Talcor™ OGP-5

น้ำมันเกียร์

Talcor™ OGP-5

ทัลคอร์ โอจีพี ห้า เป็นสารประกอบกึ่งของเหลวขั้นสูงที่หนืดและยึดติดกับพื้นผิวสัมผัส ซึ่งได้รับการผสมกับน้ำมันแร่ที่ผ่านการกลั่นขั้นสูงและน้ำมันสังเคราะห์และมีการเติมของแข็งที่มีอนุภาคขนาดเล็กสำหรับเคลือบ(laminar micro solids) และสารเพิ่มคุณภาพแบบเคมี

การใช้งานที่เหมาะสม
  • ปราศจากตัวทำละลาย บิทูเมน และโลหะหนัก
    สามารถจ่ายผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องให้ความร้อน โดยอาศัยระบบหล่อลื่นแบบฉีดพ่นแบบดั้งเดิม
  • มีคุณสมบัติเกินกว่าขอบเขตของการทดสอบการเชื่อมติดของลูกเหล็กสี่ลูก
    และการทดสอบ FZG ดังนั้นจึงให้การหล่อลื่นที่ยอดเยี่ยมในสภาวะที่มีการหล่อลื่นแบบกึ่งสมบูรณ์ (boundary condition)
  • จะไม่แข็งตัวติดอยู่ในซอกฟันเฟืองและสามารถถ่ายออกได้โดยง่าย
    สารเพิ่มคุณภาพแบบเคมีและแบบเป็นของแข็งที่เหนือชั้นจะให้ฟิล์มหล่อลื่นที่ทนทาน จึงเป็นการลดการสิ้นเปลือง และปกป้องเฟืองในช่วงระยะการฉีดพ่นที่ยาวนานกว่า
  • ทัลคอร์ โอจีพี ห้า เป็นสารประกอบกึ่งของเหลวขั้นสูงที่หนืดและยึดติดกับพื้นผิวสัมผัส ซึ่งได้รับการผสมกับน้ำมันแร่ที่ผ่านการกลั่นขั้นสูงและน้ำมันสังเคราะห์และมีการเติมของแข็งที่มีอนุภาคขนาดเล็กสำหรับเคลือบ(laminar micro solids) และสารเพิ่มคุณภาพแบบเคมี
ฟืองเปิดที่รับโหลดสูงในเครื่องบด ชุดขับเตาเผา (kiln drive) และปลอกที่มีการเคลื่อนที่ช้า แบริ่ง รวมถึงกระปุกเกียร์แบบปิดอย่างที่พบได้ในอุตสาหกรรมหนัก (เหมืองแร่ ซีเมนต์ น้ำตาล การผลิตกระแสไฟฟ้า ฯลฯ)

ซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายที่คุณเลือกShare this page