น้ำมันดีเซลเชิงพาณิชย์

คาลเท็กซ์ ดีเซล พลัส

คาลเท็กซ์ ดีเซลพลัส เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลเกรดพรีเมียม สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว พัฒนาขึ้นให้ตอบโจทย์ครบถ้วนสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปกป้องเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมคุณสมบัติเฉพาะตัว ที่เหมาะสมกับการใช้งานในฟลีทรถขนส่งขนาดกลางและขนาดใหญ่

คาลเท็กซ์ ดีเซล พลัส มี 2 เกรดทั้ง คาลเท็กซ์ ดีเซล พลัส บี 7 และ คาลเท็กซ์ ดีเซล พลัส บี 10

น้ำมันคาลเท็กซ์ดีเซล พลัส ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า

  • อัตราการไหลในระบบเชื้อเพลิงดีขึ้น 73%* 

อัตราการไหลในระบบเชื้อเพลิงดีขึ้น = คืนพลังให้เครื่องยนต์

  • หัวฉีดสะอาดขึ้น 26%* 

หัวฉีดสะอาดขึ้น = เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเกิด PM 2.5

  • ลดการสูญเสียกำลังของเครื่องยนต์ ได้ดีกว่าน้ำมันดีเซลทั่วไป 4%**

เครื่องยนต์ทํางานเต็มประสิทธิภาพ = ลดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา

  • ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงดีขึ้น 3% ***

ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง = ลดต้นทุนในการประกอบการ

  • ลดการเกิดฟองในน้ำมันได้ 98%*

ลดการเกิดฟองในน้ำมัน = ลดเวลาในการทํางาน 

  • ป้องกันการเกิดสนิม (zero rust)*

ลดการเกิดสนิม = ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปกป้องเครื่องยนต์

 

* น้ำมันคาลเท็กซ์ ดีเซล พลัส บี10 เทียบกับ น้ำมันคาลเท็กซ์ ดีเซล บี10 ที่ไม่มีสารเพิ่มคุณภาพ

** น้ำมันคาลเท็กซ์ ดีเซล บี10 ที่ไม่มีสารเพิ่มคุณภาพ มีการสูญเสียกําลังของเครื่องยนต์ประมาณ 6% ในขณะที่น้ำมันคาลเท็กซ์ ดีเซล พลัส สูญเสียกําลังของเครื่องยนต์น้อยกว่า 2%

*** ข้อมูลจากการทดสอบทางภาคสนามในประเทศอังกฤษเปรียบเทียบระหว่างน้ำมันคาลเท็กซ์ดีเซล พลัส กับ น้ำมันคาลเท็กซ์ ดีเซล บี10 ที่ไม่มีสารเพิ่มคุณภาพ

คาลเท็กซ์ ดีเซล พลัส

  • ช่วยทำความสะอาดและป้องกันคราบสกปรกภายในหัวฉีด และ รูหัวฉีด

เนื่องจากหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซลปัจจุบันมีความละเอียดสูง และ มีการทำงานที่รวดเร็วมาก ความสกปรกเพียงน้อยนิดจะมีผลต่อแรงม้า และ ความสมบูรณ์ของการเผาไหม้

  • เกิดฟองน้อย

คาลเท็กซ์ ดีเซลพลัส เกิดฟองน้อยกว่า ช่วยลดระยะเวลาในการเติมน้ำมันลงอย่างเห็นได้ชัด และยังช่วยลดการปัญหาแรงดันเชื้อเพลิงตกจากฟองอากาศได้ดี

  • ปกป้องชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิง

ช่วยปกป้องชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิงจากการกร่อนของฟองอากาศที่อาจปนอยู่ในน้ำมัน ช่วยป้องกันการเกิดสนิมในส่วนต่างๆของระบบเชื้อเพลิงได้ดี

ด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่พบในน้ำมันดีเซลทั่วไป แต่จะพบได้ใน คาลเท็กซ์ ดีเซล พลัส ที่ออกแบบมาสำหรับ เครื่องยนต์ดีเซลเชิงพาณิชย์ ให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์เป็นไปอย่างสมบูรณ์ พร้อมการปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน