Texatherm

น้ำมันสำหรับระบบหมุนเวียน

Texatherm

ISO : 32 / 46

Texatherm คือน้ำมันสูตรแร่ความบริสุทธิ์สูงที่มีความคงตัวต่ออุณหภูมิ คิดค้นภายใต้เทคโนโลยีน้ำมันพื้นฐานระดับพรีเมี่ยมเพื่อให้ทนทานต่ออุณหภูมิ และการเกิดออกซิเดชั่นได้อย่างดีเยี่ยมระหว่างการใช้งาน ทั้งในระบบถ่ายเทความร้อนแบบปิด และแบบเปิดที่มีระบบอัดจ่ายหมุนเวียน 

การใช้งานที่เหมาะสม
 • ประหยัดพลังงานในระดับสูงสุด 
  คุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อนที่ดีเยี่ยม ช่วยให้ระบายความร้อนได้ดี 
 • สูตรที่ป้องกันการเกิดคราบสะสม 
  ความคงตัวต่ออุณหภูมิที่ดีเยี่ยม และทนต่อการเกิดออกซิเดชั่นได้ดี ป้องกันการเกิดคราบเหนียว และคราบถ่านโค้ก ช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมัน 
 • การตอบสนองที่รวดเร็วขณะสตาร์ท 
  คุณสมบัติในการไหลที่ช่วงอุณหภูมิต่ำ ช่วยให้หมุนเวียนไปยังชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
Texatherm® คือน้ำมันถ่ายเทความร้อนสูตรน้ำมันแร่ความบริสุทธิ์สูงที่มีความคงตัวต่ออุณหภูมิ คิดค้นภายใต้เทคโนโลยีน้ำมันพื้นฐานระดับพรีเมี่ยม สำหรับใช้เป็นน้ำมันเพื่อถ่ายเทความร้อนทั้งใน ระบบถ่ายเทความร้อนแบบปิด และแบบเปิดโดยอาศัยแรงอัดหมุนเวียนในระบบ 

แนะนำสำหรับระบบถ่ายเทความร้อนที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซ หรือไฟฟ้าเพื่อทำความร้อน และถ่ายเท ความร้อนไปยังจุดที่กำหนด 
 
เหมาะสำหรับระบบถ่ายเทความร้อนแบบปิดและแบบเปิดที่ใช้แรงอัดหมุนเวียนภายใต้องค์ประกอบ ต่อไปนี้ 

 • อุณหภูมิน้ำมันรวมสูงสุด – 288oC 
 • อุณหภูมิชั้นฟิล์มสูงสุดที่พื้นผิวของชุดทำความร้อน – 316oC 
 • อุณหภูมิพื้นผิวน้ำมันสูงสุดเมื่อสัมผัสกับอากาศในระบบเปิด - 107oC 
   
  ระบบจะต้องมีแรงอัดหมุนเวียนเพื่ออัดจ่ายน้ำมันสำหรับถ่ายเทความร้อน 

ซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายที่คุณเลือก

สนใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณไปกับคาลเท็กซ์? Share this page