น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อธุรกิจการบิน

น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นพาณิชย์ JET A-1

คาลเท็กซ์สืบทอดความน่าเชื่อถือทางด้านคุณภาพ ความเป็นเลิศด้านบริการและได้รับความไว้วางใจในการเป็นผู้นำการจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานที่มีคุณภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

คุณภาพและความมั่นใจที่ยอดเยี่ยม

น้ำมันเครื่องบินไอพ่นพาณิชย์ JET A-1 เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ผลิตตามข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับการจัดการเชื้อเพลิงระดับโลกและตรงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดโดยรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อมอบน้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาด และทรงพลังแก่เครื่องยนต์ไอพ่นของคุณ

จุดเยือกแข็งที่ต่ำกว่า

น้ำมันเครื่องบินไอพ่นพาณิชย์ JET A-1  ของเชฟรอน มีจุดเยือกแข็งอยู่ที่ -47 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะต่อการบินระหว่างประเทศในระยะไกล โดยเฉพาะเส้นทางการบินขั้วโลก (Polar Route) ในช่วงฤดูหนาว