Tags : caltex:segment-vehicles/commercial-fleet,caltex:product-categories/automotive-diesel
Description :<p>หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงภายในเครื่องยนต์ดีเซลนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดคราบสกปรกเหมือนกันกับเครื่องยนต์เบนซิน </p> <p>เราขอแนะนำน้ำมันดีเซลคาลเท็กซ์เทครอนดี น้ำมันดีเซลคุณภาพสูงสำหรับรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล</p>