น้ำมันเครื่องยนต์ที่ใช้งานหนัก

น้ำมันหล่อลื่นประเภทของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของเราครอบคลุมตั้งแต่น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลไปจนถึงระบบไฮดรอลิก โดยได้รับการออกแบบมาเพิ่อเสริมสมรรถนะของอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรมและพาหนะประเภทต่างๆ และให้การปกป้องเครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้ 

ผลิตภัณฑ์ตามประเภทการใช้งาน

ซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายที่คุณเลือก

Resource dumped by HtmlRenderer

Resource path: /content/caltex/th/th/business-solutions/lubricants/heavy-duty-engine-oils/jcr:content/par_business_basic/lubricantsignup

Resource metadata: {sling.modificationTime=1527481376497, sling.characterEncoding=null, sling.contentType=null, sling.creationTime=-1, sling.contentLength=-1, sling.resolutionPath=/content/caltex/th/th/business-solutions/lubricants/heavy-duty-engine-oils/jcr:content/par_business_basic/lubricantsignup}

Resource type: caltex/components/forms/lubricantsignup

Resource super type: -

Resource properties

jcr:primaryType: nt:unstructured
titleform: ต้องการให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร
jcr:createdBy: w.malatham
formID: 3819
jcr:lastModifiedBy: w.malatham
jcr:created: java.util.GregorianCalendar[time=1527481376497,areFieldsSet=true,areAllFieldsSet=true,lenient=false,zone=sun.util.calendar.ZoneInfo[id="GMT-04:00",offset=-14400000,dstSavings=0,useDaylight=false,transitions=0,lastRule=null],firstDayOfWeek=1,minimalDaysInFirstWeek=1,ERA=1,YEAR=2018,MONTH=4,WEEK_OF_YEAR=22,WEEK_OF_MONTH=5,DAY_OF_MONTH=28,DAY_OF_YEAR=148,DAY_OF_WEEK=2,DAY_OF_WEEK_IN_MONTH=4,AM_PM=0,HOUR=0,HOUR_OF_DAY=0,MINUTE=22,SECOND=56,MILLISECOND=497,ZONE_OFFSET=-14400000,DST_OFFSET=0]
confirmationmessage: <p>Thank you. Check your email for details on your request.</p>
jcr:lastModified: java.util.GregorianCalendar[time=1527481376497,areFieldsSet=true,areAllFieldsSet=true,lenient=false,zone=sun.util.calendar.ZoneInfo[id="GMT-04:00",offset=-14400000,dstSavings=0,useDaylight=false,transitions=0,lastRule=null],firstDayOfWeek=1,minimalDaysInFirstWeek=1,ERA=1,YEAR=2018,MONTH=4,WEEK_OF_YEAR=22,WEEK_OF_MONTH=5,DAY_OF_MONTH=28,DAY_OF_YEAR=148,DAY_OF_WEEK=2,DAY_OF_WEEK_IN_MONTH=4,AM_PM=0,HOUR=0,HOUR_OF_DAY=0,MINUTE=22,SECOND=56,MILLISECOND=497,ZONE_OFFSET=-14400000,DST_OFFSET=0]
sling:resourceType: caltex/components/forms/lubricantsignup