Delo® Starplex EP

จาระบี

Delo® Starplex EP

NLGI ระดับ : 2, 3

เดโล่ สตาร์เพล็กซ์  เป็นจาระบีอเนกประสงค์ เกรดพรีเมี่ยมประเภทลิเธียมคอมเพล็กซ์สีแดง (Lithium Complex) มีสารรับแรงกดสูง จึงเหมาะกับงานที่รับโหลดสูง ใช้หล่อลื่นในรถบรรทุก รถโดยสาร แชสซี ลูกปืนล้อและจานพ่วง

การใช้งานที่เหมาะสม
  • มีจุดหยดไหลที่สูง จึงลดการรั่วไหลออกจากแบริ่งเมื่อทำงานในอุณหภูมิสูง
  • ทนต่อการชะล้างของน้ำได้ดี
  • ป้องกันสนิม และลดการสึกหรอ
  • NLGI Service Category GC-LB (Delo® Starplex EP 2)
  • Volvo Corporate standard STD 1277.2, lubricating grease 97720 (Delo® Starplex EP 2)

ซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายที่คุณเลือกShare this page