Tags : caltex:segment-vehicles/construction,caltex:segment-vehicles/manufacturing,caltex:segment-vehicles/power-generation,caltex:product-categories/commercial-diesel,caltex:segment-vehicles/agriculture,caltex:segment-vehicles/commercial-fleet,caltex:segment-vehicles/inland-marine,caltex:segment-vehicles/cement-quarry,caltex:segment-vehicles/mining,caltex:segment-vehicles/petrochemical
Description :<p>รักษาเครื่องยนต์ในงานอุตสาหกรรมของคุณให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยผลิตภัณฑ์น้ำมันดีเซลเชิงพาณิชย์ขั้นสูงจากคาลเท็กซ์ ที่ให้การเผาไหม้ที่ประสิทธิภาพสูงและราบรื่นยิ่งขึ้น</p>