Canopus

น้ำมันหมุนเวียนในระบบ

Canopus

Canopus คือน้ำมันพาราฟินสูตรแร่กลั่นบริสุทธิ์ประสิทธิภาพสูงที่เหมาะสำหรับ ระบบหมุนเวียนหล่อลื่นทางอุตสาหกรรมและสำหรับระบบหล่อลื่นใช้งานทั่วไป 

การใช้งานที่เหมาะสม
 • คุณสมบัติในการกรองที่ดีเยี่ยม 
  น้ำมันแร่ความบริสุทธิ์สูงที่มี คุณสมบัติในการใช้งานกับกรองเชิงพาณิชย์ที่ดีเยี่ยม และมีคุณสมบัติที่โดดเด่น สำหรับกรองประเภท Fuller’s earth ซึ่งสามารถยืดอายุการใช้งาน ไส้กรองไปได้อีกระดับ 
 • ลดโอกาสในการเกิดคราบสะสม 
  คุณสมบัติในการแยกตัวกับน้ำช่วยป้องกันการทำงานในช่วงอุณหภูมิต่ำ และปัญหาจากการ ควบแน่น โอกาสในการเกิดคราบคาร์บอนตกค้างต่ำ ช่วยลดการสะสมของคราบในส่วนการใช้งานจริง 
 • ความคงตัวจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 
  ความคงตัวจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของตัวผลิตภัณฑ์ ช่วยในการชะลอการเสื่อมสภาพ และการเหนียวข้นขึ้นของน้ำมัน 
น้ำมัน Canopus® คือน้ำมันพาราฟินสูตรแร่ความบริสุทธิ์สูงที่เหมาะสำหรับระบบหล่อลื่นไหลเวียนทางอุตสาหกรรม และระบบหล่อลื่นทั่วไปที่สามารถใช้กับน้ำมันสูตรแร่ได้ 

Canopus รองรับส่วนการใช้งานที่สามารถทำงานกับน้ำมันสูตรแร่แท้ ซึ่งได้แก่ 

 • ระบบหล่อลื่นทางอุตสาหกรรมทั่วไป โดยเฉพาะระบบหล่อลื่นแบบ “หยอดทิ้ง”  (once-through) 
 • ระบบหล่อลื่นไหลเวียนทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะตัวกรองดินเผาที่ใช้สำหรับการทำงาน ที่มีระดับการปนเปื้อนสูง 
 • กระปุกเกียร์ขนาดเล็ก 

ซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายที่คุณเลือก

สนใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณ ไปกับคาลเท็กซ์?Share this page