วิธีการดูแลรักษาความสะอาดน้ำมันหล่อลื่นระหว่างการใช้งาน

โดยปกติเราจะให้ความสำคัญในรายละเอียดและข้อกำหนดความสะอาดของน้ำมันหล่อลื่นที่ผู้ผลิต (OEM) กำหนดสำหรับการใช้งานในเครื่องจักรแต่ละประเภท เมื่อคุณทราบมาตรฐานความสะอาด ISO ตามที่ผู้ผลิตกำหนดมาแล้ว ความท้าทายที่คุณจะต้องเผชิญก็คือคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่คุณเลือกใช้จะได้มาตรฐานตามที่ผู้ผลิตกำหนด  
พูดง่ายๆ ก็คือน้ำมันใหม่ส่วนใหญ่ที่ส่งมาถึงโรงงานของคุณ แม้ว่าจะเป็นน้ำมันที่เหมาะกับการใช้งานในเครื่องจักรของคุณ แต่ความสะอาดอาจไม่ตรงตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ก็ได้ น้ำมันมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนได้ทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายจากโรงงานไปยังรถบรรทุกน้ำมัน โรงงานของผู้ขาย จนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ถูกบรรจุอยู่ในถังเก็บของคุณ  

มีลูกค้าจำนวนมากพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ด้วยการกรองน้ำมัน ปรับปรุงเทคนิคการจัดการต่างๆ รวมไปถึงการทำความสะอาดถังเก็บน้ำมัน แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของความสะอาดที่วางไว้ นั่นเป็นเพราะน้ำมันไม่สะอาดมาตั้งแต่แรก การลดการปนเปื้อนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จึงเป็นเรื่องที่ยากมาก  

ยังมีวิธีที่ง่ายกว่านั้น โดยเริ่มจากน้ำมันที่ได้รับการรับรองและส่งมอบจากผู้ผลิต การกรองสิ่งปนเปื้อนในสถานที่เหมาะสม การขนย้ายอย่างถูกวิธี อุปกรณ์จัดเก็บที่สะอาดก็ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญ แต่จะง่ายกว่าหากคุณการรักษาความสะอาดของน้ำมันที่ได้รับการรับรองมาตั้งแต่ต้นกระบวนการผลิต ดีกว่าการมาทำความสะอาดที่ปลายทางตอนที่นำน้ำมันมาส่ง  

เมื่อคุณได้รับน้ำมันที่ผ่านการรับรองมาแล้ว ให้คุณทำการทดสอบสิ่งปนเปื้อนหลังการถ่ายเทน้ำมันในทุกจุดของการปฏิบัติงาน รวมไปถึงหลังการบรรจุน้ำมันลงไปในอุปกรณ์ด้วย การทดสอบนี้จะบอกให้คุณรู้ว่าการปนเปื้อนเกิดขึ้น ณ จุดใด คุณจะได้หาวิธีป้องกันได้อย่างเหมาะสม

มีลูกค้าจำนวนมากเชื่อว่าปัญหาเรื่องความสะอาดในน้ำมันหล่อลื่นสามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับปรุงวิธีการทำงาน แต่ความพยายามเหล่านี้จะต้องล้มเหลวหากน้ำมันมีการปนเปื้อนเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ตั้งแต่ต้น เริ่มต้นด้วยน้ำมันที่สะอาดที่ได้การรับรองและผ่านการทดสอบมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณกำหนดเป้าหมายในการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างถูกต้อง กระบวนการทั้งหมดจะดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น คุณเชื่อมั่นได้ว่าน้ำมันในมือคุณจะเป็นน้ำมันที่ได้มาตรฐานมีความสะอาดตรงตามข้อกำหนดของผู้ผลิตตลอดอายุการใช้งาน

Author image

โดยเจมส์ เกริก - 17 April 2019

ประวัติผู้เขียน

ปัจจุบัน เจสัน เป็นผู้จัดการ Americas ISOCLEAN Business Manager ที่ Chevron Lubricants เจสันกำลังนำรูปแบบการทำงานของระบบอุตสาหกรรมมาใช้ในน้ำมันหล่อลื่นที่สะอาดและได้การรับรอง เจสันมีประสบการณ์กว่า 23 ปีในธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและเชื้อเพลิง โดยดำรงตำแหน่งต่างๆ ทั้งด้านการบริหารการปฏิบัติการ การตลาด และการขาย โดยมีแรงจูงใจหลักคือความเชื่อถือได้ของเครื่องจักร ที่ใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่มีความบริสุทธิ์และได้มาตรฐาน เขาได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจาก University of Wyoming และได้รับการยอมรับจาก Society of Tribologists and Lubricant Engineers (สมาคมนักไตรโบโลยีและวิศวกรหล่อลื่น) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่ได้รับการรับรองและนักตรวจวิเคราะห์น้ำมัน