Regal® R&O

น้ำมันเครื่องจักรกังหัน

Regal R&O 32-100

ISO : 32 / 46 / 68 / 100

รีกัล® อาร์ แอนด์ โอเป็นน้ำมันเครื่องยนต์กังหันแบบมีสารยับยั้งที่มีคุณภาพชั้นยอด ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานที่ผ่านการกลั่นขั้นสูงและมี สารยับยั้งการเกิดสนิม การเกิดออกซิเดชั่นและการเกิดฟองพิเศษ

การใช้งานที่เหมาะสม
 • ป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นที่ดีเยี่ยม
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
 • มีประสิทธิภาพในการแยกน้ำที่ยอดเยี่ยม
 • British Standard BS 489:1999 
 • German Standard DIN 51515 Part 1 (2001) 
 • ASTM D4304-06a Type I
 • ANSI/AGMA 9005-E02 สำหรับ R&O inhibited oils 
 • Cincinnati Machine P-38, P-55, P-54 (เบอร์ 32, 46, 68)
 • Siemens TLV 9013 04 • Siemens MAT 812101 (เบอร์ 32) และ 812102 (เบอร์ 46)
 • Solar ES 9-224W Class II
 • General Electric GEK 27070, GEK 28143B, GEK 46506D

ซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายที่คุณเลือกShare this page