Texatherm HT-22

น้ำมันสำหรับระบบหมุนเวียน

Texatherm HT-22

Texatherm HT คือน้ำมันสำหรับถ่ายเทความร้อนสูตรสังเคราะห์ที่มีความคงตัวต่ออุณหภูมิ คิดค้นมาเพื่อให้ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง และมีความคงตัวต่อการเกิดออกซิเดชั่นที่ดีเยี่ยม รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดคราบสะสม 

การใช้งานที่เหมาะสม
 • ประหยัดพลังงานในระดับสูงสุด 
  คุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อนที่ดีเยี่ยมทำให้ลดปัญหาความร้อน และสตาร์ทที่อุณหภูมิต่ำ ได้อย่างราบรื่นทำให้ประหยัดพลังงานมากกว่า 
 • สูตรที่ป้องกันการเกิดคราบสะสม 
  ความคงตัวเชิงอุณหภูมิที่ดีเยี่ยม และทนต่อการเกิดออกซิเดชั่นได้ดี ป้องกันการเกิดคราบเหนียว และคราบถ่านโค้ก ช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมัน 
 • การตอบสนองที่รวดเร็วขณะสตาร์ท 
  จุดไหลเทต่ำทำให้สามารถไหลตัวได้ดีที่ช่วงอุณหภูมิต่ำ การไหลเวียนเข้าสู่ชิ้นส่วนต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

น้ำมันถ่ายเทความร้อนสูตรสังเคราะห์ความบริสุทธิ์สูง และมีความคงตัวต่ออุณหภูมิที่คิดค้นมาเพื่อให้ ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้างระหว่าง –45°C ถึง +290°C และมีความคงตัวต่อการเกิดออกซิเดชั่น ที่ดีเยี่ยม รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดคราบสะสม 

สำหรับใช้เป็นน้ำมันเพื่อถ่ายเทความร้อนทั้งในระบบถ่ายเทความร้อนแบบปิดและแบบเปิดโดยอาศัย แรงอัดหมุนเวียนในระบบ 

Texatherm HT 22 แนะนำสำหรับระบบถ่ายเทความร้อนทางอ้อมในระบบปิดสำหรับการใช้งานรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น กับสารเคมี หนัง สิ่งทอ ยาง ชิปบอร์ด และวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการใช้งานในกระบวนการ ผลิตและอุตสาหกรรมแปรรูปต่าง ๆ รวมทั้งระบบซักรีดขนาดใหญ่ 

ภายใต้ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง Texatherm HT 22 ยังสามารถใช้กับระบบหล่อเย็นเพื่อไล่ความร้อนภายในกระบวนการทำงาน 

เหมาะสำหรับระบบถ่ายเทความร้อนแบบปิด และแบบเปิดที่ใช้แรงอัดหมุนเวียนภายใต้องค์ประกอบ ต่อไปนี้ 

 • ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่เหมาะสม: -45 ถึง +290°C 
 • อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด: +300°C 
 • อุณหภูมิสูงสุดสำหรับชั้นฟิล์ม: +310°C 

ระบบจะต้องมีแรงอัดหมุนเวียนเพื่ออัดจ่ายน้ำมันสำหรับถ่ายเทความร้อน 

ซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายที่คุณเลือก

สนใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณไปกับคาลเท็กซ์? Share this page