Lubricants for Power Generation

ประเภทของผลิตภัณฑ์

น้ำมันสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

น้ำมันสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากคาลเท็กซ์ช่วยลดรอบการเปลี่ยนถ่ายและยืดอายุของเครื่องยนต์ เพิ่มปริมาณผลผลิต และความเชื่อถือได้ให้แก่เครื่องยนต์ของคุณ

HDAX® 9500 SAE 40

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ก๊าซ เอชแด็กซ์® 9500 SAE 40 (Caltex HDAX® 9500 SAE 40) น้ำมันหล่อลื่น สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สชีวภาพ ซึ่งมีสารป้องกันการกัดกร่อนของอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์จากกรด ป้องกันการสึกหรอ ทั้งยังช่วยเพิ่มสมรรถนะและยืดระยะเ...

ดูผลิตภัณฑ์

Delo® 400 NG

เดโล่® 400 เอ็นจี มีเทคโนโลยีไอโซซิน® เป็นน้ำมันระดับพรีเมียมสำหรับใช้กับเครื่องยนต์ที่ใช้ CNG/LNG ซึ่งได้รับการผลิตมาเพื่อให้การปกป้องที่ยอดเยี่ยมและระยะการเปลี่ยนถ่ายที่ยาวนานแก่เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (CNG), ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ...

ดูผลิตภัณฑ์

HDAX® 9200 Low Ash

น้ำมันเครื่องก๊าซเกรดพรีเมี่ยมประเภทเถ้าต่ำ ช่วยยืดอายุน้ำมันเครื่องและไส้กรอง ลดการสึกหรอ เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและเชื้อเพลิงร่วม

ดูผลิตภัณฑ์

HDAX® 6500 LFG Gas Engine Oil SAE 40

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ก๊าซ เฮชแด็กซ์® 6500 แอลเอฟจี เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ก๊าซประเภทที่มีสารช่วยกระจายเขม่า/สารทำความสะอาดที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม มีเถ้าต่ำ ซึ่งได้รับการผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องยนต์สี่จังหวะที่ใช้ก๊าซจากขย...

ดูผลิตภัณฑ์

HDAX® 5200 Low Ash Gas Engine Oil

เอชดีเอเอ็กซ์® 5200 โลว์ แอช ก๊าซ เอนจิน ออยล์ เป็นน้ำมันสำหรับห้องข้อเหวี่ยงที่มีเถ้าต่ำและมีสมรรถนะสูงสำหรับรับงานหนัก ซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้หล่อลื่นเครื่องยนต์แบบสี่จังหวะที่ใช้ก๊าซและที่ใช้เชื้อเพลิงร่วมหลายแบบซึ่งได้รับการแน...

ดูผลิตภัณฑ์

โบรชัวร์

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์แก๊สที่มีเถ้าต่ำ เอชแด๊กซ์ 9200 โล แอช

ดาวน์โหลด

เอกสาร White Paper : ความก้าวหน้าในเครื่องยนต์ OEM

ดาวน์โหลด