภาพแนวทางที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนเอาน้ำมันเก่าออก และเติมน้ำมันเทอร์ไบน์ใหม่ของคาลเท็กซ์สูตร Vartech Technology ซึ่งเป็นสูตรที่มีสารทำความสะอาดอยู่ด้วย และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่ผู้ผลิต (OEM) แนะนำ

ซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายที่คุณเลือก 

สนใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณไปกับ คาลเท็กซ์? Share this page