น้ำมันหล่อลื่นระบบหมุนเวียน

ประเภทของผลิตภัณฑ์

น้ำมันหล่อลื่นระบบหมุนเวียน

น้ำมันหล่อลื่นระบบหมุนเวียน

น้ำมันหล่อลื่นระบบหมุนเวียนจากเชฟรอน ให้ประสิทธิภาพการปกป้องอย่างยอดเยี่ยม มีความเสถียรต่อปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่นได้อย่างยอดเยี่ยมและช่วยยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน ซึ่งหมายถึงการหยุดเดินเครื่องที่ลดลง ได้ปริมาณงานมากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

Canopus

น้ำมันแร่พื้นฐานความบริสุทธิ์สูงเหมาะสำหรับเป็นน้ำมันหล่อลื่นระบบไหลเวียนในอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอเนกประสงค์ซึ่งสามารถใช้น้ำมันล้วนได้

ดูผลิตภัณฑ์

ซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายที่คุณเลือก