Lubricants for Power Generation

ประเภทของผลิตภัณฑ์

น้ำมันสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

น้ำมันสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากคาลเท็กซ์ช่วยลดรอบการเปลี่ยนถ่ายและยืดอายุของเครื่องยนต์ เพิ่มปริมาณผลผลิต และความเชื่อถือได้ให้แก่เครื่องยนต์ของคุณ

HDAX® 6500 LFG Gas Engine Oil SAE 40

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ก๊าซ เฮชแด็กซ์® 6500 แอลเอฟจี เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ก๊าซประเภทที่มีสารช่วยกระจายเขม่า/สารทำความสะอาดที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม มีเถ้าต่ำ ซึ่งได้รับการผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องยนต์สี่จังหวะที่ใช้ก๊าซจากขย...

ดูผลิตภัณฑ์

โบรชัวร์

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์แก๊สที่มีเถ้าต่ำ เอชแด๊กซ์ 9200 โล แอช

ดาวน์โหลด

เอกสาร White Paper : ความก้าวหน้าในเครื่องยนต์ OEM

ดาวน์โหลด